Eurecat participa a projectes de convocatòries de projectes públics nacionals com RETOS, RIS3CAT, CIEN o INNPACTO. Eurecat col·labora en millorar la competitivitat de les empreses, oferint-los solucions tecnològiques disruptives i les bases per la tecnologia innovadora del demà.

Eurecat és un centre generador de coneixement orientat ajudar al teixit empresarial a innovar. Eurecat ha participat en els projectes RETOS INTERACCIONA, Pig-Malion, AMFEED, TexCONfiv, ECOFIBRA o iBPACKentre d’altres.

Eurecat participa activament a les Comunitats RIS3CAT del Programa operatiu FEDER 2014-2020 liderant la Comunitat d’Industries del Futur on es desenvolupen 6 projectes col·laboratius vinculats a la manufactura avançada i les TIC que són AvintIgnitePlastfunSimbiots i Fampai. A més, Eurecat participa als següents projectes de diverses Comunitats RIS3CAT, MicrobiotaKetrenovinPerfils (Comunitat Innoàpat), Nextcare (Comunitat NEXTHEALTH), Minibus i Greentronics (Comunitat Mobilitat ECO), Refer (Comunitat Energia), Pro2 (Comunitat Llavor3D), Imaqua (Comunitat Aigua), IoECrops (Comunitat COTPA) i SecutilSENIXModem , PersoserActiv 4.0 (Comunitat Utilities 4.0).

Consulta tots els projectes nacionals d’Eurecat per àmbit de coneixement 

2019-09-03T13:40:44+01:00

3DELECPRINT

3DELECPRINT té com a objectiu desenvolupar una plataforma robòtica flexible integrada d’impressió de sensors electrònics i/o cablejats sobre geometries de peces rígides complexes en 3D. Les peces resultants estan fetes de materials diversos com metall, compòsits, o ceràmica, entre d’altres. El sistema d’impressió que s’utilitzarà durant [...]

2019-09-04T11:03:54+01:00

ADVANCEDFORMING

El projecte ADVANCEDFORMING té l'objectiu d'introduir la tecnologia de shearforming al procés de fabricació de peces crítiques de motors aeronàutics. Per poder dissenyar i fabricar una màquina capaç de processar geometries axisimètriques complexes, similars a les què s’utilitzen per desenvolupar les peces crítiques dels motors aeronàutic, [...]

2022-01-18T16:35:54+01:00

AI4ES

Xarxa d’excel·lència en tecnologies habilitadores basades en la dada. El projecte AI4ES neix amb la visió de convertir-se en el referent espanyol en R+D+i i transferència d'aquelles tecnologies digitals que permeten el processament i l'anàlisi intel·ligent de dades. L'objectiu d'AI4ES és potenciar l'economia basada en dades [...]

2019-04-15T12:28:27+01:00

AMFEED

AMFEED dissenya i fabrica nous materials per fer-los servir en tècniques de fabricació additiva per obtenir peces metàl·liques i ceràmiques que es caracteritzen per un nivell de porositat controlat, obtingudes mitjançant processos de sinterització i orientades a aplicacions d'alt valor afegit com ara el camp de [...]

2020-10-30T09:15:39+01:00

Analítica avançada en granges de porcs

El projecte “Analítica avançada en granges de porcs” aplica Intel·ligència Artificial a les explotacions ramaderes del sector porcí amb l’objectiu d’incrementar la seva producció i competitivitat. L’analítica avançada de dades té una gran importància pel sector agroalimentari al tractar-se d’un àmbit amb un gran potencial de [...]

2019-06-26T11:59:20+01:00

APPERVITI

Servei (app-servidor) per gestionar el personal en finques agrícoles i agilitzar el procés d'identificació dels treballadors que desenvolupen la seva activitat a la finca. El projecte APPERVITI facilita als tècnics i als responsables d'empreses vitivinícoles la identificació de cadascun dels operaris contractats per fer tasques específiques [...]

2021-08-26T12:26:40+01:00

ARIES

Intel·ligència Artificial (IA) incrustada en superfícies i aplicacions del sector hàbitat. El projecte ARIES estudia la combinació d’electrònica híbrida, flexible i rígida amb l’aplicació de la tecnologia de reconeixement gestual, mitjançant Intel·ligència Artificial en productes del sector hàbitat amb l’objectiu d’adequar-los i adaptar-los a les noves [...]

2019-11-13T08:46:06+01:00

AUTENTICLOUD

Sistema d'autentificacó centralitzat per a documents de seguretat i aplicacions de packaging Les falsificacions de producte i el frau documental són una realitat que cad vegada té un major impacte en diferents sectors industrials, ocasionant grans pèrdues econòmiques, greus conseqüències per a la integritat de les marques [...]

2020-03-18T16:23:13+01:00

AUTOGRAPH

Nou sistema d’emmagatzematge d’energia basat en elèctrodes de grafè, capaç d’alimentar un dispositiu totalment autònom compost per un o varis sensors juntament amb electrònica de control de baix consum. El projecte Autograph desenvolupa i fabrica un prototip de sistema d’emmagatzematge d’energia que està basat en supercapacitors [...]

2020-12-04T10:48:31+01:00

AVINT

El projecte AVINT vol desenvolupar i implementar una aplicació per predir la rugositat i acabat superficial de peces mecanitzades per una integritat superficial òptima. Addicionalment, el projecte permetrà l’obtenció de nous productes i peces amb valor afegir com eines de mecanitzat, recobriments per eines i lubricants/refrigerants. [...]

2021-11-03T14:37:20+01:00

Beca Torres Quevedo

Desenvolupament i estandardització de la micoremediació en sòls contaminats per hidrocarburs. El projecte Beca Torres Quevedo avalua el rendiment de la tecnologia de micoremediació de manera sistemàtica amb sòls de diferent textura, amb addició de diferents substrats inòculs i en diferents condicions ambientals (temperatura i humitat). [...]

2019-09-03T13:32:51+01:00

BELIEVE

L’objectiu del projecte BELIEVE és l’estudi, el desenvolupament i l’aplicació de les capacitats de la cadena de blocs (blockchain, segons la seva denominació en anglès) com a mecanisme per millorar la verificació dels sistemes de vot electrònic actuals. S’espera aconseguir aquest fet mitjançant la publicació per [...]

2019-09-03T11:04:10+01:00

BIM4

El projecte BIM4 té l’objectiu d’utilitzar la metodologia BIM per a la inclusió d’un nou sistema per millorar la seguretat durant la construcció d’edificis i infraestructures. El projecte desenvoluparà una tecnologia que permetrà monitorar contínuament els treballadors, els equips de protecció col·lectiva i les màquines utilitzades en [...]

2020-08-25T06:02:25+01:00

BIOIMPLANT

Desenvolupament d’una innovadora gamma d’implants dentals basats en nous dissenys i tractaments superficials antibacterians avançats per a la millora de la resposta biomecànica. El projecte BIOIMPLANT té l’objectiu de desenvolupar una nova gamma d’implants dentals basats en un nou disseny de la geometria exterior (creat mitjançant [...]

2019-11-13T15:02:39+01:00

BIOPLASMA

Desenvolupament de tecnologies innovadores de recobriment i tractament superficial per aplicacions biomèdiques, mitjançant tècniques de deposició en buit assistides per plasma. El projecte BIOPLASMA desenvolupa recobriments avançats i innovadors per aplicacions biomèdiques, com pròtesis i implants, amb l’objectiu de millorar la resposta biològica d’aquests components. Així, [...]

2021-09-13T09:34:54+01:00

CAPTACO2

Desenvolupament d’un dispositiu de captura de diòxid de carboni (CO2) atmosfèric mitjançant una reacció química que converteix el diòxid de carboni en carbonat amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i reduir els gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. El projecte CAPTACO2 desenvolupa un nou dispositiu [...]

2019-04-15T10:57:49+01:00

CAR2CAR

CAR2CAR-LOFE desenvolupa un sistema de comunicacions V2V (vehicle a vehicle) en baixa freqüència (LF, amb les sigles en anglès), un tipus de xarxes emergents en què els vehicles autònoms es poden comunicar entre ells per augmentar la informació disponible sobre l'entorn i millorar la seguretat de [...]

2019-09-02T13:13:23+01:00

CATESIM

Nous cables d'alta i mitjana tensió dissenyats per simulació amb espessors de coberta i pantalla, que són més resistents a l'impacte i a la torsió. El projecte CATESIM ha fet servir tècniques de simulació numèrica avançades per modelitzar els contactes entre les capes del cable i [...]

2019-09-06T09:25:43+01:00

CHEFMYSELF

El projecte CHEFMYSELF té com a objectiu principal desenvolupar un ecosistema de servei personalitzable i extensible (TIC) al voltant d'una solució de cocció automàtica per donar suport a les persones grans en la preparació dels menjars i el manteniment d'hàbits saludables d'alimentació. Un processador d'aliments amb [...]

2021-04-26T11:29:51+01:00

CIEN CONOCE

Innovadores tecnologies de neurociència i Intel·ligència Artificial aplicades al disseny de nous productes alimentaris. El projecte CIEN CONOCE aplica tecnologies disruptives en l’àmbit de la neurociència i la Intel·ligència Artificial, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del consumidor i en la seva percepció dels estímuls multisensorials, [...]

2019-09-03T10:19:09+01:00

CIMEC

El projecte CIMEC pretén generar nous sistemes ciberfísics per millorar la productivitat del sector energètic durant la fabricació de peces d’alt valor afegit. CIMEC incorporarà sistemes que ajudin a obtenir les prestacions dinàmiques, de monitoratge i de garantia de qualitat necessàries en la mecanització de peces. La solució CIMEC [...]

2019-09-02T09:41:54+01:00

COLTEST

COLTEST té com a objectiu el desenvolupament d'una metodologia integral i el conjunt de tecnologies d'assaig que permetin predir sistemàticament el comportament biomecànic funcional i biològic d'implants dinàmics de columna vertebral. Consorci format per: Neos Surgery, IBV, UAB i Eurecat   Consulta aquí més informació sobre el projecte. [...]

2020-12-04T10:39:41+01:00

Comunitat IdF

La Comunitat d’Indústries del Futur, coordinada per Eurecat i integrada per 28 entitats de referència de l’àmbit manufacturer català, pretén consolidar un pol d’innovació líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa de capacitats i plantes pilot locals que permetin cohesionar [...]

2020-11-26T11:54:32+01:00

Comunitat RIS3CAT Media

La Comunitat RIS3CAT Media és una agrupació formada per 34 empreses i agents de les indústries culturals i creatives (ICC) que treballen per impulsar i potenciar un pla d’actuacions d’R+D+i, amb l’objectiu de contribuir a posicionar Catalunya com a referent internacional en el desenvolupament d’estratègies d’impuls [...]

2019-07-01T08:00:41+01:00

CoolPackaging 4.0

Contenidor modular que manté la temperatura del producte que conté durant un mínim de 5 dies de manera passiva, dotat d'intel·ligència i amb control remot. El contenidor està pensat especialment per a la indústria farmacèutica i biotecnològica, que necessita transportar productes (químics, vacunes, teixits, assajos clínics, [...]

2019-04-01T10:47:42+01:00

CULTIVASOL

CULTIVASOL desenvolupa nous hivernacles preparats per al cultiu en èpoques d'alta temperatura i radiació mitjançant la millora en la ventilació i la integració d’un sistema d'energia fotovoltaica flexible a la seva estructura que permet la seva autonomia energètica. CULTIVASOL presenta una sinèrgia perfecta entre dos sectors [...]

2020-09-22T06:48:34+01:00

CYCLO-SLAG

Nous productes més sostenibles mitjançant la transformació de les escòries blanques en productes d’alt valor afegit. El projecte CYCLO-SLAG desenvolupa solucions innovadores i sostenibles per transformar l’escòria blanca en productes d’alt valor afegit amb l’objectiu de promoure un enfocament més sostenible i diversificar els sectors industrials [...]

2020-06-02T14:03:07+01:00

DANTIAN

Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris per millorar el benestar mental i emocional i el rendiment cognitiu de les persones. El projecte DANTIAN té l’objectiu de cobrir la demanda d’estratègies alimentàries dirigides a potencial el benestar mental i el rendiment cognitiu del consumidor. La innovació [...]

2019-09-04T09:26:28+01:00

DEFRAIL

Estudi de viabilitat per a la identificació de les condicions de prefragilitat i fragilitat de la gent gran. El projecte Defrail permetrà dissenyar una intervenció preventiva per retardar o evitar la pèrdua de funcionalitat en aquest col·lectiu. L'anàlisi servirà de base per desenvolupar, en una segona [...]

2019-09-02T09:37:10+01:00

DESPIERTA

Dispositiu per a l'extubació segura de pacients en estat de relaxació muscular RTC-2014-2806-1 Dispositiu per a l'extubació segura de pacients en els quals s'ha induït un estat de relaxació muscular a mode de tècnica anestèsica. El present projecte consisteix en la fabricació d'un medical device que sota l'aparença d'un [...]

2019-07-31T10:43:28+01:00

DIGESTAKE

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular per transformar-los en fertilitzants d’alt valor afegit. El projecte DIGESTAKE desenvolupa nous processos i tecnologies innovadores de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos efluents líquids i gasosos, resultants de la digestió [...]

2019-04-15T10:41:53+01:00

ECOFIBRA

ECOFIBRA dissenya i valida un material compòsit de matriu termoplàstica additivada i amb propietats mecàniques avançades a partir de fibra de cel·lulosa recuperada. Durant el projecte també s'estudiaran opcions per a la valorització de la fibra de cel·lulosa per aplicar-la a nous productes i nous models [...]

2019-07-31T08:15:35+01:00

EFLUCOMP

Desenvolupament de tecnologies innovadores i competitives per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de composició complexa amb l’objectiu d’obtenir aigua de qualitat adequada per a la seva gestió. El projecte EFLUCOMP té com a objectiu la recerca en tecnologies competitives [...]

2019-04-01T10:41:44+01:00

EK2.0

EK2.0 desenvolupa algoritmes d'intel·ligència artificial que, a partir del seguiment remot del comportament i condicions de salut del pacient crònic, fràgil o en situació de dependència, possibiliten la creació de noves eines i solucions de gestió per al personal sociosanitari. Els algoritmes proporcionen un valor afegit [...]

2019-08-01T08:15:22+01:00

ELDE

Tecnologies innovadores basades en tècniques d’electrodepuració per disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits. En una fase inicial, ELDE realitza la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, seguida d’una fase [...]

2019-09-03T10:33:38+01:00

ENCODER INNOVATION

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una nova generació d'encoders intel·ligents, flexibles, personalitzables i robustos per a entorns de producció alimentària, principalment en base a un nou nucli fotònic d'elevada precisió integrat en plàstic, una innovadora solució de control i comunicació Wi embeguda, i una carcassa [...]

2021-09-06T07:57:52+01:00

EpiSars

Desenvolupament d'eines innovadores per entendre les dinàmiques d'Infeccions per la SARS-CoV-2, així com per altres patògens potencials en el futur, a través de la metodologia de l'epidemiologia basada en l'anàlisi de les aigües residuals. El projecte EpiSars té l'objectiu d'optimitzar metodologies moleculars per al seguiment i [...]

2021-01-20T15:23:48+01:00

ERKSens

Nou dispositiu per al diagnòstic i la monitorització d’hemoglobina i potassi per a la detecció i monitorització de la malaltia renal crònica. Actualment, més de 90 milions de persones a la Unió Europea pateixen algun tipus de malaltia renal crònica (MRC), una afecció en la qual [...]

2019-07-08T10:50:49+01:00

EXORAPI

El projecte EXORAPI té com a objectiu desenvolupar, implementar i validar un exosquelet de marxa per a ús terapèutic en els nens afectats de Distròfia Muscular de Duchenne. La finalitat és millorar la seva qualitat de vida i retardar l'empitjorament de la seva condició física. L'equip que [...]

2019-11-13T15:10:45+01:00

EXTRULIGHT

EXTRULIGHT té com a objectiu el desenvolupament d'òptiques extrudides i post-conformades per a productes d'il·luminació amb LEDs de qualitat amb costos competitius i en processos energèticament eficients. Consorci format per: Polinter, Eurecat Dades generals Projecte Noves metodologies de disseny i fabricació de perfils extruïts amb qualitat [...]

2020-12-04T10:52:16+01:00

FAMPAI

El projecte FAMPAI desenvolupa i fabrica, mitjançant processos avançats, materials en pols de caràcter metàl·lic, intermetàl·lic i ceràmic, d’estructura cristallina i amorfa, per aplicacions industrials. El projecte es focalitza en el del conformat de peces mitjançant pulvimetal·lúrgia i en el del tractament i funcionalització de superfícies [...]

2019-09-02T09:33:00+01:00

FLEXETOY

L'objectiu del projecte FLEXeTOY  és dur a terme investigació en electrònica Impresa sobre substrats plàstics flexibles, específicament dispositius electroluminescents (EL), connexions i circuits requerits per al seu funcionament, per aconseguir la integració efectiva dels mateixos al sector jogueter. Com a resultat s'obtindrà un o diversos joguines [...]

2020-10-28T10:45:22+01:00

FRAMEWORK

Nova infraestructura de programari que permet l’avaluació de la qualitat d’imatges per segmentació i classificació amb algoritmes de Deep Learning. El projecte Framework té l’objectiu de conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar una infraestructura de programari que permeti l’avaluació de la qualitat de les imatges per a una [...]

2021-01-27T08:54:31+01:00

FusionCAT

Comunitat de fusió nuclear activa a Catalunya incloent institucions d’investigació líders, universitats i socis industrials. El projecte FusionCAT té l’objectiu d’establir la transferència de tecnologia de les institucions associades a aquesta indústria per tal d’impulsar competències industrials en l’àmbit català i aconseguir energia de fusió. En [...]

2019-09-12T14:11:15+01:00

GDO2Clim

Eines de software de gestió energètica per millorar i optimitzar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització al sector terciari. El projecte GDO2Clim, finalitzat el gener de 2018, ha contribuït a millorar l’eficiència energètica en l’ús final de l’energia, la gestió de la demanda energètica i [...]

2019-11-13T15:14:17+01:00

GERAR

L'objectiu principal del projecte GERAR és el desenvolupament i avaluació d'innovadors serveis integrats de salut per a pacients amb Malalties Minoritàries (MM) suportats per solucions TIC intel·ligents i en xarxa. Es considerarà com a punt de partida el cas d'ús de pacients amb HAP i HPTEC [...]

2019-06-26T11:45:06+01:00

GESCAL

Solució per a la gestió de la qualitat en el procés de producció i durant les fases crítiques de llançament orientada a compartir la informació obtinguda entre proveïdors de components i el client final per mitigar els sobrecostos i els impactes en la producció. Durant el [...]

2019-08-05T07:19:10+01:00

HYPRINT

El projecte HYPRINT té com a objectiu principal realitzar investigació industrial sobre HyLEDs per tal d’aconseguir la seva impressió per mètodes industrials a l’aire. Els HyLEDs són dispositius optoelectrònics formats per diferents capes impreses molt primes que són depositades mitjançant diferents tècniques d’impressió. D’aquesta manera es [...]

2019-04-01T10:05:44+01:00

iBPACK

Disseny i desenvolupament de dos components d’un sistema de propulsió o tren motor (power train en anglès) per a motocicletes elèctriques amb tecnologia pròpia, per suplir la manca de tecnologia nacional i poder abastir futurs fabricants de vehicles elèctrics. El projecte iBPACK ha desenvolupat un sistema [...]

2020-11-26T12:28:16+01:00

IDENTI@RT

Nova plataforma per a la gestió del copyright d’obres creatives digitals que permeti co-crear, exposar, comercialitzar, llicenciar i distribuir les obres a través d’un nou mercat virtual, mitjançant tecnologies Blockchain i DLT (Distributed Ledger Technologies). El projecte IDENTI@RT desenvolupa noves solucions de gestió de la identitat [...]

2019-07-08T11:03:49+01:00

ILUMINIO

El projecte ILUMINIO pretén assentar les bases per a la industrialització d’una nova generació de perfils d’alumini intel·ligents. ILUMINIO proposa demostrar la viabilitat de la impressió funcional sobre substrats rígids i metàl·lics com l’alumini. La solució d’impressió digital sobre alumini d’ILUMINIO dotarà els perfils d'alumini de noves funcionalitats [...]

2020-08-04T13:07:34+01:00

INNOBRAIN

El projecte Innobrain té l’objectiu d’investigar sobre noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva de pacients amb malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques. Concretament, la solució anirà orientada a pacients amb DCA (dany cerebral adquirit), esquizofrènia, demència i trastorn bipolar, algunes de les malalties [...]

2019-09-27T11:59:51+01:00

INNOFORMIN

INNOFORMIN implementa un innovador centre de conformat de xapa que integrarà sistemes de deformació incremental i estirat, amb l’objectiu de crear una tecnologia híbrida que combini les tecnologies de Incremental Sheet Forming (ISF) i Stretch Fotming (SF) La combinació de la tecnologia Incremental Sheet Forming (ISF), [...]

2019-08-30T06:51:51+01:00

INNOPLASMED

Recobriments avançats obtinguts mitjançant tecnologies de plasmes d'alta energia per aplicacions biomèdiques. INNOPLASMED desenvolupa recobriments avançats i innovadors per resoldre problemes d'estabilitat química, mecànica i biològica identificats en materials de pròtesis, implants i altre tipus d'instrumental quirúrgic. Amb l'aplicació d'aquestes innovacions es millora l'èxit clínic a [...]

2019-04-03T10:08:05+01:00

INPROPIB

INPROPIB desenvolupa una nova gamma de productes derivats del peix saludables i eficaços per al tractament de l'obesitat, la síndrome metabòlica i altres patologies cardiovasculars associades. INPROPIB avançarà en la investigació dels ingredients funcionals identificats per detectar quin ingredient o quina combinació d'ingredients té més efectes [...]

2019-11-13T15:19:50+01:00

MAIC

El projecte MAIC ha desenvolupat un manipulador mòbil industrial col·laboratiu capaç d'adaptar-se de manera polivalent a un entorn de producció industrial amb la missió d'ajudar als operaris a manipular peces de diversos pesos i geometries. Els objectius del projecte han donat resposta a la necessitat de [...]

2019-06-27T10:27:37+01:00

MEJOR4VITI

Estudi d'oportunitats de millora del procés productiu del sector vitivinícola mitjançant la indústria 4.0. L'estudi ha permès explorar i conèixer la realitat de les empreses del sector, i a partir d'això s'han detectat necessitats i/o oportunitats de millora als diferents àmbits de l'empresa, mitjançant la incorporació [...]

2019-04-01T09:44:00+01:00

METALDIS

Noves formulacions de pols prebarrejada de fabricació pròpia en materials amb base de ferro per a l'ús en la indústria pulvimetal·lúrgica. El projecte METALDIS desenvolupa una nova estratègia de mesclat industrial en via humida de pols metàl·lica per a la seva implementació a nivell semiindustrial en [...]

2019-11-18T08:19:01+01:00

MICROESENCI

Noves microcàpsules amb efectes antimicrobians i desinfectants per a la higienització de llocs d’alta concentració d’usuaris. El projecte Microesenci investiga, desenvolupa i valida aquestes noves microcàpsules, que contenen olis essencials, amb l’objectiu de reduir els riscos d’infecció en diferents situacions de risc i espais d’exposició per [...]

2019-09-04T08:57:17+01:00

MICROREP 

L'expansió de malalties tropicals com el dengue, la malària o, més recentment, el Zika, s'està convertint en un problema globalitzat i en continu creixement, segons han reconegut totes les associacions i departaments mundials de salut. Un dels principals vectors de transmissió d'aquestes malalties a nivell mundial són les [...]

2020-11-26T12:19:30+01:00

MIRONINS

Desenvolupament d’una nova plataforma que permeti experiències de realitat augmentada i interactiva. El projecte MIRONINS té l’objectiu de redissenyar l’experiència cultural que implica visitar un museu, mitjançant la narrativa transmèdia, la gamificació i l’ús de les noves tecnologies. MIRONINS desenvolupa una nova plataforma que permet experiències [...]

2019-04-15T12:03:19+01:00

MODEM

El projecte MODEM desenvolupa i valida models predictius i de gestió de la demanda per implementar-los al sector de les utilities d'electricitat, gas i aigua (infraestructures proveïdores de serveis). El projecte se centra en el desenvolupament de solucions orientades a consumidors proactius mitjançant la identificació de patrons [...]

2019-09-02T08:31:52+01:00

MyOsa

Gestió i tractament de pacients amb síndrome d'apneas-hipoapnees Implementació d'una plataforma tecnològica de telemedicina intel·ligent per ajudar els diferents agents implicats en el tractament de la Síndrome d'Apnees-Hipoapnees de la Son (SAHS). En aquest sentit, està al servei de pacients, personal mèdic i l'empresa proveïdora de serveis de teràpies [...]

2018-10-31T14:04:39+01:00

MyVENT

El projecte MyVENT millora l'assistència sanitària i tractament dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària gràcies a la implementació d'un sistema tecnològic de telemedicina intel·ligent. El sistema comptarà amb la plataforma web MyVENT per donar suport als professionals, i la plataforma MyVENT mòbil, per al seguiment de [...]

2019-11-13T15:23:58+01:00

NANOPATEX

NANOPATEX té com a objectiu el desenvolupament de tèxtils funcionals orientats a la sensorització tèrmica i/o l'alliberament controlat de substàncies en la pell per a aplicacions de salut i benestar corporal, base de l'ús de fibres sintètiques de PA micro/nano estructurada mitjançant partícules polimèriques que contenen els [...]

2019-01-30T11:55:23+01:00

NEXTCARE

NEXTCARE és un projecte d’innovació de serveis de salut que busca avançar en el co-disseny, desenvolupament, desplegament i avaluació d’un nou model d’atenció integrada per a la gestió adaptativa del malalt crònic complex, tipus de pacient que constitueix el 5% de la població de Catalunya. El [...]

2021-09-14T16:00:52+01:00

NUTRISCORE

Desenvolupament i classificació de nous productes alimentaris més saludables segons el nivell d’etiquetat nutricional Nutriscore. El projecte NUTRISCORE té l’objectiu de millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament respecte als productes competidors en el consumidor. [...]

2019-07-25T11:09:03+01:00

OPTIENER

Desenvolupament i integració de tecnologies per oferir a les empreses de serveis energètics productes de control i optimització energètica de millor qualitat. L’objectiu del projecte Optiener és la creació de dues eines informàtiques centrades en el mercat dels edificis del tercer sector per donar suport als [...]

2019-04-01T09:54:24+01:00

OTIOT

OTIOT desenvolupa un sistema de monitoratge i detecció d”amenaces en entorns OT/IoT (de l’anglès Internet of Things  i Operational Technology) que permeti, de forma automatitzada, la detecció de patrons d’atac i la identificació de dispositius compromesos, així com la possible recuperació automatitzada de dades sensibles filtrades. [...]

2019-09-02T08:13:02+01:00

PAFORT

L'objectiu principal del projecte PAFORT és reemplaçar les carències nutricionals que presenten determinats grups de la població a partir del consum de productes fermentats amb un perfil nutricional saludable, organolèpticament actractius i sense cap encariment del preu en en el producte final. Per aconseguir-ho PAFORT farà una nou ús biotecnològic de [...]

2022-01-26T16:31:33+01:00

PECT “Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles”

Desenvolupament de solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i en la seva senyalització, per tal de millorar la seguretat viària, la sostenibilitat del territori i promoure noves oportunitats d’activitat econòmica. Liderat per la Diputació de [...]

2022-01-12T17:03:33+01:00

PECT “HubB30, Més enllà de la circularitat”

Desenvolupament d’una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs) amb l’objectiu de convertir-los en una matriu a partir de la qual comenci la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat” [...]

2022-01-26T14:03:58+01:00

PECT EBRE BIOTERRITORI

El Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) Ebre Bioterritori afavoreix la transició sistèmica (tècnica-econòmica i social), cap a un model d’explotació sostenible del capital natural, articulant un entorn d’innovació estable en el conjunt de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre). El [...]

2022-01-12T16:57:48+01:00

PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores”

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) Mataró-Maresme és la materialització de les múltiples estratègies impulsades, tant a nivell municipal com comarcal, per fomentar la transformació del territori a través de la construcció d’un model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest sentit, el [...]

2019-11-07T09:46:52+01:00

PERFILS

El projecte PERFILS respon a la creixent demanda d’ingredients, aliments i suplements alimentaris per a persones amb condicionants fisiològics diversos com al·lèrgies, intoleràncies o patologies que precisen de requeriments nutricionals determinats i pels quals existeix molt poca diversitat de productes alimentaris adients i segurs. Durant el [...]

2020-05-18T12:14:38+01:00

PERSOSER

El projecte PERSOSER utilitza tecnologies de sensorització, anàlisi de dades i activitats de customer engagement perquè les utilities (infraestructures proveïdores de serveis) puguin oferir serveis personalitzats a mida de cada client. PERSOSER permetrà augmentar la transparència de les utilities, una millor relació amb els clients i [...]

2019-11-13T15:27:28+01:00

PIG-MALION

El projecte PIG-MALION desenvolupa productes derivats del porc més cardiosaludables, mitjançant la reformulació i incorporació d’ingredients bioactius que permeten millorar el seu perfil nutricional i saludable. Els productes obtinguts en aquest projecte preveuen ser incorporats en el context d’una dieta cardiosaludable per a aquelles persones que consumeixen [...]

2019-04-01T09:57:20+01:00

PISCIA

Plataforma intel·ligent on s’hi desplegarà una arquitectura d’interoperabilitat de dades provinents d’eines, sistemes, aplicacions i dispositius existents, que garantirà l’orquestració simplificada de la gestió integral de recursos hídrics. Els resultats del projecte PISCIA permetran homogeneïtzar l’intercanvi d’informació i permetre derivar nous esdeveniments en base a la [...]

2019-11-27T12:20:52+01:00

PREDIVIA

Sistema de detecció i diagnòstic de fallades mecàniques basat en l’emissió acústica per al manteniment predictiu de sistemes de desviació ferroviària. Predivia ha desenvolupat tecnologies que permeten detectar i monitoritzar fallades i esquerdes incipients en elements crítics de la infraestructura ferroviària, així com realitzar un pronòstic [...]

2019-09-03T07:07:14+01:00

PREMIA

PREMIA desenvolupa un sistema que permet la combinació de les pròxims generacions de dispositius i plataformes sensorials, enfocats en el baix cost que aquests dispositius han de tenir per tenir una àmplia penetració. L'usuari passa a ser el centre de la solució: mentre la intel·ligència artificial proporciona [...]

2019-09-02T13:03:19+01:00

PRINTLED

Avanç en l'estat de la tècnica sobre els elements òptics i elèctrics aplicables als senyals lluminosos en infraestructures viàries per aconseguir una major eficiència energètica i un menor cost, tant de producció com de funcionament. El projecte PRINTLED (Printed Electronics for Signal Applications) ha desenvolupat processos [...]

2021-09-14T16:12:22+01:00

Projecte C3

Desenvolupament de noves fonts alternatives d’alimentació animal per estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aviram basats en fonts de proteïna alternatives. El projecte C3 formula i desenvolupa productes d’alimentació animal, en base a una font de proteïna alternativa com poden [...]

2019-05-09T13:51:47+01:00

REGIREU

Tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració de les aigües residuals urbanes, industrials i agrícoles, per a la seva posterior reutilització. El projecte REGIREU té l’objectiu d’aconseguir aigua regenerada de qualitat de [...]

2019-11-13T15:34:46+01:00

Robotrack

L’objectiu general del projecte ROBOTRACK és el desenvolupament d’un nou concepte de via en placa, sostenible, econòmica i mediambientalment dissenyada per establir un innovador procés de posada en obra totalment automatitzat mitjançant un nou sistema robotitzat. El consorci està format per VIAS, Ferrocarrils de la Generalitat [...]

2019-04-01T10:32:50+01:00

SCOuT

Plataforma de gestió i suport a la decisió modular que integra en un entorn únic dispositius, persones i processos per gestionar d'una manera integrada i integral la traçabilitat, la qualitat i el manteniment industrial. La plataforma SCOuT farà servir la intel·ligència artificial (IA), l'aprenentatge automàtic i [...]

2019-06-19T07:44:40+01:00

SECUTIL

Sistema de gestió integral de la cadena de seguretat per millorar la seguretat física, el control d'accés i la ciberseguretat a les xarxes i les infraestructures implicades en la gestió de recursos de les utilities (infraestructures proveïdores de serveis). Durant el projecte SECUTIL s'implementaran solucions criptogràfiques [...]

2019-07-04T06:25:10+01:00

SIBCLE

Investigació i desenvolupament d’un sistema de bateries per alimentar quadricicles lleugers elèctrics per adaptar-se als requeriments actuals del mercat en quant a eficiència, durabilitat i autonomia. El projecte SIBCLE sorgeix a partir de l’anàlisi dels actuals quadricicles lleugers elèctrics i les seves característiques tècniques relatives a [...]

2021-09-09T09:53:03+01:00

SIMBIOTS

El projecte SIMBIOTS, finalitzat el març del 2021, facilita la introducció de la robòtica en nous processos i aplicacions industrials gràcies al desenvolupament de robots col·laboratius que permeten la interacció de robots i operadors sense barreres físiques. SIMBIOTS permet: La implementació d'espais de treball segurs compartits entre [...]

2019-06-27T07:16:10+01:00

SKIWEARABLE II

Sistema innovador de gamificació per a esquiadors (gamification for skiers) que permetrà que els esquiadors competeixin entre ells, entrin als rànquings de l'estació i guanyin premis en funció dels seus assoliments i classificacions. El projecte SKIWEARABLE II és una continuació del projecte SKIWEARABLE, en què es [...]

2020-06-08T13:00:37+01:00

SMARTFOODS

Desenvolupament d’aliments i complements nutricionals intel·ligents per millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de la població amb risc de patir patologies multifactorials i malalties cròniques. El projecte SMARTFOODS ha dissenyat i desenvolupat aliments i complements nutricionals per introduir-los a una dieta equilibrada [...]

2019-08-05T07:35:33+01:00

STEA-PoC

El projecte STEA-PoC té l’objectiu de proporcionar mètodes no invasius i fàcilment aplicables per al diagnòstic de l’acumulació de greix al fetge, denominada tècnicament esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA). La malaltia, que afecta el 20-30% de la població d’Occident, és asimptomàtica i actualment requereix d’una biòpsia [...]

2019-04-01T10:29:50+01:00

SV3D

Sistema automatitzat de generació de continguts 3D en línia basat en la videogrametria (la generació de models en tres dimensions d'objectes i entorns mitjançant la gravació de vídeo), per optimitzar i millorar els sistemes d'investigació, vigilància i seguretat. El projecte SV3D permetrà avançar tecnològicament en l'automatització [...]

2020-05-28T13:46:49+01:00

TERÁTROFO

Nous ingredients, complements alimentaris i medical foods capaços d’incidir positivament en la salut de persones amb risc de desenvolupar càncer colorectal (CCR) o que estiguin diagnosticades i segueixin una teràpia. El projecte CIEN TERÁTROFO investiga i desenvolupa experimentalment nous productes de consum alimentari i ingredients més [...]

2020-05-18T11:25:58+01:00

UNIKO

L'objectiu principal d'UNIKO és una innovadora plataforma d'ajuda a la investigació social que permeti incrementar l'eficiència de la investigació, dotant els investigadors d'una eina que faciliti al màxim la recerca i processament de les dades d'entrada, cobrint totes les seves possibles fonts: des d'altres investigacions fins a [...]

2019-07-02T11:02:19+01:00

URBANAGU4.0

Solució per a una gestió intel·ligent de l'aigua en un entorn urbà que respon a les demandes de mercat dels responsables de la seva gestió (planificar, millorar el rendiment, localitzar fuites, ampliar dissenys, estalviar energia, optimitzar el control, etc.) i facilita la comunicació amb els proveïdors [...]

2019-09-02T13:21:25+01:00

VECOTER

Modelització i simulació de vehicles compactes per al sector de la construcció dotats amb una gestió tèrmica optimitzada dels elements refrigeradors del motor. El projecte VECOTER fa servir la simulació numèrica integral CFD per aconseguir un nivell realista mitjançant l'acoblament de diferències físiques i l'ajustament i [...]

2020-11-26T12:07:12+01:00

ViVIM

Creació d’un innovador sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual basada en vídeo omnidireccional. El projecte ViVIM desenvolupa un nou format audiovisual basat en vídeo omnidireccional que ofereix als usuaris finals una experiència audiovisual coherent en dispositius de realitat [...]