Smart Management Systems

Pàgina inicial/Smart Management Systems

CuttingEdge 4.0

2019-11-22T11:09:12+00:00

Nova caracterització de materials i analítiques de dades per predir i evitar esquerdes iniciades en vores (edge-cracking) en les peces de seguretat d’automòbils. Els acers avançats d’alta resistència (AHSS, per les seves sigles en anglès) s’han convertit en el material dominant escollit per a la construcció [...]

ACTIV4.0

2019-09-12T11:27:21+00:00

El projecte ACTIV4.0 investiga i desenvolupa tecnologies per a la gestió digital d'actius, processos i instal·lacions de les utilities (xarxes proveïdores de serveis) per oferir un servei millor a l'usuari. La digitalització, la sensorització i el monitoratge dels actius i els processos associats a les utilities [...]

NAIADES

2019-09-04T06:41:25+00:00

Eines automatitzades i intel·ligents de gestió dels recursos hídrics i monitorització ambiental per aconseguir transformar i digitalitzar el sector urbà de l'aigua. El projecte NAIADES té com a objectiu proporcionar intel·ligència multidimensional al sector de l'aigua a través de tecnologies d'intel·ligència artificial. D'aquesta manera s'aconsegueixen serveis [...]

CAR2CAR

2019-04-15T10:57:49+00:00

CAR2CAR-LOFE desenvolupa un sistema de comunicacions V2V (vehicle a vehicle) en baixa freqüència (LF, amb les sigles en anglès), un tipus de xarxes emergents en què els vehicles autònoms es poden comunicar entre ells per augmentar la informació disponible sobre l'entorn i millorar la seguretat de [...]

PISCIA

2019-04-01T09:57:20+00:00

Plataforma intel·ligent on s’hi desplegarà una arquitectura d’interoperabilitat de dades provinents d’eines, sistemes, aplicacions i dispositius existents, que garantirà l’orquestració simplificada de la gestió integral de recursos hídrics. Els resultats del projecte PISCIA permetran homogeneïtzar l’intercanvi d’informació i permetre derivar nous esdeveniments en base a la [...]