TERATROFO EURECAT

Nous ingredients, complements alimentaris i medical foods capaços d’incidir positivament en la salut de persones amb risc de desenvolupar càncer colorectal (CCR) o que estiguin diagnosticades i segueixin una teràpia.

El projecte CIEN TERÁTROFO investiga i desenvolupa experimentalment nous productes de consum alimentari i ingredients més eficaços, segurs i beneficiosos per prevenir el risc de patir càncer colorectal (CCR), així com coadjuvar positivament en la resposta nutricional al seu tractament, amb l’objectiu de pal·liar possibles dèficits nutricionals secundaris al tractament i millorar la qualitat de vida, l’estat nutricional i el benestar de les persones, afavorint així la resposta al tractament de pacients amb aquesta patologia.

Els ingredients i formulacions desenvolupades durant el projecte TERÁTROFO seran avaluades en models preclínics, per determinar les funcionalitats dels ingredients i dels productes, i en estudis clínics d’intervenció per avaluar la seva eficàcia en l’àrea de prevenció de la malaltia i de coadjuvança en el tractament.

Durant el projecte, també es treballarà per avançar en el coneixement dels mecanismes d’acció i en el comportament de biomarcadors relacionats amb el càncer colorectal, a més de la identificació i detecció de nous biomarcadors modulables a través de la nutrició que es correlacionen amb el risc de desenvolupar la malaltia i amb els efectes secundaris propis de les teràpies farmacològiques.

El projecte compta amb la participació de set empreses: Indukern (coordinador), Laboratoris Grand Fontaine, Ametller Origen Obradors, Biopolis, Feiraco, Dcoop i Supracafé, dos centres tecnològics (LEITAT i Eurecat) i 6 organismes i centres públics d’investigació: CSIC-CIALl’Hospital Vall d’Hebrón, l’Institut d’Investigació Sanitària d’Aragón, la Universitat de Santiago de Compostela, la Universitat Politècnica de Valencia i l’associació ANFACO-CECOPESCA. La Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat, juntament amb Leitat, actuen com coordinadors científic-tècnics en el projecte.

Eurecat participa en el projecte a través de la realització de diversos estudis preclínics amb models animals que simulen, de manera molt aproximada, el risc de patir CCR en humans. Aquests estudis permetran aprofundir en l’eficàcia de mecanismes d’acció dels diferents ingredients i productes desenvolupats en el projecte en la prevenció de CCR.

Per aconseguir-ho, s’aplicaran, entre altres, tecnologies de metabolòmica i metagenòmica per estudiar paràmetres fisiològics i biomarcadors amb possible vinculació a major risc de CCR com la inflamació, l’estrès oxidatiu o el microbioma. La Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat també realitzarà estudis d’intervenció nutricional en pacients amb risc de desenvolupar CCR o pacients amb CCR que comencin teràpia, amb la finalitat d’estudiar els efectes de productes desenvolupats en el projecte sobre la prevenció de càncer colorectal i sobre la coadjuvancia en la resposta nutricional al tractament de CCR.

teratrofo logo eurecat

Dades generals

Projecte

TERÁTROFO – Generació de nous ingredients i aliments beneficiosos dirigits a condicions de risc i al benestar global de persones amb càncer colorectal

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria Projectes Estratègics CIEN del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).