THICK-COAT EURECAT

Abordatge de les principals problemàtiques i limitacions identificades actualment al camp de la tecnologia de recobriments PVD (Physical Vapor Deposition) per a la millora del rendiment mecànic i la durabilitat de components i eines utilitzades, principalment, al sector metall-mecànic.

El projecte desenvolupa una innovadora tecnologia de recobriments durs PVD que permet assolir elevats gruixos de fins a 100 micres a alts ritmes de deposició (20 micres/hora), possibilitant la seva aplicació en nous sectors industrials fins ara inabordables.

Aquesta innovació constitueix una alternativa real, tècnica, econòmicament i mediambientalment viable davant d’altres tecnologies de recobriment que, com el cromat dur hexavalent, presenten greus problemes de toxicitat i contaminació ambiental.

La PVD permet l’aplicació de recobriments densos, ben adherits, amb una alta duresa, baixa fricció i elevada resistència al desgast i a la corrosió.

Eurecat participa en el projecte THICK-COAT a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, encarregada de desenvolupar una innovadora font d’evaporació d’arc catòdic, així com de caracteritzar morfològicament i mecànicament els recobriments obtinguts amb aquesta nova font.

A més d’Eurecat, el consorci del projecte està format per l’empresa Tratamientos Térmicos Carreras S.A.

LOGO FORMPLATE EURECAT

Dades generals

Projecte

THICK-COAT – Desenvolupament d’una innovadora tecnologia de recobriments durs PVD

Referència del projecte

CPP2021-008461

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència