Smart Management Systems

Pàgina inicial/Smart Management Systems

PRECATEX

2021-04-09T12:18:00+00:00

Disseny i desenvolupament d’una nova generació de tricotoses circulars amb control de qualitat total i predictiu. El projecte PRECATEX implementa un nou sistema de control de qualitat total i predictiu amb l’objectiu d’aconseguir una productivitat de tèxtil de qualitat i minimitzar la producció defectuosa. Aquest nou sistema s’aconsegueix mitjançant la utilització de noves tècniques no implementades actualment en el sector tèxtil, com poden ser els sensors d’última generació o la integració de models predictius de qualitat. Eurecat, que participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial Intelligence, la Unitat de Nous Processos [...]

PROCEED

2021-03-02T16:02:54+00:00

Sistema de predicció i suport a la gestió integral de l’evolució i l’ús de recursos en pandèmies. El projecte PROCEED té com a objectiu la creació d’un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisis de fonts de dades heterogènies (salut,  mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). En el marc del projecte, es desenvolupa i desplega un nou sistema de predicció i suport a la gestió integral de pandèmies, definit com una infraestructura personalitzada i oferint eines que permetin als gestors, professionals clínics i pacients, accedir [...]

iWAYS

2021-02-19T11:20:48+00:00

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials i aigua en múltiples sectors. El projecte iWAYS desenvolupa un conjunt de tecnologies per augmentar l’eficiència de la gestió de l’aigua a través de tres solucions principals: condensació de gasos d’escapament, tractament d’aigua i valorització de residus. A més, el projecte també se centra en la recuperació d’energia i materials dels gasos d’escapament, millorant així l’eficiència de la matèria prima i reduint les emissions perjudicials per al medi ambient. Malgrat els esforços realitzats per aconseguir la transició cap a una societat i indústria més respectuosa [...]

AquaSPICE

2021-02-16T09:34:28+00:00

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les indústries. El projecte AquaSPICE té com a objectiu  materialitzar l’ús circular de l’aigua en les indústries de processos europeus, fomentant la consciència sobre l’eficiència dels recursos i oferint soluciones compactes per aplicacions industrials, incloent tecnologies de reutilització i tractament de l’aigua, així com pràctiques de reciclatge. El projecte també està desenvolupant un controlador de sistema ciberfísic que inclou un sistema de monitorització, avaluació i optimització en temps real de [...]

AI REGIO

2021-02-16T09:29:54+00:00

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial. El projecte AI Regio té l’objectiu de cobrir les tres problemàtiques principals que actualment estan impedint que els Digital Innovation Hubs (DIHs), impulsats per Intel·ligència Artificial, implementin vies de transformació digital efectives per a les seves petites i mitjanes empreses manufactureres a nivell polític, tecnològic i empresarial. A nivell polític, les estratègies regionals d’especialització intel·ligent per a la fabricació sostenible i la transformació digital no estan suficientment coordinades i integrades a nivell transregional i paneuropeu. AI Regio [...]

GLOMICAVE

2021-02-01T12:18:58+00:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

B-WATERSMART

2020-12-16T14:25:35+00:00

Desenvolupament de noves aplicacions a gran escala per múltiples usos i sectors de l’aigua en diferents escenaris. El projecte B-WaterSmart té l’objectiu d’accelerar la transformació cap a una economia i societat més intel·ligent en relació a l’aigua a tota la costa d’Europa. El projecte aplica un enfocament d’innovació sistèmica a gran escala per seleccionar, connectar i demostrar un conjunt personalitzat de tecnologia, gestió i solucions de dades intel·ligents per múltiples usos i sectors de l’aigua, i crear nous models comercials basats en l’economia circular i la intel·ligència de l’aigua. D’altra banda, el projecte B-WaterSmart desenvoluparà metodologies, [...]

Analítica avançada en granges de porcs

2020-10-30T09:15:39+00:00

El projecte “Analítica avançada en granges de porcs” aplica Intel·ligència Artificial a les explotacions ramaderes del sector porcí amb l’objectiu d’incrementar la seva producció i competitivitat. L’analítica avançada de dades té una gran importància pel sector agroalimentari al tractar-se d’un àmbit amb un gran potencial de generació de dades. L´ús massiu de sensors per a la obtenció de dades de les explotacions agràries i ramaderes exigeix grans capacitats de processament i noves estratègies en analítica de dades que permetin millores en la presa de decisions. En aquest sentit, el projecte impulsat per la Unitat de Smart [...]

PathoCERT

2020-09-25T06:43:47+00:00

Desenvolupament de noves tecnologies amb l'objectiu de donar resposta a emergències produïdes per contaminants i patògens. El projecte PathoCERT investiga i demostra una innovadora col·lecció de tecnologies, eines i directrius rentables i fàcils d’aplicar, per donar resposta a aquelles emergències causades per contaminants i altres patògens. PathoCERT té com a objectiu enfortir la capacitat de coordinació i resposta dels First Responders a l’hora de gestionar situacions d’emergència de contaminació per patògens i malalties transmesos a través de l’aigua. En aquest sentit, les innovacions impulsades pel projecte es basen en la gestió de la contaminació per patògens [...]

SMARTSPACE

2020-11-26T12:13:04+00:00

Nova plataforma basada en l’Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès) per a les indústries de l’hàbitat de Catalunya. El projecte SMARTSPACE impulsa una nova solució IoT amb l’objectiu d’impulsar la indústria catalana de l’hàbitat, ampliar la seva oferta per incloure productes i dispositius connectats i a la vegada, afegir una diferenciació per als seus clients. SMARTSPACE promou que els fabricants i les marques del sector de l’hàbitat introdueixin un factor tant important i diferencial com l’IoT en els seus productes i facilitin la seva connexió a la nova plataforma desenvolupada o [...]

VitiGEOSS

2020-12-14T10:09:35+00:00

Desenvolupament d’una eina innovadora pel sector de la vinya basada en la integració de serveis d’observació terrestre i sensors situats als camps. El projecte VitiGEOSS, coordinat per Eurecat, integra i millora les solucions existents per acoblar les imatges de satèl·lit amb els sensors ubicats al camp, amb l’objectiu d’augmentar la resolució i fiabilitat de la informació provinent dels diferents satèl·lits aplicada al sector de la viticultura. Actualment, la Unió Europea és el major productor de vi a nivell mundial i l’elaboració de vi és la principal activitat econòmica de moltes zones del sud d’Europa. Per això, [...]

ULTIMATE

2020-09-08T08:02:07+00:00

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular. El projecte ULTIMATE promou sinergies i simbiosis entre la indústria i els serveis de l’aigua amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, crear valor econòmic i augmentar la sostenibilitat a través de la valorització dels recursos dins del cicle de l’aigua. Actualment, les aigües residuals tenen un paper fonamental com a recurs reutilitzable i també, com a transportador d’energia i altres materials que es poden extreure, tractar, emmagatzemar i reutilitzar. [...]

GALATEA

2020-07-07T14:31:52+00:00

Implementació de sistemes de control intel·ligent en quatre àmbits claus de l’economia blava, com són els vaixells, els ports intel·ligents, les drassanes i la vigilància marítima. El projecte GALATEA neix com una continuació de la iniciativa NEPTUNE, amb el mateix objectiu final focalitzat en reforçar i impulsar la innovació i cooperació intersectorial a la cadena de valor de l’economia blava, que inclou totes aquelles activitats econòmiques relacionades amb el sector marítim i el mar. Les accions impulsades en el marc del projecte GALATEA tenen l’objectiu de promoure col·laboracions transfrontereres i intersectorials entre diferents actors d’innovació, especialment [...]

WATER-MINING

2020-06-05T12:48:37+00:00

Demostració a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua per avançar cap a una societat i una economia circular. El projecte WATER-MINING té l’objectiu de ser un exemple d’inserció i aplicació de solucions innovadores en un ampli espectre d’aplicacions tecnològiques. WATER-MINING ofereix exemples per a la implementació real a nivell global de la Directiva Marc de l'Aigua per impulsar la transició cap a una economia circular, incorporant paquets de la UE “Green Deal packages”. Les demostracions a gran escala de sistemes de gestió eficient i intel·ligent de l’aigua que es realitzaran en [...]

agROBOfood

2020-12-14T10:13:55+00:00

Nova xarxa europea de Centres d’Innovació Digital (DIH) per impulsar i accelerar l’adopció efectiva de tecnologies robòtiques i d’Intel·ligència Artificial en el sector agroalimentari. El projecte AgROBOfood desenvolupa una xarxa, integrada per universitats, centres de recerca i empreses pioneres en robòtica, amb l’objectiu de crear ecosistemes d’innovació a nivell local i regional en el camp de la robòtica aplicada al sector agroalimentari. La xarxa AgROBOfood està orientada a compartir coneixement, infraestructures i bones pràctiques per promoure l’aplicació de conceptes robòtics d’alta tecnologia en el sector agroalimentari i augmentar la productivitat, competitivitat i sostenibilitat del sector. AgROBOfood [...]

Go to Top