sim4nexus eurecat

Sim4Nexus té l’objectiu de garantir la gestió integrada, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima (coneguts com “Nexus”), que sovint no s’administren correctament degut a polítiques inconsistents o falta de coneixement.

El projecte desenvolupa metodologies de sistemes complexos, una geoplataforma amb dades públiques i una eina per a l’obtenció de coneixement.

A banda, els investigadors també desenvoluparan un ‘Joc seriós’ en forma de simulador online que permetrà que els usuaris entenguin els resultats de les polítiques de gestió de residus des d’una aproximació transversal i a diferents nivells.

Dades generals

Projecte

Sim4Nexus

Programa
H2020-WATER-2015-2nd stage

Web del projecte
https://www.sim4nexus.eu/

H2020 LOGO EURECAT