Sostenibilitat

EFFECTIVE

2024-05-16T09:46:53+02:00

Protecció i restauració de les àrees marines protegides del Mediterrani. El projecte EFFECTIVE desenvolupa una base de coneixement científic integral i orientació pràctica, combinant solucions tecnològiques, digitals i basades en la natura, i eines per fomentar la participació social, per a la gestió basada en els ecosistemes aplicada a la protecció i la restauració del Capital Natural Blau del Mediterrani de la UE. El desenvolupament del projecte es divideix en els tres pilars fonamentals de la gestió basada en els ecosistemes: En primer lloc, el desenvolupament d'eines de protecció i restauració juntament amb l'establiment d'un marc [...]

E:SBN

2024-04-19T12:50:33+02:00

Identificació, classificació i catàleg de solucions basades en la natura a Espanya que permetin planificar i maximitzar els beneficis a la lluita contra el canvi climàtic. El projecte Sistematització de solucions basades en la natura a Espanya (E:SBN) estableix un sistema d'identificació, classificació i catalogació de Solucions Basades en la Natura (SBN) creades en diferents tipus d'ecosistemes a Espanya, des de parcs, corredors verds, restauració costanera i d'aiguamolls o refugis climàtics, perquè la planificació i la implementació, tant en entorns urbans com rurals, es faci amb una mirada global i de forma coherent, eficaç i adaptada [...]

Life eCOadapt50

2024-03-21T14:36:53+01:00

Transformació dels territoris i de les activitats que s'hi desenvolupen per fer-los menys vulnerables als efectes del canvi climàtic. El projecte Life eCOadapt50 augmenta la conscienciació sobre l'adaptació al canvi climàtic a nivell local, mitjançant la implicació dels governs regionals, centres de recerca i actors socioeconòmics. En particular, Life eCOadapt50 augmenta la resiliència dels sectors econòmics més vulnerables al canvi climàtic en quatre activitats econòmiques: turisme, pesca, silvicultura i agricultura/ramaderia. El projecte duu a terme almenys 76 actuacions entre el 2023 i el 2030 en 19 territoris de Catalunya que cobreixen al voltant del 60% del [...]

RECREATE

2024-03-26T14:50:10+01:00

Fiabilitat i eficàcia de la gestió integrada dels recursos hídrics alternatius per a l'adaptació regional al canvi climàtic. El projecte RECREATE millora la resiliència dels subministraments d'aigua i protegeix l'estat dels recursos hídrics naturals facilitant l'avaluació i la inclusió dels recursos hídrics alternatius (AWR) en la planificació de la gestió de l'aigua per a regions amb escassetat d'aigua. RECREATE recopilarà la informació existent i utilitzarà models i eines existents i recentment desenvolupats per donar suport a l'avaluació quantitativa basada en l'evidència de diferents estratègies de gestió de l'aigua en diferents escenaris socioeconòmics i projeccions de canvi [...]

XL-Connect

2024-04-19T07:11:19+02:00

Optimització del procés de càrrega de vehicles elèctrics, des de la generació d'energia fins a l'experiència de l'usuari final. El projecte XL-Connect crea una solució de càrrega accessible i sota demanda basada en una xarxa de càrrega optimitzada, tenint en compte el comportament humà, els aspectes tècnics i els aspectes econòmics. Per a l'any 2030, es preveu que la Unió Europea tingui entre 30 i 40 milions de vehicles elèctrics amb bateria a les carreteres. Aquest augment planteja reptes i oportunitats per al sistema energètic posant a prova la capacitat del sistema, però també presenta la [...]

RECIRCULATE

2024-05-13T16:51:47+02:00

Reutilització de bateries mitjançant la caracterització, la logística intel·ligent, el desmantellament i el reenvasat automatitzats d'envasos i mòduls i un mercat habilitat per blockchain. El projecte RECIRCULATE aborda les necessitats del sector europeu del reciclatge superant els reptes actuals relacionats amb el desmantellament i la classificació automatitzats; la logística segura i la caracterització ràpida, rendible i fiable de l'estat de càrrega, salut, potència, energia i seguretat (SoX). La combinació d'aquests avenços amb una plataforma basada en blockchain, que integra les dades recollides durant el desmantellament i el reciclatge i la procedència de la bateria, permet un [...]

CLIMAS

2024-04-19T06:59:50+02:00

Cocreació d'un toolkit de ciència ciutadana per a assemblees climàtiques a living labs. El projecte CLIMAS té com a objectiu donar suport a una transició cap a la resiliència climàtica mitjançant el codisseny d'un innovador toolbox d'adopció climàtica orientat a problemes, basat en l'aplicació d'un enfocament basat en valors, mètodes de design thinking i mecanismes de ciència ciutadana. CLIMAS testejarà el toolbox en assemblees climàtiques i living labs i generarà guidelines basades en evidències científiques sobre com canviar les assemblees climàtiques de deliberacions basades en tecnicitats a dilemes basats en valors de les múltiples parts interessades, [...]

BiMeSOIL

2022-02-10T08:25:34+01:00

Disseny de tecnologies d’estabilització i recuperació de contaminants metàl·lics de sòls per mitjà de microorganismes nadius. El projecte BiMeSOIL té com a objectiu revaloritzar sòls contaminats mitjançant un disseny de tractament in situ i a mida, a través de l’ús de microorganismes nadius especialitzats, millorant els processos de lixivació o estabilització de metalls problemàtics, com el plom, l’arsènic, el crom, el cadmi o el mercuri. La caracterització del sòl i la investigació biològica dirigida conduiran a processos de tractament in situ i a mida, mitjançant tècniques de bioremediació (biomagnificació i bioaugmentació) o tècniques mixtes (biològiques i [...]

PROMISCES

2022-05-03T12:04:28+02:00

Desenvolupament de tecnologies per eliminar contaminants de sòls, sediments, aigües superficials i subterrànies que puguin ser perjudicials per a la salut humana. El projecte PROMISCES desenvolupa i demostra en escenaris i condicions de la vida real, tecnologies i innovacions clau per monitoritzar i prevenir contaminants industrials persistents, mòbils i potencialment tòxics en el sistema sòl-sediment-aigua. En aquest sentit, el projecte identifica com la contaminació industrial impedeix el desplegament de l’Economia Circular (EC) a la Unió Europea i estableix quines estratègies ajuden a superar els colls d’ampolla per complir les ambicions dels Plans d’Acció del Pacte Verd [...]

Beca Torres Quevedo

2022-04-08T07:27:10+02:00

Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs. El projecte Beca Torres Quevedo avalua el rendiment de la tecnologia de micoremediació de manera sistemàtica amb sòls de diferent textura, amb addició de diferents substrats inòculs i en diferents condicions ambientals (temperatura i humitat). Un dels principals outputs del projecte és la confecció d’una guia d’implementació de la micoremediació per orientar a les empreses i organismes implicats a l’hora d’aplicar aquest tractament. La micoremediació és una tècnica que actualment està en vies de desenvolupament. Un dels principals obstacles per convertir-se en una tecnologia de [...]

PECT EBRE BIOTERRITORI

2023-03-27T11:40:33+02:00

El Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) Ebre Bioterritori afavoreix la transició sistèmica (tècnica-econòmica i social), cap a un model d’explotació sostenible del capital natural, articulant un entorn d’innovació estable en el conjunt de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre). El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació. El canvi sistèmic impulsat pel projecte implica que les estructures d’innovació passin a funcionar de manera continua i permanent, transcendint a [...]

PECT “HubB30, Més enllà de la circularitat”

2024-01-30T09:10:18+01:00

Desenvolupament d’una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs) amb l’objectiu de convertir-los en una matriu a partir de la qual comenci la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat” és una experiència pilot centrada en el Residu Zero, que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania) i els processos d’innovació oberta. L’estratègia global [...]

WAT’SAVEREUSE

2021-10-07T10:45:22+02:00

Sensibilització sobre la legislació en l’estalvi i la reutilització de l’aigua per promoure l’economia circular en el sector turístic. El projecte WAT’SAVEREUSE se centra en els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals dirigides a promoure el concepte de l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, centrat tant a l’estalvi d’aigua com a la seva reutilització, amb un enfocament especial al medi ambient mediterrani. En el marc del projecte, que compta amb la participació de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, es realitzaran campanyes de sensibilització dirigides a 4 grups específics. [...]

MADRAS

2022-07-19T08:42:01+02:00

Desenvolupament de nous materials i processos de fabricació per a una producció d’alt volum de dispositius electrònics i orgànics de gran format (OLAE). El projecte MADRAS, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de desenvolupar nous materials i processos de fabricació per a la producció escalable a nivell industrial de dispositius OLAE. El projecte tracta l’ús de tècniques de fabricació industrial convencionals i establertes i d’eines de processament adaptades per tal d’apropar aquesta tecnologia innovadora al mercat. L’ús de les tecnologies i dels components orgànics i electrònics de gran superfície (OLAE) han experimentat un notable augment en els darrers [...]

LIFE SPOT

2020-01-23T15:57:49+01:00

Desenvolupament d’un nou procés, basat en tractament per microalgues i filtració amb suro, capaç d’eliminar els nitrats i pesticides de l’aigua subterrània contaminada. El projecte SPOT, que té l’objectiu de produir aigua potable que compleixi els requeriments establerts per la Unió Europea, promou la sostenibilitat i la resiliència de la ramaderia i el sector turístic en les zones rurals a través de solucions basades en la natura. La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat participa en les proves per definir les condicions operacionals de les plantes pilot del projecte i en el seu seguiment, així com en l’avaluació [...]

Go to Top