URBANWINS EURECAT

Estratègies sostenibles i innovadores relacionades amb la gestió de residus urbans per millorar la qualitat de vida de les ciutats.

El projecte Urbanwins estudia l’impacte que diferents elements urbans tenen en la generació de residus amb la finalitat de potenciar ciutats més eficients, sostenibles i respectuoses amb l’entorn. El programa s’aborda des d’una aproximació transversal que contempla la implicació de tots els agents responsables en la gestió de residus com ara grups de recerca, administracions i ciutadania, que podran posar en comú les seves idees i experiència mitjançant espais de debat en les 24 ciutats de 6 països europeus on es durà a terme la iniciativa.

Urbanwins, que té una durada de 36 mesos, recollirà les millors pràctiques en la gestió de residus que permetran desenvolupar l’economia circular i crear un nou marc legislatiu a nivell Europeu per potenciar ciutats més eficients, sostenibles i respectuoses amb l’entorn.

Dades generals

Projecte

URBAN WINS. WASTE 6B

Programa
H2020

H2020 LOGO EURECAT