ULTIMATE EURECAT

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular.

El projecte ULTIMATE promou sinergies i simbiosis entre la indústria i els serveis de l’aigua amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, crear valor econòmic i augmentar la sostenibilitat a través de la valorització dels recursos dins del cicle de l’aigua.

Actualment, les aigües residuals tenen un paper fonamental com a recurs reutilitzable i també, com a transportador d’energia i altres materials que es poden extreure, tractar, emmagatzemar i reutilitzar. ULTIMATE impulsa el concepte “Simbiosis industrial intel·ligent per al sector de l’aigua”, (Water Smart Industrial Symbiosis, WSIS), per fomentar el reciclatge en entorns industrials, reduir els costos generats en aquests processos i explotar la gestió dels “residus”, no només com una obligació legal sinó com una nova oportunitat de negoci.

En el marc del projecte, s’han seleccionat demostracions tecnològiques a gran escala en nou casos d’estudi provinents del sector internacional agroalimentari, petroquímic i biotecnològic. Aquestes proves pilot permetran demostrar les solucions impulsades per ULTIMATE, recuperant i reutilitzant aigües i extraient i explotant energia i materials de les aigües residuals a nivell industrial. A més, per assegurar la replicabilitat d’aquestes demostracions, es dissenyaran diferents eines adreçades a optimitzar i controlar, avaluar costos i beneficis, minimitzar riscos i ajudar a les parts interessades a identificar i analitzar possibles sinergies vinculades a noves oportunitats de negoci.

La Unitat de Smart Management Systems d’Eurecat participa en el projecte liderant el desenvolupament de solucions digitals i intel·ligents per fomentar la simbiosis industrial. D’altra banda la Unitat de Water, Air and Soil (WAS) coordina la demostració tècnica dels casos d’estudi relacionats amb el tractament i reutilització d’aigua en el Cross-Cutting Technology Group del projecte i de manera més concreta, gestiona i executa la demostració de tecnologies per a la reutilització industrial a la planta pilot de Tarragona. Finalment, la Unitat de Waste, Energy and Environmental Impact (WEEI), analitza el cicle de vida dels casos d’estudi seleccionats prèviament.

El projecte ULTIMATE, liderat per l’Institut de Recerca de l’Aigua – KWR dels Països Baixos, compta amb un consorci format per 25 entitats de països europeus i del sud del Mediterrani.

Dades generals

Projecte

ULTIMATE – Sinergies industrials en el sector de l’aigua per una societat més intel·ligent en la gestió de l’aigua

Referència del projecte 

H2020-SC5-2019-2 – 869318

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria CE-SC5-04-2019 – Building a water-smart economy and society

Web del projecte

http://ultimatewater.eu/