Investigació i desenvolupament d’un sistema de bateries per alimentar quadricicles lleugers elèctrics per adaptar-se als requeriments actuals del mercat en quant a eficiència, durabilitat i autonomia.

El projecte SIBCLE sorgeix a partir de l’anàlisi dels actuals quadricicles lleugers elèctrics i les seves característiques tècniques relatives a l’autonomia i la seguretat, que actualment encara no compleixen amb una qualitat suficient per a ser útils a nivell de mercat i, per tant, pràcticament no existeixen usuaris d’aquest tipus de vehicles electrificats, amb excepcions puntuals.

El projecte ha construït, en format prototip, una solució a aquesta problemàtica detectada mitjançant el disseny i desenvolupament d’un sistema integrat de bateria elèctrica per quadricicles lleugers que sigui flexible, de tipus plug & play, preparada per electrificar qualsevol automòbil d’aquest tipus, amb una elevada autonomia, superior en un 20-25% a les bateries existents, amb una capacitat de recarrega que permet disminuir a la meitat el temps necessari i prestacions de seguretat i durabilitat molt superiors a les existents.

A més, el sistema té capacitats de connectivitat d’electrònica avançada, integrant en un únic sistema, un Battery Management System (BMS) de desenvolupament propi i tots els elements de protecció elèctrica.

El projecte, liderat pel Clúster de la Moto, ha estat participat per Millor Battery, fabricant de bateries d’alta tecnologia i Eurecat, a través de la seva Unitat de Sostenibilitat. Eurecat ha estat el principal responsable de desenvolupament dels algoritmes de predicció segons les especificacions tècniques definides i de realitzar les proves de validació del prototip.

Dades generals

Projecte

SIBCLE – Sistema Integrat de Bateria per Quadricicles Lleugers Elèctrics

Referència projecte

AEI-010500-2018-124

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç I Turisme a través del cluster d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).