Smart Management Systems

Pàgina inicial/Smart Management Systems

GLOMICAVE

2020-12-03T12:18:19+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

B-WATERSMART

2020-12-16T14:25:35+00:00

Desenvolupament de noves aplicacions a gran escala per múltiples usos i sectors de l’aigua en diferents escenaris. El projecte B-WaterSmart té l’objectiu d’accelerar la transformació cap a una economia i societat més intel·ligent en relació a l’aigua a tota la costa d’Europa. El projecte aplica un enfocament d’innovació sistèmica a gran escala per seleccionar, connectar i demostrar un conjunt personalitzat de tecnologia, gestió i solucions de dades intel·ligents per múltiples usos i sectors de l’aigua, i crear nous models comercials basats en l’economia circular i la intel·ligència de l’aigua. D’altra banda, el projecte B-WaterSmart desenvoluparà metodologies, [...]

Analítica avançada en granges de porcs

2020-10-30T09:15:39+00:00

El projecte “Analítica avançada en granges de porcs” aplica Intel·ligència Artificial a les explotacions ramaderes del sector porcí amb l’objectiu d’incrementar la seva producció i competitivitat. L’analítica avançada de dades té una gran importància pel sector agroalimentari al tractar-se d’un àmbit amb un gran potencial de generació de dades. L´ús massiu de sensors per a la obtenció de dades de les explotacions agràries i ramaderes exigeix grans capacitats de processament i noves estratègies en analítica de dades que permetin millores en la presa de decisions. En aquest sentit, el projecte impulsat per la Unitat de Smart [...]

PathoCERT

2020-09-25T06:43:47+00:00

Desenvolupament de noves tecnologies amb l'objectiu de donar resposta a emergències produïdes per contaminants i patògens. El projecte PathoCERT investiga i demostra una innovadora col·lecció de tecnologies, eines i directrius rentables i fàcils d’aplicar, per donar resposta a aquelles emergències causades per contaminants i altres patògens. PathoCERT té com a objectiu enfortir la capacitat de coordinació i resposta dels First Responders a l’hora de gestionar situacions d’emergència de contaminació per patògens i malalties transmesos a través de l’aigua. En aquest sentit, les innovacions impulsades pel projecte es basen en la gestió de la contaminació per patògens [...]

SMARTSPACE

2020-11-26T12:13:04+00:00

Nova plataforma basada en l’Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès) per a les indústries de l’hàbitat de Catalunya. El projecte SMARTSPACE impulsa una nova solució IoT amb l’objectiu d’impulsar la indústria catalana de l’hàbitat, ampliar la seva oferta per incloure productes i dispositius connectats i a la vegada, afegir una diferenciació per als seus clients. SMARTSPACE promou que els fabricants i les marques del sector de l’hàbitat introdueixin un factor tant important i diferencial com l’IoT en els seus productes i facilitin la seva connexió a la nova plataforma desenvolupada o [...]

VitiGEOSS

2020-12-14T10:09:35+00:00

Desenvolupament d’una eina innovadora pel sector de la vinya basada en la integració de serveis d’observació terrestre i sensors situats als camps. El projecte VitiGEOSS, coordinat per Eurecat, integra i millora les solucions existents per acoblar les imatges de satèl·lit amb els sensors ubicats al camp, amb l’objectiu d’augmentar la resolució i fiabilitat de la informació provinent dels diferents satèl·lits aplicada al sector de la viticultura. Actualment, la Unió Europea és el major productor de vi a nivell mundial i l’elaboració de vi és la principal activitat econòmica de moltes zones del sud d’Europa. Per això, [...]

ULTIMATE

2020-09-08T08:02:07+00:00

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular. El projecte ULTIMATE promou sinergies i simbiosis entre la indústria i els serveis de l’aigua amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, crear valor econòmic i augmentar la sostenibilitat a través de la valorització dels recursos dins del cicle de l’aigua. Actualment, les aigües residuals tenen un paper fonamental com a recurs reutilitzable i també, com a transportador d’energia i altres materials que es poden extreure, tractar, emmagatzemar i reutilitzar. [...]

GALATEA

2020-07-07T14:31:52+00:00

Implementació de sistemes de control intel·ligent en quatre àmbits claus de l’economia blava, com són els vaixells, els ports intel·ligents, les drassanes i la vigilància marítima. El projecte GALATEA neix com una continuació de la iniciativa NEPTUNE, amb el mateix objectiu final focalitzat en reforçar i impulsar la innovació i cooperació intersectorial a la cadena de valor de l’economia blava, que inclou totes aquelles activitats econòmiques relacionades amb el sector marítim i el mar. Les accions impulsades en el marc del projecte GALATEA tenen l’objectiu de promoure col·laboracions transfrontereres i intersectorials entre diferents actors d’innovació, especialment [...]

WATER-MINING

2020-06-05T12:48:37+00:00

Demostració a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una societat i una economia circular. El projecte WATER-MINING té l’objectiu de ser un exemple d’inserció i aplicació de solucions innovadores en un ampli espectre d’aplicacions tecnològiques. WATER-MINING ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l'Aigua per impulsar la transició cap a una economia circular, incorporant paquets de la UE “Green Deal packages”. Les demostracions a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua que es realitzaran en [...]

agROBOfood

2020-12-14T10:13:55+00:00

Nova xarxa europea de Centres d’Innovació Digital (DIH) per impulsar i accelerar l’adopció efectiva de tecnologies robòtiques i d’Intel·ligència Artificial en el sector agroalimentari. El projecte AgROBOfood desenvolupa una xarxa, integrada per universitats, centres de recerca i empreses pioneres en robòtica, amb l’objectiu de crear ecosistemes d’innovació a nivell local i regional en el camp de la robòtica aplicada al sector agroalimentari. La xarxa AgROBOfood està orientada a compartir coneixement, infraestructures i bones pràctiques per promoure l’aplicació de conceptes robòtics d’alta tecnologia en el sector agroalimentari i augmentar la productivitat, competitivitat i sostenibilitat del sector. AgROBOfood [...]

REVAMP

2020-06-29T07:57:46+00:00

Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies d’adaptació d’equips i processos a la variabilitat en el subministrament de matèries primeres i al seu ús eficient, en la indústria de fabricació de metalls. El projecte REVAMP té l’objectiu de fer front a la creixent variabilitat de la matèria primera i garantir-ne un ús eficient pel que fa als materials i a l’energia. Les noves tecnologies desenvolupades en el marc del projecte es demostraran en tres casos d’ús seleccionats per la seva rellevància industrial: la fabricació d’acer, el refinat d’alumini i el reciclatge de plom. Eurecat, a través de [...]

SPHERE

2020-07-16T06:32:09+00:00

La plataforma SPHERE, basada en l’estàndard d’edificació BIM, implementa el concepte de Digital Twin (bessó digital) creant un ecosistema de serveis per millorar i optimitzar la gestió energètica d’edificis residencials durant tot el seu cicle de vida, des del disseny, la construcció i l’operació. El projecte SPHERE impulsa processos de construcció més sostenibles amb l’objectiu de reduir els costos, l’impacte ambiental i aconseguir una major eficiència energètica dels edificis. La plataforma SPHERE presenta eines basades en les TIC, que capaciten als clients, promotors, constructors i arquitectes durant el procés de disseny, fabricació, operació i final de [...]

SCOREwater

2019-11-27T14:12:48+00:00

Sensors i serveis digitals per millorar la gestió d’aigües residuals, aigües pluvials i episodis d’inundacions. El projecte SCOREwater té com a objectiu millorar la resiliència de les ciutats enfront al canvi climàtic i la urbanització, a través de la creació d’una societat intel·ligent de l’aigua. Per això, SCOREwater desenvolupa i utilitza serveis digitals adreçats a les ciutats, com són la plataforma FIWARE, els mètodes, els jocs i les experiències immersives, juntament amb altres eines digitals que augmenten el compromís de la societat pública i civil amb la gestió de l’aigua. Aquestes eines i serveis digitals estan [...]

CuttingEdge 4.0

2019-11-22T11:09:12+00:00

Nova caracterització de materials i analítiques de dades per predir i evitar esquerdes iniciades en vores (edge-cracking) en les peces de seguretat d’automòbils. Els acers avançats d’alta resistència (AHSS, per les seves sigles en anglès) s’han convertit en el material dominant escollit per a la construcció lleugera en el sector de l’automoció i el transport, pel seu bon rendiment en servei, la seva fabricació i reciclabilitat. Tot i això, aquest tipus de materials presenten algunes limitacions pel que fa a la resistència a l’esquerdament i la conformabilitat, fet que pot provocar problemes d’esquerdes iniciades en vores [...]

SESAME

2020-08-06T13:24:32+00:00

Automatització del procés de fabricació i les operacions de llançadores aero-espacials per augmentar el nombre d’unitats produïdes i reduir el temps de cost i de producció. Actualment, la producció de llançadores aeroespacials implica un procés complex i un mètode de validació manual per tal de poder garantir la integritat i el bon funcionament de la llançadora, fet que provoca que el volum d’unitats fabricades a l’any sigui baix. El projecte SESAME desenvolupa solucions d’Indústria 4.0 per digitalitzar la fabricació de la nova llançadora europea Ariane 6, amb l’objectiu d’explotar les dades del procés per assegurar i [...]

Go to Top