VARTIP EURECAT

Valorització de residus de xapa de titani per la fabricació de pols de titani a través d’atomització.

El projecte VARTIP valoritza els residus de xapa de titani amb l’objectiu de fabricar pols de titani d’un alt valor afegit i fomentar així la seva posterior comercialització. En aquest sentit, VARTIP desenvolupa una nova tecnologia d’atomització centrífuga per a materials d’alt punt de fusió, que permetrà fabricar polsos altament esfèrics, una característica imprescindible que han de complir aquest tipus de polsos en la gran majoria d’aplicacions.

El procés de valorització consisteix en la realització d’una transformació directa de les restes de xapa en pols mitjançant atomització, sense etapes intermèdies i convertint-lo en un procés energèticament eficient i econòmicament avantatjós.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, que s’encarrega de l’assessorament en el disseny i la construcció d’aquest nou equip d’atomització, per adaptar-lo a les particularitats necessàries en el processament i en l’atomització del titani. D’altra banda, Eurecat també participa en la fase de posada a punt de l’equip i en la posterior avaluació del producte final que s’obté.

Dades generals

Projecte

VARTIP – Valorització de residus de xapa de titani per a la fabricació de pols metàl·lica per atomització

Referència del projecte 

RTC2019-007416-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat a través de la convocatòria Proyectos de I+D+i «Retos-Colaboración» del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020