WINFRAME 4.0 EURECAT

Desenvolupament de marcs de finestres en composites termoplàstiques per avions regionals mitjançant processos de fabricació industrial avançats, innovadors i Out of Autoclave (OOA – procés alternatiu a l’Autoclave utilitzat per la indústria aeronàutica per la fabricació de materials composite d’alt rendiment), amb l’objectiu de reduir el pes de la peça i els costos de producció.

La solució de WINFRAME 4.0 permet utilitzar aquest tipus de materials en la construcció d’aeronaus regionals i desenvolupar processos més ràpids i fiables, mitjançant l’ús de polímers reforçats amb fibra de carboni i conceptes de fabricació innovadors, com el modelatge per compressió.

Les innovacions del projecte WINFRAME 4.0, coordinat per Eurecat, permeten reduir el pes de la peça i els costos de producció, així com solucionar els problemes tecnològics associats als processos de fabricació d’estructures complexes amb materials termoplàstics.

Eurecat participa en aquest projecte a través de la seva Unitat de Materials Compòsits, que liderarà el disseny i la fabricació dels motlles per validar els processos. WINFRAME 4.0 també compta amb la participació de Sofitec Aero S.L.

Dades generals

Projecte

WINFRAME 4.0 – Full scale innovative composite window frames for Regional Aircraft fuselage barrel on ground demonstrators

Referència del projecte 

H2020-EU.3.4.5.2. – 821323

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la plataforma Clean Sky en el marc de la convocatòria JTI-CS2-2017-CfP07-REG-01-13- Full scale Innovative composite Windows frames for Regional Aircraft Fuselage barrel on-ground demonstrators.

Més informació

WINFRAME 4.0 CORDIS