Robòtica i Automatització

Pàgina inicial/Robòtica i Automatització

EDGELESS

2023-01-31T10:27:34+01:00

El projecte EDGELESS opera de manera eficient la computació sense servidor en entorns extremadament diversos, des de dispositius edge amb recursos limitats fins a plataformes al núvol altament virtualitzades. EDGELESS fa ús del concepte “sense servidor” a totes les capes del continu de l’edge-núvol per beneficiar-se plenament dels recursos computacionals diversos i descentralitzats disponibles sota demanda a prop d'on es produeixen o consumeixen les dades. En particular, el projecte aconsegueix una agrupació horitzontal, eficient i transparent dels recursos en nodes edge amb capacitats limitades o maquinari especialitzat, perfectament integrat amb els recursos del núvol. Això suposa [...]

QR Connecting consumer

2022-06-17T10:17:05+01:00

Estudi de viabilitat tècnica de l’ús de diferents tecnologies per millorar la connexió i diàleg amb el consumidor de retail i foodservice. El projecte QR Connecting consumer ha avaluat la possibilitat d’utilitzar codis QR en el sector de l’alimentació per facilitar al consumidor final informació complementària i continguts addicionals sobre els productes que consumeix. L’estudi s’ha vertebrat en quatre eixos: experiència immersiva (vídeos 360º, realitat augmentada i so 3D), nutricional, ambiental i relacional. Al projecte QR Connecting consumer s’ha estudiat la viabilitat de les tecnologies com la realitat augmentada i el so 3D per posar en [...]

FREE4LIB

2022-12-14T09:09:17+01:00

Desenvolupament de tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti. El projecte FREE4LIB té com a objectiu el desenvolupament de 6 processos sotenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti al final de la seva vida útil, gràcies a la creació de tecnologies d’un nivell de mesuresa tecnològica (TRL) entre 5 i 6. Aquests 6 processos són el desmantellament, el pretractament i 4 processos més de recuperació de materials. Tots ells ofereixen solucions de reciclatge molt innovadores arribant a una alta eficiència en el recuperament de materials i [...]

IntelliMan

2023-01-09T12:38:00+01:00

Sistema robòtic de manipulació d’objectes impulsat per intel·ligència artificial amb capacitats d’aprenentatge persistents. L’objectiu del projecte IntelliMan és desenvolupar un sistema robòtic per manipular diferents elements amb alt rendiment i unes capacitats d’aprenentatge constants mitjançant un conjunt heterogeni de sensors, per a serveis de robòtica avançada, fabricació i prostètica. Aquest sistema serà capaç d’adaptar-se a les característiques del seu entorn i de decidir com executar una tasca de manera autònoma, detectant falles en la seva execució i demanant nous coneixements a través de la interacció. Garantint la seguretat i el rendiment, els avenços d’IntelliMan abasten des [...]

NHoA

2022-06-03T12:00:38+01:00

Desenvolupament d’un robot d’assistència socialment intel·ligent per ajudar les persones grans mitigant la solitud a casa. El projecte Never Home Alone (NHoA) té com a objectiu ajudar les persones grans mitigant la solitud a casa, mantenint els seus hàbits saludables i animant-les a interactuar amb la comunitat. El sistema també protegirà, assistirà i supervisarà l'evolució de cada persona de manera personalitzada. L'objectiu general de NHoA és el codisseny d'un robot d'assistència socialment intel·ligent com a clau per a la robustesa, l'adaptabilitat, l'acceptació i el compromís del pacient. El robot NHoA serà un actor d'assistència encarnat que [...]

4SM

2022-05-25T10:58:25+01:00

Creació de nous sensors i eines per la gestió avançada i sostenible del clavegueram. El projecte 4SM té com a objectiu adreçar els principals reptes que presenta la gestió del clavegueram, a través de la digitalització de les seves xarxes. El projecte explorarà la recuperació d’energia en les clavegueres i desenvoluparà mètodes altament innovadors pel control de corrosió, toxicitat i olor, tot millorant les capacitats de les eines de monitoratge disponibles. Els resultats del projecte 4SM maximitzaran la funcionalitat dels serveis de gestió d’aigua a les ciutats, contribuint a la disminució de l’impacte ambiental, l’alarma davant [...]

PREDIVÍ

2022-04-27T09:18:24+01:00

Ús del Big Data per optimitzar el volum de les produccions vitivinícoles. El projecte PREDIVÍ té com a objectiu millorar la presa de decisions relacionades amb les collites vitivinícoles a través del Big Data. La cada cop més elevada variabilitat del volum i la qualitat de les produccions vitivinícoles fa que la inversió de recursos i de dedicació dels equips tècnics per a obtenir prediccions de verema sigui cada cop més elevada. Actualment, els equips tècnics utilitzen múltiples sistemes (mostrejos, controls de maduració, aforaments, etc.) per esbrinar amb antelació les variables mencionades de volum i moment [...]

SCORPION

2021-07-05T09:46:43+01:00

Desenvolupament de robots mòbils agrícoles segurs i rendibles amb eines intel·ligents de polvorització de precisió, principalment dirigides a vinyes però aplicables a tots els cultius permanents. El projecte SCORPION desenvolupa robots autònoms modulars que afegeixen valor a les petites maquines agrícoles gràcies a l’automatització i optimització de les tasques de polvorització, mitjançant l’ús de mètodes ecològics innovadors,  la reducció de costos d’inactivitat i la compactació de terra i exposició humana a productes químics. El disseny modular utilitzat pel projecte considera l’escalabilitat de funcions i permet als robots realitzar tasques com poda i collita, sense deixar de [...]

AICCELERATE

2021-07-29T11:37:05+01:00

Desenvolupament de solucions basades en Intel·ligència Artificial per optimitzar els processos hospitalaris i millorar la qualitat de l’atenció al pacient. El projecte AICCELERATE combina la Intel·ligència Artificial i la robòtica autònoma amb l’objectiu de promoure un model d’hospital d’avantguarda que incorpori nous serveis i processos a les unitats de cures intensives, a les sales quirúrgiques i a les habitacions, que englobin des de funcions vinculades a la logística i al transport de medicaments fins a la desinfecció, entre moltes altres. Actualment, la majoria de solucions d’intel·ligència artificial aplicades al sector de salut estan limitades a aplicacions [...]

AERO-TRAIN

2021-03-17T13:45:20+01:00

Formació en l’àmbit de la robòtica aèria per a la següent generació de tecnologies europees d’inspecció i manteniment d’infraestructures i altres actius. Actualment, els sectors de l’energia, transport, petroli, gas i les indústries químiques gasten grans quantitats de recursos per assegurar la integritat operativa dels seus actius. Per això, és cada vegada més necessari trobar i desenvolupar tècniques alternatives d’inspecció i manteniment per disminuir costos i a la vegada, reduir els accidents associats a aquestes accions. El projecte AERO-TRAIN treballa per solucionar aquesta problemàtica a través del desenvolupament i validació de tecnologia robòtica aèria i particularment, [...]

COBOLLEAGUE

2021-02-25T14:45:05+01:00

Robot terrestre altament modular, autònom i col·laboratiu per ajudar als treballadors de la construcció en el transport de materials pesats. El projecte COBOLLEAGUE desenvolupa un innovador robot terrestre, altament modular, col·laboratiu i autònom amb l’objectiu d’ajudar als treballadors del sector de la construcció en el transport de peces i eines pesades, millorant així la seva seguretat i augmentant la productivitat de les tasques de construcció. La innovació impulsada per COBOLLEAGUE té l’objectiu d’implementar una eina col·laborativa que interactuï de forma natural amb el treballador en un entorn canviant i explorar les possibilitats que ofereix un robot [...]

Robs4Crops

2021-01-20T11:39:56+01:00

Desenvolupament i implementació de solucions robòtiques agrícoles per protegir els cultius. El projecte Robs4Crops té com a objectiu abordar i resoldre els reptes organitzatius i tecnològics, associats a l’adopció generalitzada de l’agricultura robotitzada. Basant-se en la maquinària agrícola, normes i pràctiques existents, el projecte dissenya i proporciona un sistema totalment autònom preparat per a proves comercials a gran escala. La nova solució robotitzada de cultiu desenvolupada pel projecte es demostrarà a escala pilot en quatre països europeus i consta de tres elements principals: eines intel·ligents, vehicles autònoms i un controlador de cultius. Robs4Crops aconsegueix disminuir la [...]

PASSport

2021-01-12T07:40:05+01:00

Plataforma operativa per gestionar una flota de drons semi-autònoms que exploten el sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS, per les seves sigles en anglès) per millorar la seguretat a les zones portuàries. El projecte PASSport dissenya i desenvolupa una nova solució capaç d’estendre el coneixement sobre l’estat de l’entorn mitjançant l’ús de drons d’ala fixa, ala rotatòria i aquàtics, amb l’objectiu d’augmentar i millorar la seguretat en zones de ports. La innovació impulsada pel projecte pretén complementar les plataformes actuals ampliant el perímetre de vigilància a través d’una flota de drons que proporcionin suport operatiu [...]

ROBOTS ON FACTORY

2021-11-18T11:37:49+01:00

Estudi de la problemàtica de l’ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors. El projecte Robots on Factory inclou el disseny de robots amb l’objectiu de fer-los adients a espais propis d’indústries petites i mitjanes, així com la implementació i aprenentatge de formes de moviments i de navegació que siguin segurs per als humans. La Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat participa en el projecte desenvolupant un teixit extern (pell) que detecti la proximitat de l’operari i permeti la interacció directa home-robot. A més, [...]

Assets4Rail

2021-09-27T13:39:30+01:00

El projecte Assets4Rail aplica innovacions tecnològiques com el georadar, la visió artificial i els vehicles autònoms, per monitoritzar possibles defectes dels túnels, així com la geografia i el desgast de les vies i el soroll i les vibracions dels ponts, amb el propòsit d’obtenir unes infraestructures i uns vehicles més segurs i rendibles. D’altra banda, Assets4Rail aplica l’ús de la tecnologia d’identificació per radiofreqüència que permet identificar problemes relacionats a defectes del material rodant i així, millorar els vehicles. La Unitat de Robòtica i Automatització participa en aquest projecte proporcionant un vehicle aeri completament autònom capaç [...]

Go to Top