WEEI

R3PANOT

2024-04-19T06:59:53+02:00

El nou panot del segle XXI. L’any 1906 l'Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs que va guanyar Escofet per a homogeneïtzar els dissenys dels “panots” que han configurat de manera determinant la imatge del paviment de la ciutat de Barcelona. Cent quinze anys després, a través de la Fundació BIT Habitat, llança un nou repte: “Repensar el panot del segle XXI” amb l'objectiu de fer-lo més sostenible, mantenint intacte el seu icònic disseny. La proposta R3PANOT, un dels tres projectes finalistes presentat per Escofet i Promsa, empreses del Grup Ciment Molins, al costat d’Eurecat, es [...]

BatteReverse

2024-04-19T06:58:39+02:00

Pròxima generació de logística inversa de bateries. El projecte BatteReverse desenvolupa un mètode més eficient i universal per a la descàrrega de bateries i el primer diagnòstic. BatteReverse millora la seguretat del transport de bateries d'ió de liti mitjançant el desenvolupament d'envasos de seguretat amb un sistema de monitoratge que pot reduir el risc de fuga tèrmica. El projecte també potencia mètodes més avançats i precisos per al desmuntatge i la classificació automatitzada dels components de la bateria basats en una col·laboració humà-robot segura i més eficient. BatteReverse desenvolupa una avaluació de la vida útil restant [...]

VIVALDI

2024-04-19T06:58:46+02:00

Investigació i desenvolupament de material en pols ceràmic i metàl·lic de fonts reciclades per al sector de la fabricació additiva. El projecte VIVALDI impulsa processos de valorització de residus de materials ceràmics i metàl·lics a partir de la generació de pols, per ser utilitzada en fabricació additiva i altres aplicacions de valor afegit, com el laser cladding o el desenvolupament d’aliatges lleugers. Eurecat participa al VIVALDI a través de diferents Unitats Tecnològiques: La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics fabrica pols mitjançant atomització centrífuga a partir d’encenalls, desenvolupa nous aliatges reforçats amb partícules reciclades i valida les propietats [...]

MEASURED

2024-04-19T06:55:27+02:00

Desenvolupament i demostració de materials de membrana avançats per a tecnologies de pervaporació, separació de gasos i destil·lació de membrana, establint les bases per a la comercialització futura de vies tecnològiques més ecològiques al llarg de la cadena de valor. Mitjançant eines avançades i adoptant un enfocament holístic, MEASURED aborda els reptes de sostenibilitat de la indústria química provinents dels corrents de residus, la petjada hídrica, l'eficiència energètica i les emissions industrials. MEASURED inclou tècniques de simulació i modelització multiescala exhaustives, incloent una avaluació completa del cicle de vida, i aborda les implicacions socials per augmentar l'acceptació [...]

OPTIMA

2023-03-15T13:51:27+01:00

Optimització de la tecnologia fotovoltaica per a l'autoconsum en l'edificació. El projecte OPTIMA desenvolupa sistemes innovadors per aprofitar el més eficientment possible l’energia solar aplicada a l’autoconsum en l’edificació. El sistema proposat per OPTIMA presenta avantatges competitius respecte a les instal·lacions sobre cobertes actuals: Una producció d'energia elèctrica més gran per unitats de potència i superfície, aconseguint així maximitzar l'ús de les cobertes. Un acoblament més gran entre les hores de generació i les de consum, reduint la dependència energètica de la xarxa i la potència contractada necessària. Una major eficiència en la conversió d'energia mitjançant l'ús de [...]

EFENERVI

2023-05-11T12:58:51+02:00

El projecte EFENERVI té com a objectiu l’avaluació de la hibridació de tecnologies basades en energies renovables i equips d’alt rendiment per cobrir la demanda energètica del procés productiu en l’elaboració de vi i cava, així com les estratègies òptimes d’operació del seu procés i consum, per tal de maximitzar l’eficiència energètica així com estratègies d’optimització de la demanda, en funció d’una sèrie d’indicadors tècnics, econòmics i mediambientals. Promovent la innovació i sostenibilitat del sector vitivinícola, el projecte treballa per demostrar experimentalment la viabilitat econòmica i energètica de les solucions estudiades en les instal·lacions pilot. Com [...]

ALIMENTE21

2022-02-28T13:30:53+01:00

Impuls a la indústria alimentària per avançar cap a un model de gestió intel·ligent, predictiu, prescriptiu i amb menor impacte ambiental. El projecte ALIMENTE21 té l’objectiu d’incrementar la disponibilitat i eficiència dels recursos, tant industrials com de matèries primeres, de la indústria alimentària, així com els seus processos productius. Es tracta d’un impuls aplicat en les múltiples baules de la cadena de valor, garantint alhora la seguretat i la qualitat dels procediments. La missió d’ALIMENTE21 és investigar i desenvolupar solucions capdavanteres basades en la intel·ligència artificial, el big data, l’edge computing i el digital twin, amb [...]

PROMISCES

2022-05-03T12:04:28+02:00

Desenvolupament de tecnologies per eliminar contaminants de sòls, sediments, aigües superficials i subterrànies que puguin ser perjudicials per a la salut humana. El projecte PROMISCES desenvolupa i demostra en escenaris i condicions de la vida real, tecnologies i innovacions clau per monitoritzar i prevenir contaminants industrials persistents, mòbils i potencialment tòxics en el sistema sòl-sediment-aigua. En aquest sentit, el projecte identifica com la contaminació industrial impedeix el desplegament de l’Economia Circular (EC) a la Unió Europea i estableix quines estratègies ajuden a superar els colls d’ampolla per complir les ambicions dels Plans d’Acció del Pacte Verd [...]

LIFE MySOIL

2023-05-11T15:31:44+02:00

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats. El projecte LIFE MySOIL desenvolupa una tecnologia competitiva i innovadora per demostrar la viabilitat de la micoremediació a escala real. La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències d'eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica. Tot i que la micorremediació és [...]

LIFE SOuRCE

2022-09-06T12:28:53+02:00

Tecnologia sostenible de remediació on-site d’aigües subterrànies contaminades amb substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS, per les seves sigles en anglès). El projecte LIFE SOuRCE té com a objectiu demostrar una solució innovadora de remediació eficient i versàtil per a aigües subterrànies contaminades amb substàncies PFAS, que sigui capaç d’eliminar PFAS de cadena llarga (>99%) i de cadena curta (<95%). D’aquesta manera, el projecte representarà una solució assequible que cobreixi la gamma més àmplia de característiques del lloc contaminat, per assolir els objectius de la nova Directiva europea per a aigua de consum. Les substàncies PFAS són [...]

Beca Torres Quevedo

2022-04-08T07:27:10+02:00

Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs. El projecte Beca Torres Quevedo avalua el rendiment de la tecnologia de micoremediació de manera sistemàtica amb sòls de diferent textura, amb addició de diferents substrats inòculs i en diferents condicions ambientals (temperatura i humitat). Un dels principals outputs del projecte és la confecció d’una guia d’implementació de la micoremediació per orientar a les empreses i organismes implicats a l’hora d’aplicar aquest tractament. La micoremediació és una tècnica que actualment està en vies de desenvolupament. Un dels principals obstacles per convertir-se en una tecnologia de [...]

SALEMA

2021-09-08T07:59:21+02:00

Desenvolupament d'una font alternativa de Matèries Primeres Crítiques (CRM, per les sigles en anglès) per a aliatges d'alumini per a vehicles elèctrics. El projecte SALEMA, coordinat per Eurecat, proposa un model d'economia circular utilitzant restes com una font alternativa de CRM, així com la seva substitució per elements d'aliatge comunament disponibles. El projecte està abordant de manera coordinada i cooperativa els desafiaments principals en els diferents nivells de la cadena de valor: Millora dels sistemes de classificació de ferralla per convertir-la en una matèria primera valuosa. Demostrar la viabilitat de substituir CRMs en sistemes alternatius d'aliatges [...]

ReMove

2021-04-13T14:01:59+02:00

Acers d’alt rendiment enfocats al sector de la mobilitat elèctrica mitjançant l’ús de material reciclat. Actualment, la indústria europea i la mobilitat es troben davant d’un doble repte: la necessitat d’aconseguir materials d’alt rendiment i cost competitiu i, a la vegada reduir-ne la petja ecològica i la dependència exterior. Aquesta circumstància representa una gran oportunitat per als acers d’alt rendiment, competitius en cost i indefinidament reciclables. El projecte ReMove estudia la obtenció de dos materials avançats necessaris per al sector de la mobilitat elèctrica elaborats a partir del reciclatge de l’acer: Acer al bor per a [...]

iClimaBuilt

2023-11-22T09:25:41+01:00

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis que tinguin capacitats d’adaptació al clima. El projecte iClimaBuilt desenvolupa i implementa materials i tecnologies energètiques avançades , amb propietats millorades d’aïllament i recol·lecció d’energia, per a materials de construcció intel·ligents que presentin capacitats d’adaptació a diversitat de climes. D’altra banda, iClimaBuilt actualitza i dissenya instal·lacions denominades “Open Innovation Test Bed”, que posin a disposició de la indústria serveis enfocats al disseny, desenvolupament, prova i validació de diferents tecnologies i materials d’estalvi d’energia i reducció d’emissions. A més, per tal de promoure els Edificis de Consum Quasi [...]

GLOMICAVE

2022-03-31T11:28:39+02:00

Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i d’Intel·ligència Artificial. El projecte GLOMICAVE, coordinat per Eurecat, aborda la necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels sistemes biològics en el seu conjunt. La plataforma desenvolupada pel projecte té l’objectiu d’ajudar a experts (tant del món científic com industrial) així com a professionals [...]

Go to Top