Modelització i simulació de vehicles compactes per al sector de la construcció dotats amb una gestió tèrmica optimitzada dels elements refrigeradors del motor.

El projecte VECOTER fa servir la simulació numèrica integral CFD per aconseguir un nivell realista mitjançant l’acoblament de diferències físiques i l’ajustament i la validació amb paràmetres obtinguts mitjançant proves d’entorn real, un tipus de modelització molt complexa que fins ara no s’havia aplicat en vehicles compactes per a la construcció.

La modelització, la principal innovació tecnològica que sustenta el projecte, permetrà un disseny, una selecció i un dimensionament correctes dels elements implicats en la gestió tèrmica del vehicle, evitant els costos monetaris i temporals associats a múltiples proves dels prototips i el redisseny del vehicle.

VECOTER, liderat per AUSA, empresa amb una gran experiència en el disseny, la fabricació i la comercialització de vehicles industrials compactes, compta amb la participació de la Unitat Tecnològica de Modelització i Simulació d’Eurecat, responsable de la simulació numèrica integral.

 

Dades generals

Projecte

VECOTER – Nous vehicles per la construcció amb gestió tèrmica optimitzada.

Referència projecte

RTC-2017-6567-4

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes a la Societat, dins el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

FEDER