Robòtica i Automatització

ARQA

2024-04-12T11:24:04+02:00

Iniciativa col·laborativa innovadora entre tres centres tecnològics espanyols destacats en el camp de la computació quàntica. El projecte ARQA avança significativament en la investigació i desenvolupament d'aplicacions quàntiques per al sector empresarial, abordant així reptes que la computació tradicional no pot resoldre actualment. La Xarxa Cervera ARQA, formada pel Centre Tecnològic de la Informació i la Comunicació (CTIC), Eurecat i ITG, constitueix un esforç conjunt per potenciar la transferència de tecnologies quàntiques a les empreses, fomentant una col·laboració a nivell nacional que faciliti la integració d'aquestes tecnologies avançades en el teixit empresarial i, per tant, en [...]

Smart Droplets

2024-03-14T11:08:31+01:00

Habilitació de tecnologies que redueixin l’ús de pesticides i fertilitzants per millorar el medi ambient. El projecte Smart Droplets avança en un sistema holístic capaç de traduir grans quantitats de dades en informació significativa i ordres de polvorització impactants al camp. Smart Droplets implementa tractors recondicionats autònoms amb sistema d'injecció directa (DIS) per a una polvorització intel·ligent, evitant l'exposició dels agricultors a productes químics perillosos, el que demostra un impacte substancial al Green Deal. A través de la combinació de tecnologies d'alt nivell, Smart Droplets adopta un enfocament híbrid per a les operacions de fumigació, combinant [...]

RoboQuimIA

2024-01-30T11:37:34+01:00

Robòtica cognitiva i intel·ligència artificial per a la manipulació segura de bidons de residus industrials perillosos. El projecte RoboQuimIA investiga tecnologies de robòtica i intel·ligència artificial aplicades a la manipulació de substàncies perilloses i residus en recipients mòbils, gestionats per les empreses del Grup Tradebe, durant les logístiques de recepció i acceptació de residus emmagatzemats en bidons. Aquestes operacions, de manipulació minuciosa i complexa i efectuades actualment de forma manual per part dels treballadors, són el pas previ en el maneig dels residus, de cara a la posterior transferència, tractament i valorització. Així mateix, les operacions [...]

HarvBot

2024-01-30T11:05:28+01:00

Robots i càmeres col·laboratives per a la recol·lecció i manipulació de fruites. El projecte HarvBot millora la collita i la manipulació de maduixes mitjançant la integració de robots col·laboratius i càmeres rendibles en entorns de cultiu hidropònics. La innovació clau rau en l'aprofitament de les tecnologies de visió per ordinador per permetre la detecció i la recol·lecció automatitzada de maduixes. En col·laboració amb Enkitek, el projecte ha dut a terme amb èxit una prova pilot, introduint nous components impresos en 3D dissenyats específicament per al robot. Aquests components tenen un paper crucial a l'hora d'adaptar les [...]

ADAPTA

2024-01-30T10:47:51+01:00

Tecnologies d'intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per a factories amb capacitat d'adaptació i resiliència alta. El projecte ADAPTA desenvolupa un conjunt de tecnologies i estratègies que donen resposta a les necessitats de manipulació, intralogística i definició de processos productius de les empreses manufactureres. Aquest objectiu general se sustenta sobre solucions robòtiques flexibles que incorporen els avenços de la intel·ligència artificial i l'ús d'infraestructures digitals i es materialitza en cinc objectius parcials: Millorar les capacitats de percepció dels sistemes robòtics, tant per mitjà d'imatges com pel monitoratge del contacte en processos de manipulació. Desenvolupar sistemes de manipulació [...]

ROCOLA

2023-07-10T12:24:25+02:00

El projecte ROCOLA aconsegueix millorar la competitivitat d’empreses agroalimentàries incorporant la robòtica col·laborativa en els seus processos. ROCOLA recopila experiències existents en robòtica col·laborativa i busca solucions a reptes específics de les empreses participants, dissenyant configuracions preliminars i executant proves pilot que demostrin la viabilitat de l’adopció d’aquestes tecnologies per part del sector. Eurecat participa al projecte ROCOLA a través de la seva Unitat de Robòtica i Automatització. El projecte, coordinat pel clúster INNOVI, està participat per les empreses Raventós Codorniu, Baucells Avilés (Balsa) i Laboratorios Lamons, que compten amb l’assessorament del centre tecnològic Eurecat i [...]

FASHIONAUT

2023-06-08T16:34:10+02:00

Estudi de solucions avançades de robòtica per al sector tèxtil. El projecte FASHIONAUT té com a objectiu digitalitzar i robotitzar els processos de fabricació potencials de la indústria tèxtil, obrint la porta a noves solucions d’automatització mitjançant les últimes novetats del mercat. Les principals innovacions aportades pel projecte consisteixen en la detecció de materials mitjançant visió artificial amb càmeres hiperespectrals, el desenvolupament d’un algoritme per a la manipulació de materials flexibles i l’ús de la visió artificial per al mesurament i classificació de teixits tèxtils. La robotització i l'automatització dels processos productius a la indústria tèxtil, [...]

GREEN-LOG

2023-11-29T13:05:37+01:00

Acceleració dels canvis sistèmics per crear ecosistemes de lliurament d'últim quilòmetre que siguin econòmicament, ecològicament i socialment sostenibles. El projecte GREEN-LOG impulsa plataformes de logística com a servei (LaaS) per a la logística urbana interconnectada, conceptes de lliurament automatitzats amb vehicles autònoms i droides de lliurament, innovacions basades en bicicletes de càrrega per a una microconsolidació sostenible i lliurament multimodal de paquets que integren la xarxa de transport públic. GREEN-LOG impulsa un entorn de simulació d'avantguarda per a la construcció d'escenaris que combina diferents solucions que permeten la integració d'intervencions de lliurament d'últim quilòmetre amb el [...]

PEER

2024-04-04T11:01:34+02:00

Habilitació d'un flux de comunicació bidireccional amb bucles de feedback millorats entre els usuaris i la intel·ligència artificial, conduint a una millor col·laboració, aprenentatge i raonament mutus i, per tant, augmentant la confiança i l'acceptació. El projecte PEER se centra en com posar l'usuari de manera sistemàtica al centre de tot el disseny de la intel·ligència artificial, així com el seu desenvolupament, desplegament i avaluació, permetent iniciatives mixtes sobre problemes complexos de presa de decisions seqüencials. Com a projecte interdisciplinari entre les ciències socials i la intel·ligència artificial, PEER facilita noves formes de participació dels usuaris [...]

BatteReverse

2023-11-29T12:23:54+01:00

Pròxima generació de logística inversa de bateries. El projecte BatteReverse desenvolupa un mètode més eficient i universal per a la descàrrega de bateries i el primer diagnòstic. BatteReverse millora la seguretat del transport de bateries d'ió de liti mitjançant el desenvolupament d'envasos de seguretat amb un sistema de monitoratge que pot reduir el risc de fuga tèrmica. El projecte també potencia mètodes més avançats i precisos per al desmuntatge i la classificació automatitzada dels components de la bateria basats en una col·laboració humà-robot segura i més eficient. BatteReverse desenvolupa una avaluació de la vida útil restant [...]

DIH4CAT

2023-04-19T08:10:58+02:00

Ecosistema d’innovació regional sense ànim de lucre format pels principals agents de suport a la digitalització a Catalunya. El Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) connecta les principals infraestructures tecnològiques de la regió per a accelerar la transformació tecnològica cap a una indústria més verda i digital. DIH4CAT es dirigeix principalment a les start-ups tecnològiques, a les administracions públiques i a les pimes catalanes, amb especial atenció a les empreses manufactureres i als proveïdors de tecnologia. Catalunya té una forta base industrial amb 35.339 empreses (un 99% són pimes), que representen el 18,1% de les empreses [...]

Plooto

2023-04-13T15:20:32+02:00

Desenvolupament d'eines digitals per augmentar la circularitat en primeres matèries secundàries. El projecte Plooto ofereix un sistema d'informació circular i resilient (CRIS, per les seves sigles en anglès) per ajudar els fabricants en la seva transició ecològica, digital i circular. El sistema desenvolupat per Plooto permet la reducció de residus i la traçabilitat d'extrem a extrem de les primeres matèries secundàries a través de serveis digitals interconnectats per a la presa de decisions en temps real, el seguiment i la certificació de materials i productes. Aquesta solució es demostra en tres pilots de reciclatge de residus [...]

EDGELESS

2023-11-29T12:06:50+01:00

Computació sense servidor eficient en entorns extremadament diversos, des de dispositius edge amb recursos limitats fins a plataformes al núvol altament virtualitzades. EDGELESS fa ús del concepte “sense servidor” a totes les capes del continu de l’edge-núvol per beneficiar-se plenament dels recursos computacionals diversos i descentralitzats disponibles sota demanda a prop d'on es produeixen o consumeixen les dades. En particular, el projecte aconsegueix una agrupació horitzontal, eficient i transparent dels recursos en nodes edge amb capacitats limitades o maquinari especialitzat, perfectament integrat amb els recursos del núvol. Això suposa un gran pas endavant en comparació amb [...]

SOMAGRO

2024-02-06T13:25:05+01:00

Desenvolupament d’una plataforma innovadora de planificació i assignació optimitzada de vehicles robòtics autònoms per al sector agrícola. El projecte SOMAGRO contribueix a l’automatització i electrificació de la maquinària agrícola amb l’impuls d’una plataforma basada en intel·ligència artificial i robòtica. Aquesta plataforma representa un canvi de paradigma en el sector, ja que possibilita la reducció de la mida i el pes de la maquinària actual i el foment de l’electrificació en aquest sector, reduint la compactació del sòl i les emissions de CO2. SOMAGRO dota de nous nivells d'informació perquè els agricultors disposin de més control sobre les tasques [...]

FREE4LIB

2023-08-21T13:35:22+02:00

Desenvolupament de tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti. El projecte FREE4LIB té com a objectiu el desenvolupament de 6 processos sotenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti al final de la seva vida útil, gràcies a la creació de tecnologies d’un nivell de mesuresa tecnològica (TRL) entre 5 i 6. Aquests 6 processos són el desmantellament, el pretractament i 4 processos més de recuperació de materials. Tots ells ofereixen solucions de reciclatge molt innovadores arribant a una alta eficiència en el recuperament de materials i [...]

Go to Top