Smart Management Systems

/Smart Management Systems

CAR2CAR

2019-04-15T10:57:49+00:00

CAR2CAR-LOFE desenvolupa un sistema de comunicacions V2V (vehicle a vehicle) en baixa freqüència (LF, amb les sigles en anglès), un tipus de xarxes emergents en què els vehicles autònoms es poden comunicar entre ells per augmentar la informació disponible sobre l'entorn i millorar la seguretat de [...]

PISCIA

2019-04-01T09:57:20+00:00

Plataforma intel·ligent on s’hi desplegarà una arquitectura d’interoperabilitat de dades provinents d’eines, sistemes, aplicacions i dispositius existents, que garantirà l’orquestració simplificada de la gestió integral de recursos hídrics. Els resultats del projecte PISCIA permetran homogeneïtzar l’intercanvi d’informació i permetre derivar nous esdeveniments en base a la [...]

AVINT

2019-03-18T16:34:29+00:00

El projecte AVINT vol desenvolupar i implementar una aplicació per predir la rugositat i acabat superficial de peces mecanitzades per una integritat superficial òptima. Addicionalment, el projecte permetrà l’obtenció de nous productes i peces amb valor afegir com eines de mecanitzat, recobriments per eines i lubricants/refrigerants. [...]

REFER

2019-06-19T07:44:13+00:00

El projecte REFER (Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació) fomenta la reducció de la despesa i la millora en l’eficiència energètica dels edificis residencials i de serveis, monitoritzant i optimitzant els sistemes de climatització d’edificis residencials i, per altra banda, incorporant sistemes de gestió [...]

STOP-IT

2019-08-05T07:11:46+00:00

El projecte europeu STOP-IT té com a objectiu crear eines tecnològiques d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs o riscos naturals. STOP-IT permetrà mesurar l’eficàcia de les tecnologies actuals i proposar noves mesures pal·liatives més eficients o complementàries per prevenir [...]

LOGIMATIC

2019-08-02T12:21:30+00:00

El projecte Logimatic té l’objectiu de desenvolupar un sistema de posicionament d’alta precisió per a l’automatització dels vehicles de logística portuària, amb la finalitat d’augmentar la seguretat dels treballadors mitjançant la reducció del marge d’error i de millorar la productivitat i l’eficiència operativa de les tasques [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!