Sostenibilitat

/Sostenibilitat

PREDIVIA

2019-08-02T07:21:31+00:00

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic [...]

ELDE

2019-08-01T08:15:22+00:00

Tecnologies innovadores basades en tècniques d’electrodepuració per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits. En una fase inicial, ELDE realitza la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, seguida d’una fase [...]

DIGESTAKE

2019-07-31T10:43:28+00:00

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular per transformar-los en fertilitzants d’alt valor afegit. El projecte DIGESTAKE desenvolupa nous processos i tecnologies innovadores de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos efluents líquids i gasosos, resultants de la digestió [...]

ZELDA

2019-07-25T11:11:35+00:00

Tractament de salmorres basat en l’electrodiàlisis metàtesis i la recuperació de compostos de valor afegit amb l’objectiu d’assolir la descàrrega líquida zero (ZLD). Zelda té l’objectiu de demostrar la viabilitat tècnica i la sostenibilitat econòmica de la disminució de l’impacte ambiental generat pels sistemes de dessalinització [...]

SIBCLE

2019-07-04T06:25:10+00:00

Investigació i desenvolupament d’un sistema de bateries per alimentar quadricicles lleugers elèctrics per adaptar-se als requeriments actuals del mercat en quant a eficiència, durabilitat i autonomia. El projecte SIBCLE sorgeix a partir de l’anàlisi dels actuals quadricicles lleugers elèctrics i les seves característiques tècniques relatives a [...]

REWATCH

2019-07-17T07:13:49+00:00

Un sistema innovador de reciclatge d'aigua basat en una combinació de processos biològics i de separació existents per disminuir l'impacte ambiental de la indústria petroquímica. El projecte REWATCH analitza i caracteritza les aigües residuals que produeixen diverses plantes petroquímiques europees per tal de dissenyar i construir un [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!