Sostenibilitat

RECIRCULATE

2023-05-30T17:14:00+02:00

Reutilització de bateries mitjançant la caracterització, la logística intel·ligent, el desmantellament i el reenvasat automatitzats d'envasos i mòduls i un mercat habilitat per blockchain. El projecte RECIRCULATE aborda les necessitats del sector europeu del reciclatge superant els reptes actuals relacionats amb el desmantellament i la classificació automatitzats; la logística segura i la caracterització ràpida, rendible i fiable de l'estat de càrrega, salut, potència, energia i seguretat (SoX). La combinació d'aquests avenços amb una plataforma basada en blockchain, que integra les dades recollides durant el desmantellament i el reciclatge i la procedència de la bateria, permet un [...]

CLIMAS

2023-05-08T12:35:22+02:00

Cocreació d'un toolkit de ciència ciutadana per a assemblees climàtiques a living labs. El projecte CLIMAS té com a objectiu donar suport a una transició cap a la resiliència climàtica mitjançant el codisseny d'un innovador toolbox d'adopció climàtica orientat a problemes, basat en l'aplicació d'un enfocament basat en valors, mètodes de design thinking i mecanismes de ciència ciutadana. CLIMAS testejarà el toolbox en assemblees climàtiques i living labs i generarà guidelines basades en evidències científiques sobre com canviar les assemblees climàtiques de deliberacions basades en tecnicitats a dilemes basats en valors de les múltiples parts interessades, [...]

BiMeSOIL

2022-02-10T08:25:34+01:00

Disseny de tecnologies d’estabilització i recuperació de contaminants metàl·lics de sòls per mitjà de microorganismes nadius. El projecte BiMeSOIL té com a objectiu revaloritzar sòls contaminats mitjançant un disseny de tractament in situ i a mida, a través de l’ús de microorganismes nadius especialitzats, millorant els processos de lixivació o estabilització de metalls problemàtics, com el plom, l’arsènic, el crom, el cadmi o el mercuri. La caracterització del sòl i la investigació biològica dirigida conduiran a processos de tractament in situ i a mida, mitjançant tècniques de bioremediació (biomagnificació i bioaugmentació) o tècniques mixtes (biològiques i [...]

PROMISCES

2022-05-03T12:04:28+02:00

Desenvolupament de tecnologies per eliminar contaminants de sòls, sediments, aigües superficials i subterrànies que puguin ser perjudicials per a la salut humana. El projecte PROMISCES desenvolupa i demostra en escenaris i condicions de la vida real, tecnologies i innovacions clau per monitoritzar i prevenir contaminants industrials persistents, mòbils i potencialment tòxics en el sistema sòl-sediment-aigua. En aquest sentit, el projecte identifica com la contaminació industrial impedeix el desplegament de l’Economia Circular (EC) a la Unió Europea i estableix quines estratègies ajuden a superar els colls d’ampolla per complir les ambicions dels Plans d’Acció del Pacte Verd [...]

Beca Torres Quevedo

2022-04-08T07:27:10+02:00

Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs. El projecte Beca Torres Quevedo avalua el rendiment de la tecnologia de micoremediació de manera sistemàtica amb sòls de diferent textura, amb addició de diferents substrats inòculs i en diferents condicions ambientals (temperatura i humitat). Un dels principals outputs del projecte és la confecció d’una guia d’implementació de la micoremediació per orientar a les empreses i organismes implicats a l’hora d’aplicar aquest tractament. La micoremediació és una tècnica que actualment està en vies de desenvolupament. Un dels principals obstacles per convertir-se en una tecnologia de [...]

PECT EBRE BIOTERRITORI

2023-03-27T11:40:33+02:00

El Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) Ebre Bioterritori afavoreix la transició sistèmica (tècnica-econòmica i social), cap a un model d’explotació sostenible del capital natural, articulant un entorn d’innovació estable en el conjunt de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre). El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació. El canvi sistèmic impulsat pel projecte implica que les estructures d’innovació passin a funcionar de manera continua i permanent, transcendint a [...]

PECT “HubB30, Més enllà de la circularitat”

2023-07-17T09:02:49+02:00

Desenvolupament d’una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs) amb l’objectiu de convertir-los en una matriu a partir de la qual comenci la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat” és una experiència pilot centrada en el Residu Zero, que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania) i els processos d’innovació oberta. L’estratègia global [...]

WAT’SAVEREUSE

2021-10-07T10:45:22+02:00

Sensibilització sobre la legislació en l’estalvi i la reutilització de l’aigua per promoure l’economia circular en el sector turístic. El projecte WAT’SAVEREUSE se centra en els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals dirigides a promoure el concepte de l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, centrat tant a l’estalvi d’aigua com a la seva reutilització, amb un enfocament especial al medi ambient mediterrani. En el marc del projecte, que compta amb la participació de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, es realitzaran campanyes de sensibilització dirigides a 4 grups específics. [...]

MADRAS

2022-07-19T08:42:01+02:00

Desenvolupament de nous materials i processos de fabricació per a una producció d’alt volum de dispositius electrònics i orgànics de gran format (OLAE). El projecte MADRAS, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de desenvolupar nous materials i processos de fabricació per a la producció escalable a nivell industrial de dispositius OLAE. El projecte tracta l’ús de tècniques de fabricació industrial convencionals i establertes i d’eines de processament adaptades per tal d’apropar aquesta tecnologia innovadora al mercat. L’ús de les tecnologies i dels components orgànics i electrònics de gran superfície (OLAE) han experimentat un notable augment en els darrers [...]

LIFE SPOT

2020-01-23T15:57:49+01:00

Desenvolupament d’un nou procés, basat en tractament per microalgues i filtració amb suro, capaç d’eliminar els nitrats i pesticides de l’aigua subterrània contaminada. El projecte SPOT, que té l’objectiu de produir aigua potable que compleixi els requeriments establerts per la Unió Europea, promou la sostenibilitat i la resiliència de la ramaderia i el sector turístic en les zones rurals a través de solucions basades en la natura. La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat participa en les proves per definir les condicions operacionals de les plantes pilot del projecte i en el seu seguiment, així com en l’avaluació [...]

ECORKWASTE

2019-11-22T09:11:18+01:00

Valorització dels residus generats per la indústria del suro, mitjançant el seu aprofitament per al tractament d’aigües residuals del sector del vi i la seva utilització com a combustible per generar electricitat, generant un pla integral per a la millora de la gestió dels residus de la industria surera, dins del marc de l’economia circular. El projecte LIFE ECORKWASTE demostra l’eficàcia d’un aiguamoll artificial reblert amb grànuls de suro com a sistema de tractament d’aigües residuals de la indústria vitivinícola. Per a fer-ho, ha utilitzat el suro com a material adsorbent de contaminants orgànics i ha [...]

POWER

2019-11-20T14:27:41+01:00

Plataforma Digital Social (DSP, per les seves sigles en anglès) per recollir les millors pràctiques i experiències en gestió de l’aigua en l’àmbit industrial, social i polític, per compartir-les amb experts del sector i ciutadans. El projecte europeu POWER desenvolupa una nova plataforma digital gratuïta que permet consultar iniciatives de gestió hídrica que s’estan impulsant en diferents ciutats d’arreu del món i plantejar-ne debats entre experts i ciutadans, amb l’objectiu d’augmentar la consciència sobre la problemàtica de l’escassetat d’aigua entre la societat. L’app de la plataforma POWER, que també està disponible en versió web, està estructurada [...]

iCUT

2019-11-18T12:47:06+01:00

Solucions integrals de tall per a produir components d'automòbils amb xapes d’acer de manganès d’alt rendiment (HMnS, per les seves sigles en anglès). Actualment, existeix una falta de coneixement sobre els efectes dels processos de tall (cutting processes) en relació a les seves propietats mecàniques i la formabilitat d’acers de manganès d’alt rendiment (HMnS). Això complica l’aplicació d’aquests materials en el sector industrial ja que el tall no optimitzat pot perjudicar notablement el rendiment de la peça. Per tant, és necessari realitzar una investigació detallada sobre la qualitat de l’esquerda de vores que determina la fatiga [...]

StepUP

2019-11-12T10:24:37+01:00

Nous processos i metodologies de renovació profunda de l’energia per millorar la rehabilitació i el rendiment energètic dels edificis. El projecte StepUP té l’objectiu de desenvolupar solucions i tecnologies rendibles que transformin el mercat de la renovació energètica i aconsegueixin que la descarbonització dels edificis actuals sigui una inversió fiable, atractiva i sostenible. Per aconseguir-ho, StepUP utilitza la retroalimentació contínua i promou un enfocament iteratiu de la renovació energètica, basat en Big Data, que minimitza els problemes de rendiment, redueix les barreres financeres i optimitza les inversions. La solució desenvolupada per StepUP s’aplicarà a tres tipologies [...]

eSCALED

2019-11-05T11:24:02+01:00

El projecte eSCALED avança en el desenvolupament de fulles fotosintètiques artificials com a dispositius fotoelectroquímics i forma a investigadors en aquestes tecnologies. eSCALED ofereix 14 posicions d’investigador per dur a terme energia pionera en l’àmbit de la fotosíntesi artificial i dispositius fotoelectroquímics. Cada estudiant de doctorat treballa sota la supervisió d’un equip internacional per aconseguir resoldre un desafiament específic relacionat amb el projecte. Els joves investigadors disposen d’un programa de formació multidisciplinària i personalitzada, tallers, la possibilitat de participar en una escola d’estiu i classes per facilitar l’intercanvi de coneixements, l’adquisició de noves habilitats i el [...]

Go to Top