VISIRIA4.0 EURECAT

Sensor d’altes prestacions per a una indústria 4.0 amb zero defectes de fabricació.

El projecte VISIRIA4.0 desenvolupa tecnologia de visió per a establir una línia constant d’informació que permeti a qualsevol indústria millorar els seus processos productius i així arribar a una fabricació amb zero defectes.

VISIRIA4.0 desenvolupa un nou sensor d’altes prestacions que treballi en el rang de l’espectre 400 – 1700 nm. En aquest sentit, l’aplicació de tecnologia fotònica facilitarà l’automatització de la detecció d’errors de manera no intrusiva i continuada. Aquesta tecnologia es validarà en dues indústries rellevants com la tèxtil de fabricació de punt i la d’injecció de plàstics per motlles de silicona.

VISIRIA 4.0 impulsa una indústria 4.0 amb zero defectes en la manufactura a través de la implementació de processos de control predictiu, automatitzant el control del procés de manufactura i reduint els defectes i deixalles amb el consegüent estalvi en l’ús de matèries primeres i beneficis per al medi ambient.

Eurecat participa en el projecte VISIRIA 4.0 a través de les Unitats de Nous Processos de Fabricació, Materials Metàl·lics i Ceràmics i IT&OT Security donant suport a les empreses del projecte per la validació de la càmera en entorns rellevants, millorant la seva ciberseguretat i validant i implementant la tecnologia de visió artificial.

LOGO VISIRIA4.0 EURECAT

Dades generals

Projecte

VISIRIA4.0 – Investigació en tecnologies fotòniques (VIS-IR) de visió artificial adreçada a la millora competitiva de la Indústria 4.0 a través de la fabricació amb zero defectes

Referència del projecte

MIG-20221030

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Misiones 2022”, Projectes d’R+D i nous projectes empresarials del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència