WIISEL EURECAT

Desenvolupament d’una eina d’investigació flexible per recollir i analitzar els paràmetres de la marxa i relacionar-los amb el risc de caiguda de la gent gran.

El projecte WIISEL crea una eina que combina una plataforma de software flexible amb un sistema de plantilla amb sensors que es col·loca en la sabata i recull dades sobre la manera de caminar, basant aquest risc en múltiples paràmetres i patrons de reconeixement. Un total de 54 persones grans van testejar exitosament el sistema durant el projecte a Irlanda, Itàlia i Israel.

WIISEL permet quantificar l’activitat i valorar la qualitat de la manera de caminar en condicions de vida real; és una eina de recerca clau per avançar en l’anàlisi de risc de caiguda, i també una eina clínica clau per monitoritzar a llarg termini el risc de caiguda, tan a casa com en l’àmbit comunitari, reflectint comportaments quotidians de la gent gran.

Sistema de plantilles WIISEL amb el seu carregador

El projecte WIISEL és un projecte col·laboratiu de recerca, co-finançat per la Comissió Europea, del Setè Programa Marc (Tecnologies de la Informació i Comunicació). Liderat pel centre tecnològic EURECAT divisió Mataró, el seu pressupost era de 3,9 milions d’euros, va durar tres anys i mig (2011-2015), i hi van participar vuit entitats de sis països diferents: una d’Irlanda, una d’Alemanya, una d’Israel, una d’Itàlia, una de Suècia i tres d’Espanya (tipologia: 2 PIMEs, 2 hospitals, 2 universitats, 2 centres tecnològics).

Dades generals

Projecte
WIISEL – Wireless Insole for Independent & Safe Elderly Living

Programa i convocatòria
FP7-ICT