STEAPOC EURECAT

El projecte STEA-PoC té l’objectiu de proporcionar mètodes no invasius i fàcilment aplicables per al diagnòstic de l’acumulació de greix al fetge, denominada tècnicament esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA). La malaltia, que afecta el 20-30% de la població d’Occident, és asimptomàtica i actualment requereix d’una biòpsia hepàtica per al diagnòstic definitiu, un procediment invasiu per al pacient i d’elevat cost per al sistema sanitari.

Davant la necessitat d’investigar en nous sistemes de detecció i diagnòstic de la malaltia, el projecte STEA-PoC desenvoluparà dues noves metodologies per a la detecció de l’esteatosi hepàtica: una tira biomarcador de metabòlits en la sang com el alfa-cetoglutarato de baix cost i de fàcil industrialització i, per altra banda, una eina d’anàlisi d’alteracions hepàtiques per a la creació de nous ingredients.

Els dos conceptes, desenvolupats en el marc del projecte, seran provats al laboratori, on es faran assajos preclínics per validar els sistemes i avançar cap a una comercialització de les metodologies a hospitals i centres d’atenció primària.

Dades generals

Projecte

STEA-PoC – POC for detection of hepatic steatosis

Referència projecte

2016 PROD 00045

Programa i convocatòria

Projecte finançat per l’AGAUR, en el marc de la convocatòria Indústria del Coneixement 2016 (Llavor i Producte) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).