Desenvolupament d’una plataforma innovadora de planificació i assignació optimitzada de vehicles robòtics autònoms per al sector agrícola.

El projecte SOMAGRO contribueix a l’automatització i electrificació de la maquinària agrícola amb l’impuls d’una plataforma basada en intel·ligència artificial i robòtica.

Aquesta plataforma representa un canvi de paradigma en el sector, ja que possibilita la reducció de la mida i el pes de la maquinària actual i el foment de l’electrificació en aquest sector, reduint la compactació del sòl i les emissions de CO2.

SOMAGRO dota de nous nivells d’informació perquè els agricultors disposin de més control sobre les tasques realitzades als cultius, optimitzant l’ús d’insums agrícoles i minimitzant l’impacte de l’activitat agrícola al medi ambient.

Per aquest motiu, SOMAGRO és útil per a les entitats reguladores i polítiques, proporcionant dades precises i contínues sobre l’impacte de l’agricultura amb les quals poder elaborar noves polítiques que afavoreixin l’adopció d’aquestes tecnologies.

Eurecat participa en aquest projecte a través de la seva Unitat de Robòtica i Automatització, que desenvolupa els algoritmes i implementa els mòduls necessaris perquè un robot sigui capaç de fer tasques agrícoles de manera eficient, robusta i segura.

A més d’Eurecat, el consorci de SOMAGRO està format per Saltó, una empresa especialitzada en l’aplicació de noves tecnologies en diversos sectors.

Dades generals

Projecte

SOMAGRO – Plataforma per a la gestió de vehicles robòtics capaços d’automatitzar tasques de l’àmbit agroalimentari

Referència del projecte

CPP2021-009158

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència