VitiGEOSS EURECAT

Desenvolupament d’una eina innovadora pel sector de la vinya basada en la integració de serveis d’observació terrestre i sensors situats als camps.

El projecte VitiGEOSS, coordinat per Eurecat, integra i millora les solucions existents per acoblar les imatges de satèl·lit amb els sensors ubicats al camp, amb l’objectiu d’augmentar la resolució i fiabilitat de la informació provinent dels diferents satèl·lits aplicada al sector de la viticultura.

Actualment, la Unió Europea és el major productor de vi a nivell mundial i l’elaboració de vi és la principal activitat econòmica de moltes zones del sud d’Europa. Per això, el sector vitivinícola inverteix en investigació i innovació per tal d’obtenir solucions i tecnologies innovadores que permetin assolir els més exigents criteris de qualitat i sostenibilitat.

La innovació impulsada pel projecte té l’objectiu de respondre als futurs desafiaments de la indústria del vi, intensificant la producció d’una manera sostenible i a la vegada, mitigar els efectes del canvi climàtic, reduir les externalitats ambientals negatives i promoure el creixement econòmic a nivell local.

La Unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat s’encarregarà de l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial per a l’anàlisi i integració de múltiples fonts de dades que permetin desenvolupar nous serveis de gestió de plaques i optimització de recursos, obtenint millores en la productivitat i sostenibilitat de les explotacions vitivinícoles.

El consorci del projecte VitiGEOSS està format per 9 socis d’Espanya, Itàlia, Portugal i dels Països Baixos.

VitiGEOSS logo eurecat

Dades generals

Projecte

VitiGEOSS – Eina innovadora en el sector de la vinya basada en la integració de serveis d’observació terrestre i sensors al camp

Referència del projecte 

H2020-SC5-2019-2 – 869565

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria SC5-16-2019 – Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data

Web del projecte

www.vitigeoss.eu