WATER-MINING EURECAT

Demostració a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una societat i una economia circular.

El projecte WATER-MINING té l’objectiu de ser un exemple d’inserció i aplicació de solucions innovadores en un ampli espectre d’aplicacions tecnològiques. WATER-MINING ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l’Aigua per impulsar la transició cap a una economia circular, incorporant paquets de la UE “Green Deal packages”.

Les demostracions a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua que es realitzaran en el marc del projecte integraran tecnologies innovadores desenvolupades per socis i de projectes europeus prèviament finançats. Aquestes noves tecnologies s’implementaran en diferents pilots a Espanya, Xipre, Portugal, Itàlia i els Països Baixos amb la finalitat de recuperar nutrients, minerals, energia i aigua provinent d’aigües industrials i urbanes i aigua del mar.

D’altra banda, el projecte pretén que els productes finals amb valor afegit (aigua, productes químics de plataforma, energia, nutrients i minerals) proporcionin subministraments regionals de recursos per alimentar els desenvolupaments econòmics.

La Unitat de Water, Air and Soil (WAS) d’Eurecat participa en el projecte liderant el paquet de treball relacionat amb el tractament d’aigües residuals urbanes, desenvolupant processos biològics més sostenibles i cooperant en la recuperació de solvents a partir d’aigües residuals industrials. També hi participen la Unitat de Waste, Energy and Environmental Impact (WEEI), responsable d’analitzar la sostenibilitat de les solucions proposades mitjançant el desenvolupament d’un sistema d’indicadors, i la Unitat de Smart Management Systems, que participa en l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial per millorar l’actuació sobre els processos de tractament d’aigua, impulsant estratègies que ajudin a reduir el consum energètic.

El projecte WATER-MINING, liderat per la Universitat de Tecnologia de Delft (Països Baixos), està format per 38 socis públics i privats i 4 tercers de 12 països.

WATER-MINING LOGO EURECAT

Dades generals

Projecte

WATER MINING – Pròxima generació de sistemes de gestió smart-water: demostracions a gran escala per a una societat i economia circulars

Referència del projecte 

H2020-SC5-2019-2 – 869474

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa H2020-SC5-2019-2 de la Unió Europea dins el programa de recerca Horizon 2020.

Més informació 

Twitter: @watermining