Advanced Manufacturing Sytems

MADURESA

2023-06-01T09:13:16+02:00

Detecció no destructiva per la mesura del grau de maduresa de la taronja i mandarina amb imatges multiespectrals. El projecte MADURESA potencia tecnologies innovadores i disruptives per la digitalització i millora del procés de qualitat en el sector agroalimentari, concretament en les taronges i les mandarines. Les tecnologies d’intel·ligència artificial aplicades al món de l’agricultura utilitzen sensors per aconseguir una agricultura de precisió que augmenta el rendiment i la qualitat de la producció. MADURESA avalua el potencial de dues tècniques: l’espectroscòpia d'infraroig proper (NIR) per l’anàlisi d'imatges multiespectrals i tècniques analítiques per la determinació dels paràmetres [...]

VISIRIA4.0

2023-04-28T13:13:47+02:00

Sensor d’altes prestacions per a una indústria 4.0 amb zero defectes de fabricació. El projecte VISIRIA4.0 desenvolupa tecnologia de visió per a establir una línia constant d'informació que permeti a qualsevol indústria millorar els seus processos productius i així arribar a una fabricació amb zero defectes. VISIRIA4.0 desenvolupa un nou sensor d'altes prestacions que treballi en el rang de l'espectre 400 – 1700 nm. En aquest sentit, l'aplicació de tecnologia fotònica facilitarà l'automatització de la detecció d'errors de manera no intrusiva i continuada. Aquesta tecnologia es validarà en dues indústries rellevants com la tèxtil de fabricació [...]

VIVALDI

2023-05-10T12:09:02+02:00

Investigació i desenvolupament de material en pols ceràmic i metàl·lic de fonts reciclades per al sector de la fabricació additiva. El projecte VIVALDI impulsa processos de valorització de residus de materials ceràmics i metàl·lics a partir de la generació de pols, per ser utilitzada en fabricació additiva i altres aplicacions de valor afegit, com el laser cladding o el desenvolupament d’aliatges lleugers. Eurecat participa al VIVALDI a través de diferents Unitats Tecnològiques: La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics fabrica pols mitjançant atomització centrífuga a partir d’encenalls, desenvolupa nous aliatges reforçats amb partícules reciclades i valida les propietats [...]

DIH4CAT

2023-04-19T08:10:58+02:00

Ecosistema d’innovació regional sense ànim de lucre format pels principals agents de suport a la digitalització a Catalunya. El Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) connecta les principals infraestructures tecnològiques de la regió per a accelerar la transformació tecnològica cap a una indústria més verda i digital. DIH4CAT es dirigeix principalment a les start-ups tecnològiques, a les administracions públiques i a les pimes catalanes, amb especial atenció a les empreses manufactureres i als proveïdors de tecnologia. Catalunya té una forta base industrial amb 35.339 empreses (un 99% són pimes), que representen el 18,1% de les empreses [...]

MICROGUT

2022-11-23T10:12:59+01:00

Investigació de la qualitat nutricional i la interacció amb la microbiota de noves alternatives proteiques mitjançant la combinació de noves tecnologies de digestió dinàmica i modelatge intestinal Organ-on-Chip (OOC). El projecte MICROGUT té com a objectiu investigar l'aplicació de noves tecnologies d'OOC per a la recreació del microambient del còlon humà, incloent-hi la microbiota i la interacció amb el component cel·lular i molecular de l'epiteli, optimitzant sistemes de digestió dinàmica per recrear les condicions bioquímiques in vitro, microestructura i fluídica dels tres trams diferenciats de l'intestí prim (duodè, jejú i ili). MICROGUT explorarà les propietats tecnofuncionals [...]

IoT Crops 4.0

2022-03-22T09:52:47+01:00

Estudis de viabilitat per avaluar la conveniència de desenvolupar una interfície cloud i un suport HMI per a la gestió dels mapes d’agricultura. El projecte IoT Crops 4.0 té com a objectiu dur a terme un conjunt d’estudis de viabilitat que facilitin la presa de decisions estratègiques i permetin avaluar la conveniència de desenvolupar una interfície cloud i un suport HMI (Human-Machine Interface) per a enllaçar la gestió dels mapes d’agricultura per a la fertilització variable amb dosificadors de fertilitzants líquids i sòlids. El projecte IoT Crops 4.0 resulta de l'aplicació de tres tecnologies crucials per [...]

PRECATEX

2021-04-09T12:18:00+02:00

Disseny i desenvolupament d’una nova generació de tricotoses circulars amb control de qualitat total i predictiu. El projecte PRECATEX implementa un nou sistema de control de qualitat total i predictiu amb l’objectiu d’aconseguir una productivitat de tèxtil de qualitat i minimitzar la producció defectuosa. Aquest nou sistema s’aconsegueix mitjançant la utilització de noves tècniques no implementades actualment en el sector tèxtil, com poden ser els sensors d’última generació o la integració de models predictius de qualitat. Eurecat, que participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, la Unitat de Nous Processos [...]

CFIP

2021-02-10T09:05:44+01:00

Desenvolupament d’una nova tecnologia que permet reforçar peces amb fibres continues, multiplicant així la resistència i reduint el pes. La tecnologia CFIP (Continuous Fiber Injection Process) és un nou post-procés, desenvolupat i patentat per Eurecat, que es basa en injectar les fibres continues simultàniament amb resina líquida dins de cavitats tubulars a la peça. Un cop curada la peça i solidificada la resina, aquesta actua com a interfase mecànica entre les fibres i la resta de la peça. CFIP és una tecnologia facilitadora que té l’objectiu d’impulsar l’ús de la impressió 3D en noves aplicacions que [...]

FUSE3D

2020-09-03T11:31:25+02:00

Millora dels sistemes de conformació de peces per a deposició de material en forma semi-fosa o pastosa, aplicable principalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic, metàl·lic, ceràmic i inorgànic). El projecte FUSE3D desenvolupa noves tecnologies per a la deposició de material semifós amb l’objectiu de millorar l’adhesió entre les capes dels materials i augmentar-ne la seva resistència, així com de combinar diversos tipus de materials en la impressió per obtenir diferents superfícies i poder crear geometries de més altura. La innovació impulsada pel projecte permet realitzar estudis, caracteritzacions i optimitzacions dels materials i processos d’impressió. [...]

FATIGUE4LIGHT

2022-08-24T07:31:53+02:00

Desenvolupament de nous assaigs i metodologies de simulació per ordinador amb l’objectiu de predir la vida dels components del xassís del vehicle elèctric i seleccionar materials òptims. El projecte Fatigue4Light treballa en l’aplicació de nous materials adaptats als requeriments dels xassís dels vehicles, com els acers avançats d’alta resistència, els acers inoxidables especials per automoció, els aliatges d’alumini d’alta resistència i els materials híbrids metall-polímer. La innovació del projecte aconsegueix reduir el pes del xassís del vehicle fins a un 30% respecte les solucions més innovadores i fins a un 40% respecte algunes aplicacions existents, tenint [...]

CARBODIN

2022-09-02T12:50:11+02:00

Solucions innovadores i assequibles per a la fabricació avançada de carcasses de carrosseries i estratègies de materials lleugers per ferrocarrils, portes innovadores i modularitat de trens. El projecte CARBODIN té l’objectiu d’impulsar nous trens de passatgers més lleugers i energètica i econòmicament, més eficients que els actuals. Per aconseguir-ho, el projecte es basa en l’ús de materials compòsits, que encara no s’han pogut implementar totalment degut al seu alt cost. Un altre aspecte important és el disseny modular d’interiors i la fabricació de parts de vehicles a baix cost. Eurecat coordina i participa en el projecte a [...]

Comunitat IdF

2020-12-04T10:39:41+01:00

La Comunitat d’Indústries del Futur, coordinada per Eurecat i integrada per 28 entitats de referència de l’àmbit manufacturer català, pretén consolidar un pol d’innovació líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa de capacitats i plantes pilot locals que permetin cohesionar cadenes de valor integral entorn la R+D+i industrial. La Comunitat IdF planteja conjuntament la realització de 5 projectes estratègics de recerca aplicada i desenvolupament industrial durant el trienni 2018-2020, enfocats als àmbits de digitalització industrial, robòtica col·laborativa, processos avançats i productes funcionals. Entre aquests s’inclouen el projecte IGNITE, sobre control [...]

Repair3D

2022-09-20T12:18:58+02:00

Impressió de productes en 3D a partir de polímers reciclats reforçats amb fibra de carboni per demostrar la capacitat de reutilització d’aquest tipus de materials. Repair3D, mitjançant solucions avançades en nanotecnologia i fabricació additiva (AM per les seves sigles en anglès), permet reutilitzar i reconvertir aquests materials d’una forma innovadora i així, minimitzar els residus generats pels plàstics i polímers reforçats. Es calcula que l’aplicació d’aquest projecte permetrà augmentar fins a un 40% la taxa de recuperació de polímers i fins a un 50% els estalvis monetaris associats al reciclatge d’aquests materials. A la vegada, també [...]

CAR2CAR

2019-04-15T10:57:49+02:00

CAR2CAR-LOFE desenvolupa un sistema de comunicacions V2V (vehicle a vehicle) en baixa freqüència (LF, amb les sigles en anglès), un tipus de xarxes emergents en què els vehicles autònoms es poden comunicar entre ells per augmentar la informació disponible sobre l'entorn i millorar la seguretat de la conducció en casos d'emergència, com ara accidents a la carretera, sortides de carretera o obstacles. Durant el projecte es desenvoluparan antenes i un sistema electrònic de comunicació innovador per maximitzar la distància de comunicació entre vehicles, i d'aquesta manera es compliran els requisits de l'aplicació sense comprometre la seguretat. [...]

ECOFIBRA

2019-04-15T10:41:53+02:00

ECOFIBRA dissenya i valida un material compòsit de matriu termoplàstica additivada i amb propietats mecàniques avançades a partir de fibra de cel·lulosa recuperada. Durant el projecte també s'estudiaran opcions per a la valorització de la fibra de cel·lulosa per aplicar-la a nous productes i nous models de negoci d'economia circular, i es treballarà per a l'optimització del transport del paper reciclable des del contenidor fins al centre de gestió mitjançant el disseny d'un contenidor apilable fabricat amb el mateix material compòsit generat. Així mateix, ECOFIBRA desenvoluparà un sistema per mesurar la qualitat de la matèria primera [...]

Go to Top