WATERVERSE PROJECT EURECAT

El projecte WATERVERSE desenvolupa un ecosistema de gestió de dades d’aigua (WDME, per les seves sigles en anglès) per afavorir que les pràctiques de gestió de dades i els recursos del sector de l’aigua siguin accessibles, assequibles, segurs, justos i fàcils d’utilitzar.

Aquest ecosistema millorarà la usabilitat de les dades i la interoperabilitat dels processos intensius, reduint així la barrera d’entrada als espais de dades, millorant la resiliència de les empreses d’aigua i augmentant el valor percebut de les dades i, per tant, les oportunitats de mercat que hi ha al darrere.

WATERVERSE es demostrarà a 6 països (Xipre, Espanya, Alemanya, Països Baixos, Finlàndia i Regne Unit), establint indicadors clars i mesurables per avaluar l’equitat de les dades en els espais de dades relacionats amb l’aigua i garantint la viabilitat i la sostenibilitat de l’ecosistema, així com la seva replicabilitat, escalabilitat i aplicabilitat empresarial.

Eurecat participa en el projecte WATERVERSE a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, que s’ocuparà de l’exploració de dades, l’eina de navegació i el catàleg d’ontologia de l’aigua.

WATERVERSE adopta un enfocament holístic en l’àmbit de l’aigua, combinant competències de 17 socis de 10 països europeus, incloent organitzacions de recerca, empreses de serveis d’aigua, proveïdors de tecnologia i empreses d’innovació.

LOGO WATERVERSE EURECAT

Dades generals

Projecte

WATERVERSE – Ecosistema de gestió de dades d’aigua per a espais de dades d’aigua

Referència del projecte

101070262

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea en el marc de la convocatòria HORIZON-CL4-2021-DATA-01-03 — Technologies for data management (AI, Data and Robotics Partnership)

Web del projecte

www.waterverse.eu