Big Data & Data Science

CLIMAS

2023-05-08T12:35:22+02:00

Cocreació d'un toolkit de ciència ciutadana per a assemblees climàtiques a living labs. El projecte CLIMAS té com a objectiu donar suport a una transició cap a la resiliència climàtica mitjançant el codisseny d'un innovador toolbox d'adopció climàtica orientat a problemes, basat en l'aplicació d'un enfocament basat en valors, mètodes de design thinking i mecanismes de ciència ciutadana. CLIMAS testejarà el toolbox en assemblees climàtiques i living labs i generarà guidelines basades en evidències científiques sobre com canviar les assemblees climàtiques de deliberacions basades en tecnicitats a dilemes basats en valors de les múltiples parts interessades, [...]

PISTIS

2023-05-22T16:48:25+02:00

Plataforma de monetització i comerç de dades per a l’intercanvi i l’ús segur, fiable i controlat d’actius de dades patentades i intel·ligència basada en dades. El projecte PISTIS avança en les tècniques i tecnologies disponibles, com ara el descobriment i l'intercanvi de dades federades, les tecnologies de comptabilitat distribuïdes (DLTs), els criptovalors no fungibles (NFTs) o l'avaluació de la qualitat de les dades i la monetització impulsada per la intel·ligència artificial. Aquests grups d'interès formulen una xarxa distribuïda d'espais de dades amb una governança integrada aportada per PISTIS per eliminar les sitges, alhora que acumulen el [...]

METAGLAM

2023-03-27T09:03:21+02:00

Investigació de la navegació 3D en entorns virtuals i d’una interfície online que permeti l’accés i la consulta de continguts a partir del seu enriquiment amb intel·ligència artificial. El projecte METAGLAM se centra en la investigació d’una interfície de navegació 3D i en la realització d’una prova pilot amb els fons de la Biblioteca Nacional de Catalunya vinculats a les avantguardes artístiques. El projecte inclou, per una banda, l’enriquiment dels continguts mitjançant intel·ligència artificial i, per l’altra, la integració dels usuaris i dels usos que fan d’aquests continguts de cara a millorar-ne la navegació i les recomanacions. Actualment, [...]

KINTAI

2023-03-15T13:48:30+01:00

Model d’intel·ligència artificial per categoritzar moviments bancaris de pimes i autònoms, detectant possibles anomalies. El projecte KINTAI construeix les bases per a una eina d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic pel càlcul del nivell de risc i el seu monitoratge, requisit bàsic per a la concessió d’un préstec a una empresa. KINTAI dissenya i implementa models basats en l’aprenentatge supervisat que tenen en compte els milions de moviments bancaris que realitzen les empreses, per posteriorment agrupar-ho de manera eficient en diferents categories i identificant anomalies en els fluxos de caixa i en la cartera de clients. Aquesta eina permet [...]

PFAST

2023-03-15T15:40:07+01:00

Avanç en els models d’explotació dels canals de televisió gratuïts amb publicitat (FAST, per les seves sigles en anglès). El projecte PFAST impulsa una tecnologia per a la creació automàtica de canals de televisió lineals personalitzats per l’usuari de manera que, tot i partir dels mateixos repositoris de contingut, les graelles estiguin especialment ajustades a les seves preferències. D’aquesta manera, el projecte contribueix mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial a la personalització i l’especialització que suposen per al món de la televisió els canals FAST. Concretament, PFAST avança en l’estat de l’art mitjançant l’anàlisi de processament de llenguatge natural de [...]

REMISS

2022-06-16T11:18:53+02:00

Nova metodologia per reduir la difusió de desinformació sobre grups vulnerables i estigmatitzats El projecte REMISS desenvolupa una nova metodologia que permet atorgar una puntuació de confiança i credibilitat tant a comptes de xarxes socials com a missatges que puguin ser falsos. Per això, combina diverses tècniques que, fins ara, s'han desenvolupat en sitges independents i han donat resultats potents en termes de detecció, encara que poc interpretables. El projecte proposa una metodologia basada en models de propagació, anàlisi multimodal i caracterització del text derivada de mètriques obtingudes al laboratori. Aquesta anàlisi permetrà comprendre les motivacions [...]

eSports-LAB

2022-03-28T12:47:30+02:00

Millora de les capacitats dels gamers a través d’un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d’eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics. El projecte eSports-LAB neix amb l’objectiu de dur a terme un estudi de viabilitat del desenvolupament i aplicació d'eines de mesura del rendiment i processos físics i psicològics dels gamers (jugadors d’eSports o esports en línia). El propòsit és proporcionar una millora tangible de les seves capacitats durant la pràctica en diferents disciplines dels eSports, siguin jugadors professionals o amateurs. eSports-LAB pretén ser l'inici d'un banc continu de proves que [...]

AI4ES

2022-03-22T09:09:45+01:00

Xarxa d’excel·lència en tecnologies habilitadores basades en la dada. El projecte AI4ES neix amb la visió de convertir-se en el referent espanyol en R+D+i i transferència d'aquelles tecnologies digitals que permeten el processament i l'anàlisi intel·ligent de dades. L'objectiu d'AI4ES és potenciar l'economia basada en dades i intel·ligència artificial a nivell nacional, facilitant la transferència de capacitats, resultats i tecnologies al teixit productiu i proporcionant solucions i serveis innovadors que requereixin accés segur i fiable a dades, processament eficient, anàlisi avançada, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial. Aquestes tecnologies comprenen des de l'emmagatzematge i processament de fonts [...]

DT4REGIONS

2022-08-26T13:12:23+02:00

Desenvolupament d’una plataforma europea per a regions per avançar en la transformació digital de serveis públics, que permeten solucions col·lectives d’Intel·ligència Artificial (IA) i Big Data. El projecte DT4REGIONS té com a objectiu crear una plataforma d’innovació única basada en reptes per al desenvolupament d’eines i serveis d’interès públic, posant al centre les necessitats reals d’una xarxa de regions. Al mateix temps, pretén millorar l'eficiència i l'eficàcia de l'administració pública en els serveis centrats en l'usuari. Els objectius específics del projecte són: Sensibilitzar i transmetre coneixement sobre IA i aplicacions de Big Data per als serveis [...]

PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores”

2023-01-16T16:48:23+01:00

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) Mataró-Maresme és la materialització de les múltiples estratègies impulsades, tant a nivell municipal com comarcal, per fomentar la transformació del territori a través de la construcció d’un model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest sentit, el PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació [...]

CIEN CONOCE

2021-04-26T11:29:51+02:00

Innovadores tecnologies de neurociència i Intel·ligència Artificial aplicades al disseny de nous productes alimentaris. El projecte CIEN CONOCE aplica tecnologies disruptives en l’àmbit de la neurociència i la Intel·ligència Artificial, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del consumidor i en la seva percepció dels estímuls multisensorials, desenvolupant productes alimentaris innovadors i adequats a les necessitats i preferències que tenen més èxit en el mercat. La solució impulsada pel projecte permet comprendre millor al consumidor, les seves necessitats i les seves respostes davant un producte nou en diferents contextos de consum i, d’altra banda, analitzar com aquestes [...]

COPStrans – Anàlisis de tecnologies pel Centre d’Operacions de les autoritats de São Paulo aplicant MaaS i Big Data

2021-04-15T16:22:11+02:00

Suport a les recomanacions de les autoritats de Sao Paulo per promoure el disseny i la implementació d’un sistema de mobilitat i integrar-lo amb altres models de transport, promovent el concepte de mobilitat com a servei (MaaS, per les seves sigles en anglès). El projecte “Support for the SPTrans Operations and Control Center (COP)” col·labora amb les autoritats de Sao Paulo amb l’objectiu d’impulsar la concepció d’un sistema d’informacions georreferencials per a la mobilitat i la seva posterior integració amb els altres sistemes, tant existents com futurs. D’altra banda, el projecte identifica els components que seran [...]

Möbius

2021-07-05T08:01:54+02:00

El projecte Möbius contribueix a la renovació i vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació. Möbius garanteix perspectives centrades en l’usuari i en el disseny de noves experiències mediàtiques. En el marc del projecte es desenvoluparan un conjunt d’eines per recolzar decisions de publicació basades en mecanismes de producció liderats per prosumidors. D’aquesta manera, es posaran en marxa nous models de negoci, implementats a través de la col·laboració amb els prosumidors amb l'objectiu d'agregar valor en els processos de publicació de llibres. D'altra banda, [...]

PROCEED

2022-04-20T11:51:40+02:00

Sistema de predicció i suport a la gestió integral de l’evolució i l’ús de recursos en pandèmies. El projecte PROCEED té com a objectiu la creació d’un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisis de fonts de dades heterogènies (salut,  mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). En el marc del projecte, es desenvolupa i desplega un nou sistema de predicció i suport a la gestió integral de pandèmies, definit com una infraestructura personalitzada i oferint eines que permetin als gestors, professionals clínics i pacients, accedir [...]

KATY

2021-07-06T09:24:21+02:00

Innovador sistema de medicina personalitzada potenciat per Intel·ligència Artificial (IA) per promoure el “coneixement potenciat per IA” entre metges i investigadors clínics. El projecte KATY té l’objectiu de desenvolupar un sistema de medicina personalitzada potenciat per IA i construït al voltant de dos components principals: un gràfic de coneixement distribuït, que connecta fonts de coneixement mèdic, i un grup de “predictors explicables”, que permet a la IA modelar els resultats dels pacients. El coneixement potenciat per IA és un coneixement interpretable pels humans que els metges i investigadors del sector poden comprendre, confiar i utilitzar de [...]

Go to Top