Solució per a una gestió intel·ligent de l’aigua en un entorn urbà que respon a les demandes de mercat dels responsables de la seva gestió (planificar, millorar el rendiment, localitzar fuites, ampliar dissenys, estalviar energia, optimitzar el control, etc.) i facilita la comunicació amb els proveïdors industrials de components de la xarxa (fabricants de bombes, vàlvules, etc.).

Per aconseguir vèncer les barreres inicials, el projecte URBANAGU4.0 ha generat una metodologia de traducció de models hidràulics que moltes empreses tenen en format EPANET a un entorn de programació que permeti aplicar solucions de control i supervisió basades en models.

La solució URBANAGU4.0 s’ha construït a partir d’un software de codi obert especialitzat en l’abastiment i la gestió de l’aigua que permet connectar diverses solucions informàtiques i bases de dades per configurar un entorn de gestió amb altes prestacions.

El projecte URBANAGU4.0 ha facilitat l’ús de models en la gestió de l’aigua urbana mitjançant eines TIC avançades que es comuniquen en temps real amb el conjunt de components industrials que configuren la xarxa i els sistemes preexistents.

El projecte, liderat per l’Associació Catalana per a la Innovació i la Internacionalització del Sector de l’Aigua (Catalan Water Partnership), ha tingut la participació d’ABM Servicios de Ingeniería y Consulting, B’GEO Open Gis & Water Solutions, PRODAISA i Eurecat, a través de la Unitat de Sostenibilitat, experts en simulació predictiva de la hidràulica i la qualitat de l’aigua en xarxes urbanes i industrials. A més, la unitat té molta experiència en tecnologies per al tractament d’aigua residual urbana i industrial per a la reutilització i el tractament d’aigües subterrànies i sols contaminats.

Dades generals

Projecte

URBANAGU4.0

Referència projecte

AEI-010500-2018-42

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través del clúster d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).