Desenvolupament i validació d’un sistema de telemonitoratge mòbil per detectar la prefragilitat i la fragilitat en persones grans autònomes i, així, poder mantenir o fomentar l’activitat i l’exercici físic i afavorir el benestar d’aquestes persones a llarg termini.

El projecte vol oferir a cada persona un pla individualitzat i grupal que en permeti l’apoderament durant tot el procés vital, de manera que obtingui les estratègies, les habilitats, els recursos, el suport i la motivació necessaris per aconseguir el màxim benestar biopsicoemocional i social que li permeti revertir la situació de fragilitat.

La solució TeleDefrail es basa en l’ús de la solució tecnològica ekenku, desenvolupada per Eurecat, per al telemonitoratge de l’activitat física i l’estat de prefragilitat i fragilitat de les persones grans. Els professionals involucrats en el programa poden fer un seguiment a distància dels paràmetres físics que registren els diversos dispositius electrònics connectats a la plataforma.

TeleDefrail és un projecte nascut a partir de l’estudi de viabilitat Defrail que van dur a terme entre octubre de 2017 i març de 2018 les empreses E3, la Fundació Joan Costa i Roma (FJCR), Eurecat i el Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDESCAT).

El projecte segueix la línia que va iniciar el projecte Defrail, el qual va ratificar la relació existent entre l’execució d’exercici físic esportiu i el retard de l’aparició de símptomes de prefragilitat i fragilitat en la població amb més de 75 anys. Així mateix, aquest estudi va concloure que per dur a terme un servei de telemonitoratge es podia fer servir la plataforma ekenku, ja que era la més completa pel que fa als requisits que cal mesurar, i que, a més, es podia complementar d’una manera senzilla amb una sèrie de sensors relacionats amb el moviment.

El projecte TeleDefrail, que compta amb la participació del Departament de Valorització i la Unitat Tecnològica d’e-Health d’Eurecat, és liderat pel Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDESCAT).

Dades generals

Projecte

TeleDefrail

Referència projecte

AEI-010500-2018-115

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme dins del programa de suport a les AEI per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola.