ZEVRA EURECAT

Vehicles elèctrics d’emissió zero habilitats per circularitat harmonitzada.

El projecte ZEvRA millora la circularitat dels vehicles elèctrics lleugers al llarg de tota la seva cadena de valor, des del subministrament de materials i la fabricació fins als processos de final de vida.

Per fer-ho, ZEvRA desenvolupa una metodologia de disseny per la circularitat i una avaluació de circularitat holística destinada a millorar la producció de vehicles elèctrics basada en el concepte de les 9Rs.

Aquesta metodologia es valida mitjançant el desenvolupament de solucions d’emissió zero per als materials d’automoció més importants, que cobreixen més del 84% de la barreja de materials.

Aquestes solucions estan recolzades per un conjunt d’eines digitals per donar suport a la fabricació dels casos d’ús, l’avaluació de la circularitat, la traçabilitat i la integració virtual de components en un vehicle totalment replicable.

Per maximitzar l’abast de la metodologia i les solucions d’emissions zero, ZEvRA desenvolupa un programa de formació i millora de les qualificacions per a la mà d’obra i el món acadèmic de l’automoció.

Les innovacions de ZEvRA tenen com a objectiu millorar els enfocaments d’emissions zero en el cicle de vida i la cadena de valor d’almenys el 59% dels vehicles elèctrics europeus l’any 2035.

Eurecat participa en el projecte ZEvRA a través de diferents unitats i departaments tecnològics:

  • La Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental (WEEI) millora el disseny de la metodologia de circularitat i desenvolupa una avaluació de circularitat harmonitzada juntament amb el suport de les avaluacions del cicle de vida.
  • La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics treballa en la validació de les propietats mecàniques dels nous materials metàl·lics proposats, així com en el desenvolupament de nous aliatges d’alumini més ecològics per a aplicacions HPDC, analitzant l’efecte de les impureses sobre la microestructura i les propietats mecàniques d’aquests aliatges.
  • La Unitat d’Innovació de Producte i Simulació Multifísica realitza simulacions numèriques de retamping mitjançant programari de simulació avançat com Abaqus i Ansys.
  • El Departament de Formació desenvolupa una plataforma de formació multilingüe per al projecte.

El consorci interdisciplinari ZEvRA està coordinat per l’Institut Fraunhofer i està format per 30 socis de 13 països europeus diferents.

Dades generals

Projecte

ZEvRA – Vehicles elèctrics d’emissió zero habilitats per circularitat harmonitzada

Referència del projecte

101138034

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea dins de la convocatòria HORIZON-CL5-2023-D5-01-04 – Circular economy approaches for zero emission vehicles (2ZERO Partnership)

ODS relacionats

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

8. Treball decent i creixement econòmic

9. Indústria, innovació i infraestructura

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima

Web del projecte

www.zevraproject.eu