Waterp Eurecat

Plataforma de Gestió Oberta online amb l’objectiu de millorar la gestió i distribució dels recursos hídricos mitjançant una aproximació integral que permet una gestió personalitzada de tot el cicle de consum d’aigua per fer-lo més sostenible.

La plataforma desenvolupada pel projecte WatERP permet conèixer la demanda i el subministrament d’aigua en temps real i de forma unificada, la qual cosa fa possible millorar la coordinació entre els diferents actors de gestió de l’aigua per a aconseguir estalviar recursos.

El propòsit principal de la interacció entre processos i informació és el de millorar l’adequació entre oferta-demanda i mitjançant això, possibilitar l’estalvi d’aigua i la reducció del consum energètic associat. WatERP s’estructura al voltant d’una base de coneixement del domini donant suport a: a) un sistema d’ajuda a la decisió que actua de manera coordinada al llarg de tota la cadena de subministrament i distribució, prioritzant els usos i la millora de l’eficiència en la distribució; i b) un sistema de gestió de la demanda que analitza els factors socioeconòmics i regulatoris, els quals combinats amb la resta de la informació disponible, permetran realitzar una previsió de la oferta en funció de la demanda.

L’objectiu de la plataforma de gestió és proporcionar als usuaris (empreses, autoritats i usuaris finals) d’una infraestructura que faciliti l’intercanvi d’informació entre sistemes i que millori considerablement l’acció coordinada de tots els actors. Un millor intercanvi de coneixement relatiu al subministrament d’aigua: fluxos, patrons de consum, eficiència en la distribució/subministrament i prediccions de demanda; permetrà millorar la gestió integral dels recursos i incrementar el coneixement dels gestors. Aquest perfeccionament en la forma de gestió té per resultat:

Estalvi de fins a un 8% en el consum d’aigua. Principalment en zones d’escassetat, amb sistemes de distribució eficients i on el major estalvi es pot aconseguir a partir d’una millor coordinació entre els operadors de la part superior de la cadena de distribució.
Reducció de fins a un 5% en el consum energètic. Principalment en zones on l’aigua és abundant i la distribució és eficient, però on l’estalvi d’energia podria ajudar a reduir els costos.
Estalvis addicionals en els consums d’aigua i energia gràcies a una major sensibilització dels usuaris i el seu canvi de comportament.

Eurecat – BDigital, coordinador del projecte, és el líder científic i responsable del desenvolupament de la base de coneixement, de la l’arquitectura oberta per a l’intercanvi d’informació i del sistema d’ajuda a la decisió. Així mateix, representa al consorci davant de diferents organismes d’estandardització (OGC®).

Dades generals

Projecte
WATERP – Water Enhanced Resource Planning “Where water supply meets demand”

Programa i convocatòria
FP7-ICT-2011-8

Més informació

CORDIS