Robòtica i Automatització

ROCOLA

2023-07-10T12:24:25+02:00

El projecte ROCOLA aconsegueix millorar la competitivitat d’empreses agroalimentàries incorporant la robòtica col·laborativa en els seus processos. ROCOLA recopila experiències existents en robòtica col·laborativa i busca solucions a reptes específics de les empreses participants, dissenyant configuracions preliminars i executant proves pilot que demostrin la viabilitat de l’adopció d’aquestes tecnologies per part del sector. Eurecat participa al projecte ROCOLA a través de la seva Unitat de Robòtica i Automatització. El projecte, coordinat pel clúster INNOVI, està participat per les empreses Raventós Codorniu, Baucells Avilés (Balsa) i Laboratorios Lamons, que compten amb l’assessorament del centre tecnològic Eurecat i [...]

FASHIONAUT

2023-06-08T16:34:10+02:00

Estudi de solucions avançades de robòtica per al sector tèxtil. El projecte FASHIONAUT té com a objectiu digitalitzar i robotitzar els processos de fabricació potencials de la indústria tèxtil, obrint la porta a noves solucions d’automatització mitjançant les últimes novetats del mercat. Les principals innovacions aportades pel projecte consisteixen en la detecció de materials mitjançant visió artificial amb càmeres hiperespectrals, el desenvolupament d’un algoritme per a la manipulació de materials flexibles i l’ús de la visió artificial per al mesurament i classificació de teixits tèxtils. La robotització i l'automatització dels processos productius a la indústria tèxtil, [...]

GREEN-LOG

2023-05-18T17:11:45+02:00

Acceleració dels canvis sistèmics per crear ecosistemes de lliurament d'últim quilòmetre que siguin econòmicament, ecològicament i socialment sostenibles. El projecte GREEN-LOG impulsa plataformes de logística com a servei (LaaS) per a la logística urbana interconnectada, conceptes de lliurament automatitzats amb vehicles autònoms i droides de lliurament, innovacions basades en bicicletes de càrrega per a una microconsolidació sostenible i lliurament multimodal de paquets que integren la xarxa de transport públic. GREEN-LOG impulsa un entorn de simulació d'avantguarda per a la construcció d'escenaris que combina diferents solucions que permeten la integració d'intervencions de lliurament d'últim quilòmetre amb el [...]

PEER

2023-04-17T16:05:03+02:00

Habilitació d'un flux de comunicació bidireccional amb bucles de feedback millorats entre els usuaris i la intel·ligència artificial, conduint a una millor col·laboració, aprenentatge i raonament mutus i, per tant, augmentant la confiança i l'acceptació. El projecte PEER se centra en com posar l'usuari de manera sistemàtica al centre de tot el disseny de la intel·ligència artificial, així com el seu desenvolupament, desplegament i avaluació, permetent iniciatives mixtes sobre problemes complexos de presa de decisions seqüencials. Com a projecte interdisciplinari entre les ciències socials i la intel·ligència artificial, PEER facilita noves formes de participació dels usuaris [...]

BatteReverse

2023-08-31T15:24:20+02:00

Pròxima generació de logística inversa de bateries. El projecte BatteReverse desenvolupa un mètode més eficient i universal per a la descàrrega de bateries i el primer diagnòstic. BatteReverse millora la seguretat del transport de bateries d'ió de liti mitjançant el desenvolupament d'envasos de seguretat amb un sistema de monitoratge que pot reduir el risc de fuga tèrmica. El projecte també potencia mètodes més avançats i precisos per al desmuntatge i la classificació automatitzada dels components de la bateria basats en una col·laboració humà-robot segura i més eficient. BatteReverse desenvolupa una avaluació de la vida útil restant [...]

DIH4CAT

2023-04-19T08:10:58+02:00

Ecosistema d’innovació regional sense ànim de lucre format pels principals agents de suport a la digitalització a Catalunya. El Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) connecta les principals infraestructures tecnològiques de la regió per a accelerar la transformació tecnològica cap a una indústria més verda i digital. DIH4CAT es dirigeix principalment a les start-ups tecnològiques, a les administracions públiques i a les pimes catalanes, amb especial atenció a les empreses manufactureres i als proveïdors de tecnologia. Catalunya té una forta base industrial amb 35.339 empreses (un 99% són pimes), que representen el 18,1% de les empreses [...]

Plooto

2023-04-13T15:20:32+02:00

Desenvolupament d'eines digitals per augmentar la circularitat en primeres matèries secundàries. El projecte Plooto ofereix un sistema d'informació circular i resilient (CRIS, per les seves sigles en anglès) per ajudar els fabricants en la seva transició ecològica, digital i circular. El sistema desenvolupat per Plooto permet la reducció de residus i la traçabilitat d'extrem a extrem de les primeres matèries secundàries a través de serveis digitals interconnectats per a la presa de decisions en temps real, el seguiment i la certificació de materials i productes. Aquesta solució es demostra en tres pilots de reciclatge de residus [...]

EDGELESS

2023-02-08T10:21:55+01:00

Computació sense servidor eficient en entorns extremadament diversos, des de dispositius edge amb recursos limitats fins a plataformes al núvol altament virtualitzades. EDGELESS fa ús del concepte “sense servidor” a totes les capes del continu de l’edge-núvol per beneficiar-se plenament dels recursos computacionals diversos i descentralitzats disponibles sota demanda a prop d'on es produeixen o consumeixen les dades. En particular, el projecte aconsegueix una agrupació horitzontal, eficient i transparent dels recursos en nodes edge amb capacitats limitades o maquinari especialitzat, perfectament integrat amb els recursos del núvol. Això suposa un gran pas endavant en comparació amb [...]

SOMAGRO

2023-03-21T12:57:18+01:00

Desenvolupament d’una plataforma innovadora de planificació i assignació optimitzada de vehicles robòtics autònoms per al sector agrícola. El projecte SOMAGRO contribueix a l’automatització i electrificació de la maquinària agrícola amb l’impuls d’una plataforma basada en intel·ligència artificial i robòtica. Aquesta plataforma representa un canvi de paradigma en el sector, ja que possibilita la reducció de la mida i el pes de la maquinària actual i el foment de l’electrificació en aquest sector, reduint la compactació del sòl i les emissions de CO2. SOMAGRO dota de nous nivells d'informació perquè els agricultors disposin de més control sobre les tasques realitzades [...]

FREE4LIB

2023-08-21T13:35:22+02:00

Desenvolupament de tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti. El projecte FREE4LIB té com a objectiu el desenvolupament de 6 processos sotenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti al final de la seva vida útil, gràcies a la creació de tecnologies d’un nivell de mesuresa tecnològica (TRL) entre 5 i 6. Aquests 6 processos són el desmantellament, el pretractament i 4 processos més de recuperació de materials. Tots ells ofereixen solucions de reciclatge molt innovadores arribant a una alta eficiència en el recuperament de materials i [...]

IntelliMan

2023-05-22T16:37:09+02:00

Sistema robòtic de manipulació d’objectes impulsat per intel·ligència artificial amb capacitats d’aprenentatge persistents. L’objectiu del projecte IntelliMan és desenvolupar un sistema robòtic per manipular diferents elements amb alt rendiment i unes capacitats d’aprenentatge constants mitjançant un conjunt heterogeni de sensors, per a serveis de robòtica avançada, fabricació i prostètica. Aquest sistema serà capaç d’adaptar-se a les característiques del seu entorn i de decidir com executar una tasca de manera autònoma, detectant falles en la seva execució i demanant nous coneixements a través de la interacció. Garantint la seguretat i el rendiment, els avenços d’IntelliMan abasten des [...]

NHoA

2023-02-24T08:16:53+01:00

Desenvolupament d’un robot d’assistència socialment intel·ligent per ajudar les persones grans mitigant la solitud a casa. El projecte Never Home Alone (NHoA) té com a objectiu ajudar les persones grans mitigant la solitud a casa, mantenint els seus hàbits saludables i animant-les a interactuar amb la comunitat. El sistema també protegirà, assistirà i supervisarà l'evolució de cada persona de manera personalitzada. L'objectiu general de NHoA és el codisseny d'un robot d'assistència socialment intel·ligent com a clau per a la robustesa, l'adaptabilitat, l'acceptació i el compromís del pacient. El robot NHoA serà un actor d'assistència encarnat que [...]

4SM

2022-05-25T10:58:25+02:00

Creació de nous sensors i eines per la gestió avançada i sostenible del clavegueram. El projecte 4SM té com a objectiu adreçar els principals reptes que presenta la gestió del clavegueram, a través de la digitalització de les seves xarxes. El projecte explorarà la recuperació d’energia en les clavegueres i desenvoluparà mètodes altament innovadors pel control de corrosió, toxicitat i olor, tot millorant les capacitats de les eines de monitoratge disponibles. Els resultats del projecte 4SM maximitzaran la funcionalitat dels serveis de gestió d’aigua a les ciutats, contribuint a la disminució de l’impacte ambiental, l’alarma davant [...]

OSC ROBOT

2023-02-06T15:33:09+01:00

Recerca i desenvolupament sobre els nous reptes tecnològics que necessita un dispositiu electromecànic. El projecte OSC ROBOT investiga i desenvolupa solucions davant els últims desafiaments que presenten els robots col·laboratius, en funció del canvi de les necessitats del fabricant en entorns diferents (alimentació, sanitari, metal·lúrgic, etc.). El projecte es desgrana en 3 objectius principals: Creació d’un robot super low cost per a desenvolupadors, centres formatius i productors (makers) que simuli al màxim cadascuna de les parts d'un robot industrial, però simplificat a la mínima expressió per a aconseguir usuaris d'aquest dispositiu. Creació d’una plataforma web integrable [...]

PREDIVÍ

2022-04-27T09:18:24+02:00

Ús del Big Data per optimitzar el volum de les produccions vitivinícoles. El projecte PREDIVÍ té com a objectiu millorar la presa de decisions relacionades amb les collites vitivinícoles a través del Big Data. La cada cop més elevada variabilitat del volum i la qualitat de les produccions vitivinícoles fa que la inversió de recursos i de dedicació dels equips tècnics per a obtenir prediccions de verema sigui cada cop més elevada. Actualment, els equips tècnics utilitzen múltiples sistemes (mostrejos, controls de maduració, aforaments, etc.) per esbrinar amb antelació les variables mencionades de volum i moment [...]

Go to Top