Sostenibilitat

Pàgina inicial/Sostenibilitat

WAT’SAVEREUSE

2021-02-26T08:33:46+00:00

Sensibilització sobre la legislació en l’estalvi i la reutilització de l’aigua per promoure l’economia circular en el sector turístic. El projecte WAT’SAVEREUSE se centra en els beneficis de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives nacionals dirigides a promoure el concepte de l’economia circular en el consum d’aigua, especialment en la indústria turística, centrat tant a l’estalvi d’aigua com a la seva reutilització, amb un enfocament especial al medi ambient mediterrani. En el marc del projecte, que compta amb la participació de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, es realitzaran campanyes de sensibilització dirigides a 4 grups específics. [...]

MADRAS

2020-07-07T13:18:05+00:00

Desenvolupament de nous materials i processos de fabricació per a una producció d’alt volum de dispositius electrònics i orgànics de gran format (OLAE). El projecte MADRAS, coordinat per Eurecat, té l’objectiu de desenvolupar nous materials i processos de fabricació per a la producció escalable a nivell industrial de dispositius OLAE. El projecte tracta l’ús de tècniques de fabricació industrial convencionals i establertes i d’eines de processament adaptades per tal d’apropar aquesta tecnologia innovadora al mercat. L’ús de les tecnologies i dels components orgànics i electrònics de gran superfície (OLAE) han experimentat un notable augment en els [...]

LIFE SPOT

2020-01-23T15:57:49+00:00

Desenvolupament d’un nou procés, basat en tractament per microalgues i filtració amb suro, capaç d’eliminar els nitrats i pesticides de l’aigua subterrània contaminada. El projecte SPOT, que té l’objectiu de produir aigua potable que compleixi els requeriments establerts per la Unió Europea, promou la sostenibilitat i la resiliència de la ramaderia i el sector turístic en les zones rurals a través de solucions basades en la natura. La Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat participa en les proves per definir les condicions operacionals de les plantes pilot del projecte i en el seu seguiment, així com en l’avaluació [...]

ECORKWASTE

2019-11-22T09:11:18+00:00

Valorització dels residus generats per la indústria del suro, mitjançant el seu aprofitament per al tractament d’aigües residuals del sector del vi i la seva utilització com a combustible per generar electricitat, generant un pla integral per a la millora de la gestió dels residus de la industria surera, dins del marc de l’economia circular. El projecte LIFE ECORKWASTE demostra l’eficàcia d’un aiguamoll artificial reblert amb grànuls de suro com a sistema de tractament d’aigües residuals de la indústria vitivinícola. Per a fer-ho, ha utilitzat el suro com a material adsorbent de contaminants orgànics i ha [...]

POWER

2019-11-20T14:27:41+00:00

Plataforma Digital Social (DSP, per les seves sigles en anglès) per recollir les millors pràctiques i experiències en gestió de l’aigua en l’àmbit industrial, social i polític, per compartir-les amb experts del sector i ciutadans. El projecte europeu POWER desenvolupa una nova plataforma digital gratuïta que permet consultar iniciatives de gestió hídrica que s’estan impulsant en diferents ciutats d’arreu del món i plantejar-ne debats entre experts i ciutadans, amb l’objectiu d’augmentar la consciència sobre la problemàtica de l’escassetat d’aigua entre la societat. L’app de la plataforma POWER, que també està disponible en versió web, està estructurada [...]

iCUT

2019-11-18T12:47:06+00:00

Solucions integrals de tall per a produir components d'automòbils amb xapes d’acer de manganès d’alt rendiment (HMnS, per les seves sigles en anglès). Actualment, existeix una falta de coneixement sobre els efectes dels processos de tall (cutting processes) en relació a les seves propietats mecàniques i la formabilitat d’acers de manganès d’alt rendiment (HMnS). Això complica l’aplicació d’aquests materials en el sector industrial ja que el tall no optimitzat pot perjudicar notablement el rendiment de la peça. Per tant, és necessari realitzar una investigació detallada sobre la qualitat de l’esquerda de vores que determina la fatiga [...]

StepUP

2019-11-12T10:24:37+00:00

Nous processos i metodologies de renovació profunda de l’energia per millorar la rehabilitació i el rendiment energètic dels edificis. El projecte StepUP té l’objectiu de desenvolupar solucions i tecnologies rendibles que transformin el mercat de la renovació energètica i aconsegueixin que la descarbonització dels edificis actuals sigui una inversió fiable, atractiva i sostenible. Per aconseguir-ho, StepUP utilitza la retroalimentació contínua i promou un enfocament iteratiu de la renovació energètica, basat en Big Data, que minimitza els problemes de rendiment, redueix les barreres financeres i optimitza les inversions. La solució desenvolupada per StepUP s’aplicarà a tres tipologies [...]

eSCALED

2019-11-05T11:24:02+00:00

El projecte eSCALED avança en el desenvolupament de fulles fotosintètiques artificials com a dispositius fotoelectroquímics i forma a investigadors en aquestes tecnologies. eSCALED ofereix 14 posicions d’investigador per dur a terme energia pionera en l’àmbit de la fotosíntesi artificial i dispositius fotoelectroquímics. Cada estudiant de doctorat treballa sota la supervisió d’un equip internacional per aconseguir resoldre un desafiament específic relacionat amb el projecte. Els joves investigadors disposen d’un programa de formació multidisciplinària i personalitzada, tallers, la possibilitat de participar en una escola d’estiu i classes per facilitar l’intercanvi de coneixements, l’adquisició de noves habilitats i el [...]

Zero Brine

2019-09-17T08:10:36+00:00

Tecnologies innovadores per reduir les aigües industrials amb elevada salinitat i els impactes ambientals relacionats a través de la recuperació i reutilització de minerals i aigua de salmorra. El projecte Zero Brine demostra que es pot recuperar aigua d’elevada qualitat i minerals, com el magnesi, a partir de processos industrials per la seva reutilització en altres indústries, facilitant la implementació del Circular Economy Package de la Unió Europea i SPIRE Roadmap, a través del desenvolupament de solucions tecnològiques i models de negoci alineats amb estratègies d’economia circular. Per aconseguir-ho, s’investigaran tecnologies com la nanofiltració amb membranes [...]

SOLIEVA

2021-03-23T16:20:58+00:00

Economia circular aplicada al tractament de salmorres d’olives de taula mitjançant evaporació solar. El projecte LIFE SOLIEVA té com a objectiu donar resposta als reptes ambientals del sector de les olives de taula en el tractament de les seves aigües de procés i actualitzar la legislació ambiental relacionada amb l’ús de l’aigua. En aquest sentit, el projecte se centra en demostrar la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la tecnologia de recuperació de compostos orgànics (OCR) basada en la filtració amb membrana, concentrador de buit i assecat per polvorització, combinada amb l’evaporació solar avançada (ASE). La [...]

FOUNDRYTILE

2019-11-18T14:15:01+00:00

Valorització de la fracció fina i de les sorres de foneria fèrria en la producció de rajoles ceràmiques en substitució de matèries primes naturals, com argiles vermelles i blanques. El projecte Foundrytile, finalitzat el juliol de 2018, ha promogut el concepte d’economia circular, clau per al desenvolupament sostenible, ja que reforça la simbiosis industrial entre empreses de foneria i del sector ceràmic. De manera més concreta, les solucions desenvolupades aporten una millor preservació de recursos naturals, incrementa la valorització dels residus de la foneria, redueix la petjada ambiental i augmenta la competitivitat de les empreses dels [...]

GDO2Clim

2019-09-12T14:11:15+00:00

Eines de software de gestió energètica per millorar i optimitzar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització al sector terciari. El projecte GDO2Clim, finalitzat el gener de 2018, ha contribuït a millorar l’eficiència energètica en l’ús final de l’energia, la gestió de la demanda energètica i la producció d’energies renovables. Les eines desenvolupades també permeten supervisar el rendiment de la instal·lació i proporcionar una aproximació de la seva vida útil. Durant el projecte GDO2Clim s’han desenvolupat dos mòduls de gestió energètica enfocats a les unitats de generació de clima: el Mòdul de Supervisió Energètica d’Instal·lacions (de [...]

ACTIV4.0

2019-09-12T11:27:21+00:00

El projecte ACTIV4.0 investiga i desenvolupa tecnologies per a la gestió digital d'actius, processos i instal·lacions de les utilities (xarxes proveïdores de serveis) per oferir un servei millor a l'usuari. La digitalització, la sensorització i el monitoratge dels actius i els processos associats a les utilities permeten optimitzar l'operació de les plantes i les xarxes en termes d'eficiència i costos, així com millorar els processos de manteniment, per tal de minimitzar tant les incidències com els costos d'inversió i renovació dels actius. Els resultats es validen per mitjà de pilots sobre casos d'ús concrets per a [...]

Fiware4Water

2019-09-02T10:48:38+00:00

Solucions tecnològiques, digitals i innovadores per a una millor gestió de recursos hídrics basades en tecnologies d’Intel·ligència Artificial i la Internet de les Coses sobre la plataforma FIWARE. En el sector de l’aigua, el desenvolupament d’aplicacions tecnològiques i eines de Big Data s’ha endarrerit a causa de la fragmentació i els problemes recurrents relacionats amb la interoperabilitat dels sistemes, l’estandardització de les dades, semàntica i els formats d’intercanvis de dades. En aquest sentit, el projecte Fiware4Water té la finalitat d’aportar solucions innovadores i vincular el sector de l’aigua a la plataforma de solució intel·ligent FIWARE, que [...]

DisCo

2019-08-27T07:22:34+00:00

Dissolució i química del combustible nuclear gastat en condicions de fallida del contenidor. El projecte DisCo pretén millorar el coneixement que tenim sobre els processos de dissolució del combustible gastat i omplir el buit d’informació sobre els nous tipus de combustible nuclear, com els combustibles dopats i els combustibles d’òxids mixtos (MOX per les seves sigles en anglès). Per aconseguir-ho, el projecte DisCo planteja millorar la comprensió de la dissolució de la matriu del combustible gastat en condicions de fallida de contenidor en emmagatzemament geològic profund (atmosfera reductora, és a dir, en absència d’oxigen) i, al [...]

Go to Top