SYNATRA EURECAT

Desenvolupament de sistemes agrovoltaics transparents utilitzant mòduls orgànics fotovoltaics (OPV) personalitzats amb absorció de llum complementària pel creixement de plantes.

El projecte SYNATRA revoluciona el camp de l’agrovoltaica integrant mòduls orgànics fotovoltaics transparents amb absorció de llum adaptada en estructures agrícoles per estimular una coproducció sinèrgica d’energia i plantacions.

La personalització de mòduls OPV semitransparents per a aplicacions agrovoltaiques específiques planteja assolir les condicions òptimes pel creixement de plantes: intensitat de llum controlada, difusió de llum, composició espectral de la llum, recobriment homogeni de plantacions i protecció mecànica contra elements agressius com pedregades, vent o pluja.

El projecte SYNATRA contribueix a augmentar la productivitat agrícola, millorar l’eficiència de l’ús del sòl reduint la competència entre producció agrícola i energètica, accelerar l’electrificació i competitivitat de zones rurals i deslocalitzar i descarbonitzar la generació elèctrica mitjançant una producció sostenible.

Eurecat coordina el projecte SYNATRA a través de la Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats, encarregada de la coordinació, fabricació i integració de mòduls OPV flexibles semitransparents.

El consorci de SYNATRA, interdisciplinari i multisectorial, es compon de sis organitzacions: quatre centres de recerca (ICMAB-CSIC, IBMCP-CSIC, ICFO i IRTA), un centre tecnològic (Eurecat) i una spin-off (VITSOLC).

LOGO LEGATO EURECAT

Dades generals

Projecte

SYNATRA – Arquitectures sinèrgiques per a agrovoltaica de nova generació integrant mòduls fotovoltaics orgànics transparents

Referència del projecte

PLEC2022-009323

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència de l’Agència Estatal d’Investigació dins de la convocatòria «Projectes en línies estratègiques 2022»