uniko eurecat

L’objectiu principal d’UNIKO és una innovadora plataforma d’ajuda a la investigació social que permeti incrementar l’eficiència de la investigació, dotant els investigadors d’una eina que faciliti al màxim la recerca i processament de les dades d’entrada, cobrint totes les seves possibles fonts: des d’altres investigacions fins a la realimentació directa de les persones que integren la societat en general o la comunitat investigadora.

Un dels aspectes més rellevants del projecte consisteix en el desenvolupament d’un nou sistema de recerca d’informació més ampli, que permeti identificar no només fonts bibliogràfiques sinó també altres fonts de dades, que analitzi relacions entre conceptes de fonts heterogènies i que a més integri recomanacions procedents de les relacions establertes per un motor d’anàlisi semàntic que també es desenvoluparà en el projecte.

El projecte es realitza entre l’1 març 2015 i 31 de desembre de 2017. És una iniciativa conjunta de SCYTL Secure Electronic Voting, SA, Universitat Rei Joan Carles i Eurecat.

Dades generals

Projecte
UNIKO – Unified Knowledge Compiler

Programa i convocatòria

Programa estatal d’investigació, desenvolupament i d’innovació orientada als reptes de la societat (en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016).