Ciències Òmiques

Pàgina inicial/Ciències Òmiques

PROCEED

2021-03-02T16:02:54+00:00

Sistema de predicció i suport a la gestió integral de l’evolució i l’ús de recursos en pandèmies. El projecte PROCEED té com a objectiu la creació d’un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisis de fonts de dades heterogènies (salut,  mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). En el marc del projecte, es desenvolupa i desplega un nou sistema de predicció i suport a la gestió integral de pandèmies, definit com una infraestructura personalitzada i oferint eines que permetin als gestors, professionals clínics i pacients, accedir [...]

Salt4Health

2021-02-10T09:01:14+00:00

Nou producte d’origen natural que actua com a potenciador del gust salat. El projecte Salt4Health té com a objectiu el desenvolupament d’un nou producte d’origen natural que es pugui fer servir com a potenciador del gust salat i que eviti els efectes antihipertensius de la sal. L’augment de producció de menjars preparats, juntament amb els nous ritmes de vida, estan transformant de manera molt important els patrons dietaris de la societat actual. A més, l’oferta de menjars ultra processats, la majoria amb uns nivells excessius de sal, cada vegada és més alta i accessible. Tot això [...]

GLOMICAVE

2021-02-01T12:18:58+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

LIFE INFUSION

2021-02-17T11:50:43+00:00

Nou sistema de tractament d’efluents residuals que permet convertir i recuperar recursos útils i sostenibles com el biogàs, bio-fertilitzants i aigua regenerada. El projecte LIFE INFUSION demostra i valida un nou sistema de depuració d’aigües residuals, basat en el concepte d’economia circular, que permet recuperar recursos sostenibles com el biogàs, l’aigua regenerada, els nutrients o els bio-fertilitzants. LIFE INFUSION té l’objectiu de millorar el tractament actual de les aigües residuals procedents del tractament de residus municipals, mitjançant una sèrie de processos tecnològics que no destrossin els nutrients d’aquestes aigües. Amb aquest innovador sistema, que combina diverses [...]

Red TecnomiFood

2020-09-23T07:44:11+00:00

Tecnologies òmiques aplicades a la innovació i al desenvolupament industrial d’aliments funcionals i nutracèutics. El projecte Red TecnomiFood, coordinat per Eurecat, té com a objectiu la integració de les tecnologies òmiques per facilitar l’accés empresarial i l’optimització del seu ús, en totes les etapes de la cadena de valor del disseny i de l'avaluació biològica d'ingredients, nutracèutics i aliments funcionals. Actualment, l’ús de les ciències òmiques en la indústria alimentària és essencial per afrontar la tendència cap a la personalització de les recomanacions nutricionals i fomentar la salut, el manteniment i la optimització de funcions fisiològiques [...]

MED4Youth

2020-02-28T09:15:16+00:00

Desenvolupament d’un estudi clínic multicèntric i aplicació de les tecnologies òmiques per determinar el vincle entre una dieta mediterrània, la microbiota intestinal i els efectes beneficiosos per la salut. El projecte MED4Youth té l’objectiu d’enfortir el vincle entre la dieta mediterrània i els beneficis que aquesta té per la salut i a la vegada, fer front contra l’obesitat juvenil i els factors de risc de malalties cardiovasculars associades (CVD, per les seves sigles en anglès). El projecte també estudia si els efectes de la dieta mediterrània estan associats a canvis en la microbiota intestinal i els [...]

Bio-Urostent

2019-04-01T09:48:09+00:00

Nou catèter urinari amb una doble funció: antibacteriana i de preservació de la microbiota natural. El projecte Bio-Urostent dissenya una solució per a una necessitat clínica no coberta que requereix noves tecnologies en el desenvolupament de catèters amb un recobriment interior que protegeixi el dispositiu de la colonització bacteriana i de la infecció conseqüent al mateix temps que preserva la microbiota local microbiana i, d'altra banda, amb un recobriment exterior amb base d'hidrogel per protegir el teixit del conducte i evitar trencaments, esquinços i processos inflamatoris durant el procés d'implantació i extracció. Durant el projecte també [...]

PECT NUTRISALT

2020-12-17T08:13:50+00:00

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Nutrisalt és una iniciativa per transformar i dinamitzar el sector agroalimentari de Reus i el Camp de Tarragona amb l’objectiu de convertir la zona en un pol d’activitat nutricional i de salut referent a nivell internacional, que lideri la innovació i el desenvolupament al sud d’Europa en aquest àmbit i sigui la base del progrés econòmic, l’ocupació i la innovació al territori. El PECT Nutrisalt planteja cinc actuacions específiques que s’engloben en tres grans eixos de treball: apropar les tecnologies per donar valor afegit als productes alimentaris de proximitat [...]

YB-METAGENCODE

2019-04-01T10:26:57+00:00

Reformulació de la tècnica de genotipatge mitjançant la tecnologia xMAP, que permet analitzar múltiples variants de mutacions d'un sol nucleòtid (SNP, de l'anglès single nucleotide polymorphism) perquè es puguin fer servir en l'elaboració de plans dietètics adaptats a les necessitats de cada individu i cremes facials personalitzades a partir dels gens. Els genotipatges per a plans dietètics i cremes facials aniran acompanyats, d'una banda, d'una anàlisi de metabolòmica d'orina mitjançant la tecnologia de ressonància magnètica nuclear (RMN), per al seguiment del pla dietètic personalitzat i, de l'altra, d'una anàlisi de la microbiota facial mitjançant la tècnica [...]

IMAQUA

2019-11-27T12:33:29+00:00

El projecte IMAQUA  desenvolupa eines de monitorització i supervisió que permetin una gestió integral de l’aigua des de la captació́ fins al punt de consum, assegurant-ne la qualitat i minimitzant-ne les pèrdues durant la seva distribució. Les eines desenvolupades s’integraran en una plataforma ICT composta per un sistema capaç̧ d’incrementar la interoperabilitat i gestionar el coneixement de la infraestructura de l’aigua, eines de monitorització i control de contaminants offline i online (mostrejadors, sensors, sistemes ciberfísics), eines de supervisió de xarxes i suport a la presa de decisions per tal de millorar l’eficiència de les actuals estratègies [...]

MICROBIOTA

2019-06-19T07:39:43+00:00

El projecte MICROBIOTA ha investigat i desenvolupat experimentalment diversos tipus de probiòtics, prebiòtics i simbiòtics que incideixen en la microbiota intestinal per millorar la salut dels consumidors i animals de producció terrestre (aviram i porcí) i prevenir factors de risc de determinades patologies sense perdre qualitats organolèptiques i mantenint l’estabilitat del producte final. Els probiòtics, prebiòtics i simbiòtics obtinguts s’han validat com a ingredients que incideixen beneficiosament en la salut de la dona en diverses etapes de la vida, així com en la salut del nounat i en persones que pateixen de insuficiència renal crònica, obesitat, [...]

GO LACTEOS

2019-09-03T06:27:00+00:00

El projecte GO LACTEOS té l'objectiu de dissenyar metodologies i tècniques analítiques adequades per identificar i quantificar els diferents tipus de llets (vaca, ovella i cabra) emprats en la fabricació dels formatges de mescla. La correcta identificació i quantificació de les llets permetran garantir la transparència, la competència legal i augmentar la confiança del consumidor en el producte. Durant el desenvolupament del projecte, s'investigaran les variables, tant relatives a la composició com als diferents processos de fabricació, que puguin afectar la correcta quantificació en els formatges de mescla existents al mercat. El projecte GO-LACTEOS representat per l'Organització [...]

Go to Top