Projectes nacionals

//Projectes nacionals
Projectes nacionals2018-11-08T10:47:37+00:00

Eurecat participa a projectes de convocatòries de projectes públics nacionals com RETOS, RIS3CAT, CIEN o INNPACTO. Eurecat col·labora en millorar la competitivitat de les empreses, oferint-los solucions tecnològiques disruptives i les bases per la tecnologia innovadora del demà.

Eurecat és un centre generador de coneixement orientat ajudar al teixit empresarial a innovar. Eurecat ha participat en els projectes RETOS MAIC, MyOsa, Kairós, Premia, Believe o Interaccionaentre d’altres.

Eurecat participa activament a les Comunitats RIS3CAT del Programa operatiu FEDER 2014-2020 liderant la Comunitat d’Industries del Futur on es desenvolupen 6 projectes col·laboratius vinculats a la manufactura avançada i les TICs que són AvintIgnitePlastfunSimbiots, Fampai i PIONER. A més, Eurecat participa als següents projectes de diverses Comunitats RIS3CAT, MicrobiotaKetrenovinPerfils (Comunitat Innoàpat), Nextcare (Comunitat NEXTHEALTH), Minibus i Greentronics (Comunitat Mobilitat ECO), Refer (Comunitat Energia), Pro2 (Comunitat Llavor3D), Imaqua (Comunitat Aigua), IoECrops (Comunitat COTPA) i SecutilSENIXModem , PersoserActiv 4.0 (Comunitat Utilities 4.0).

Consulta tots els projectes nacionals d’Eurecat per àmbit de coneixement 

2018-10-23T14:06:31+00:00

3DELECPRINT

3DELECPRINT té com a objectiu desenvolupar una plataforma robòtica flexible integrada d’impressió de sensors electrònics i/o cablejats sobre geometries de peces rígides complexes en 3D. Les peces resultants estan fetes de materials diversos com metall, compòsits, o ceràmica, entre d’altres. El sistema d’impressió que s’utilitzarà durant [...]

2018-10-23T14:06:21+00:00

ADVANCEDFORMING

El projecte ADVANCEDFORMING té l'objectiu d'introduir la tecnologia de shearforming al procés de fabricació de peces crítiques de motors aeronàutics. Per poder dissenyar i fabricar una màquina capaç de processar geometries axisimètriques complexes, similars a les què s’utilitzen per desenvolupar les peces crítiques dels motors aeronàutic, [...]

2018-04-03T08:08:09+00:00

AUTENTICLOUD

Sistema d'autentificacó centralitzat per a documents de seguretat i aplicacions de packaging Les falsificacions de producte i el frau documental són una realitat que cad vegada té un major impacte en diferents sectors industrials, ocasionant grans pèrdues econòmiques, greus conseqüències per a la integritat de les marques [...]

2018-10-23T14:34:07+00:00

BELIEVE

L’objectiu del projecte BELIEVE és l’estudi, el desenvolupament i l’aplicació de les capacitats de la cadena de blocs (blockchain, segons la seva denominació en anglès) com a mecanisme per millorar la verificació dels sistemes de vot electrònic actuals. S’espera aconseguir aquest fet mitjançant la publicació per [...]

2018-10-23T14:06:16+00:00

BIM4

El projecte BIM4 té l’objectiu d’utilitzar la metodologia BIM per a la inclusió d’un nou sistema per millorar la seguretat durant la construcció d’edificis i infraestructures. El projecte desenvoluparà una tecnologia que permetrà monitorar contínuament els treballadors, els equips de protecció col·lectiva i les màquines utilitzades en [...]

2018-04-03T08:09:32+00:00

CHEFMYSELF

Descripció del projecte El projecte CHEFMYSELF té com a objectiu principal desenvolupar un ecosistema de servei personalitzable i extensible (TIC) al voltant d'una solució de cocció automàtica per donar suport a les persones grans en la preparació dels menjars i el manteniment d'hàbits saludables d'alimentació. Un processador d'aliments [...]

2018-10-23T14:03:50+00:00

CIMEC

El projecte CIMEC pretén generar nous sistemes ciberfísics per millorar la productivitat del sector energètic durant la fabricació de peces d’alt valor afegit. CIMEC incorporarà sistemes que ajudin a obtenir les prestacions dinàmiques, de monitoratge i de garantia de qualitat necessàries en la mecanització de peces. La solució CIMEC [...]

2018-10-23T14:27:17+00:00

COLTEST

Descripció del projecte COLTEST té com a objectiu el desenvolupament d'una metodologia integral i el conjunt de tecnologies d'assaig que permetin predir sistemàticament el comportament biomecànic funcional i biològic d'implants dinàmics de columna vertebral. Consorci format per: Neos Surgery, IBV, UAB i Eurecat   Consulta aquí més informació sobre [...]

2018-11-07T10:01:03+00:00

CULTIVASOL

CULTIVASOL desenvolupa nous hivernacles preparats per al cultiu en èpoques d'alta temperatura i radiació mitjançant la millora en la ventilació i la integració d’un sistema d'energia fotovoltaica flexible a la seva estructura que permet la seva autonomia energètica. CULTIVASOL presenta una sinèrgia perfecta entre dos sectors [...]

2018-05-23T14:49:27+00:00

DEFRAIL

Estudi de viabilitat per a la identificació de les condicions de prefragilitat i fragilitat de la gent gran. El projecte Defrail permetrà dissenyar una intervenció preventiva per retardar o evitar la pèrdua de funcionalitat en aquest col·lectiu. L'anàlisi servirà de base per desenvolupar, en una segona [...]

2018-10-23T14:38:48+00:00

DESPIERTA

Dispositiu per a l'extubació segura de pacients en estat de relaxació muscular RTC-2014-2806-1 Dispositiu per a l'extubació segura de pacients en els quals s'ha induït un estat de relaxació muscular a mode de tècnica anestèsica. El present projecte consisteix en la fabricació d'un medical device que sota l'aparença d'un simple [...]

2018-10-23T14:17:32+00:00

ENCODER INNOVATION

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una nova generació d'encoders intel·ligents, flexibles, personalitzables i robustos per a entorns de producció alimentària, principalment en base a un nou nucli fotònic d'elevada precisió integrat en plàstic, una innovadora solució de control i comunicació Wi embeguda, i una carcassa [...]

2018-10-23T14:15:49+00:00

EXORAPI

El projecte EXORAPI té com a objectiu desenvolupar, implementar i validar un exosquelet de marxa per a ús terapèutic en els nens afectats de Distròfia Muscular de Duchenne. La finalitat és millorar la seva qualitat de vida i retardar l'empitjorament de la seva condició física. L'equip que [...]

2018-10-23T14:27:41+00:00

EXTRULIGHT

Descripció del projecte EXTRULIGHT té com a objectiu el desenvolupament d'òptiques extrudides i post-conformades per a productes d'il·luminació amb LEDs de qualitat amb costos competitius i en processos energèticament eficients. Consorci format per: Polinter, Eurecat Dades generals Projecte Noves metodologies de disseny i fabricació de perfils extruïts [...]

2018-04-03T08:08:31+00:00

FLEXETOY

L'objectiu del projecte FLEXeTOY  és dur a terme investigació en electrònica Impresa sobre substrats plàstics flexibles, específicament dispositius electroluminescents (EL), connexions i circuits requerits per al seu funcionament, per aconseguir la integració efectiva dels mateixos al sector jogueter. Com a resultat s'obtindrà un o diversos joguines prototips demostradors [...]

2018-10-23T14:25:09+00:00

GERAR

Descripció del projecte L'objectiu principal del projecte GERAR és el desenvolupament i avaluació d'innovadors serveis integrats de salut per a pacients amb Malalties Minoritàries (MM) suportats per solucions TIC intel·ligents i en xarxa. Es considerarà com a punt de partida el cas d'ús de pacients amb HAP [...]

2018-04-03T08:31:47+00:00

HYPRINT

El projecte HYPRINT té com a objectiu principal realitzar investigació industrial sobre HyLEDs per tal d’aconseguir la seva impressió per mètodes industrials a l’aire. Els HyLEDs són dispositius optoelectrònics formats per diferents capes impreses molt primes que són depositades mitjançant diferents tècniques d’impressió. D’aquesta manera es [...]

2018-10-23T14:15:57+00:00

ILUMINIO

El projecte ILUMINIO pretén assentar les bases per a la industrialització d’una nova generació de perfils d’alumini intel·ligents. ILUMINIO proposa demostrar la viabilitat de la impressió funcional sobre substrats rígids i metàl·lics com l’alumini. La solució d’impressió digital sobre alumini d’ILUMINIO dotarà els perfils d'alumini de noves funcionalitats [...]

2018-04-03T08:21:42+00:00

KAIRÓS

Kairos, sistemes intel·ligents per a la gestió de l'abastament a conca hídrica Plataforma web de suport a la decisió (DSS) basada en serveis en el núvol (SaaS), la qual, des d'una perspectiva holística, permet millorar el procés de presa de decisions en la gestió diària de l'abastament [...]

2019-01-10T16:05:26+00:00

MAIC

El projecte MAIC ha desenvolupat un manipulador mòbil industrial col·laboratiu capaç d'adaptar-se de manera polivalent a un entorn de producció industrial amb la missió d'ajudar als operaris a manipular peces de diversos pesos i geometries. Els objectius del projecte han donat resposta a la necessitat de [...]

2018-10-23T14:16:06+00:00

MICROREP 

L'expansió de malalties tropicals com el dengue, la malària o, més recentment, el Zika, s'està convertint en un problema globalitzat i en continu creixement, segons han reconegut totes les associacions i departaments mundials de salut. Un dels principals vectors de transmissió d'aquestes malalties a nivell mundial són les [...]

2018-10-23T14:25:18+00:00

MyOsa

Descripció del projecte Gestió i tractament de pacients amb síndrome d'apneas-hipoapnees Implementació d'una plataforma tecnològica de telemedicina intel·ligent per ajudar els diferents agents implicats en el tractament de la Síndrome d'Apnees-Hipoapnees de la Son (SAHS). En aquest sentit, està al servei de pacients, personal mèdic i l'empresa proveïdora de serveis [...]

2018-10-31T14:04:39+00:00

MyVENT

El projecte MyVENT millora l'assistència sanitària i tractament dels pacients amb ventilació mecànica domiciliària gràcies a la implementació d'un sistema tecnològic de telemedicina intel·ligent. El sistema comptarà amb la plataforma web MyVENT per donar suport als professionals, i la plataforma MyVENT mòbil, per al seguiment de [...]

2018-10-23T14:28:37+00:00

NANOPATEX

Descripció del projecte NANOPATEX té com a objectiu el desenvolupament de tèxtils funcionals orientats a la sensorització tèrmica i/o l'alliberament controlat de substàncies en la pell per a aplicacions de salut i benestar corporal, base de l'ús de fibres sintètiques de PA micro/nano estructurada mitjançant partícules polimèriques que [...]

2018-11-05T12:45:21+00:00

NEXTCARE

NEXTCARE és un projecte d’innovació de serveis de salut que busca avançar en el co-disseny, desenvolupament, desplegament i avaluació d’un nou model d’atenció integrada per a la gestió adaptativa del malalt crònic complex, tipus de pacient que constitueix el 5% de la població de Catalunya. El [...]

2018-10-23T14:03:43+00:00

PAFORT

L'objectiu principal del projecte PAFORT és reemplaçar les carències nutricionals que presenten determinats grups de la població a partir del consum de productes fermentats amb un perfil nutricional saludable, organolèpticament actractius i sense cap encariment del preu en en el producte final. Per aconseguir-ho PAFORT farà una nou ús biotecnològic de [...]

2019-01-18T10:23:49+00:00

PIG-MALION

El projecte PIG-MALION desenvolupa productes derivats del porc més cardiosaludables, mitjançant la reformulació i incorporació d’ingredients bioactius que permeten millorar el seu perfil nutricional i saludable. Els productes obtinguts en aquest projecte preveuen ser incorporats en el context d’una dieta cardiosaludable per a aquelles persones que consumeixen [...]

2018-10-23T14:19:32+00:00

PREMIA

Descripció del projecte PREMIA desenvolupa un sistema que permet la combinació de les pròxims generacions de dispositius i plataformes sensorials, enfocats en el baix cost que aquests dispositius han de tenir per tenir una àmplia penetració. L'usuari passa a ser el centre de la solució: mentre la intel·ligència [...]

2018-10-23T14:03:36+00:00

PROBIOTICO

PROBIOTICO té com objectiu principal desenvolupar un nou suplement nutricional pel tractament i la prevenció de la obesitat des d'una perspectiva multifactorial. El suplement desenvolupat per PROBIOTICO actuarà sobre els factors claus de la patologia i altres alteracions metabòliques associades amb la obesitat no descrites amb anterioritat per cap [...]

2018-04-03T08:30:17+00:00

STEA-PoC

El projecte STEA-PoC té l’objectiu de proporcionar mètodes no invasius i fàcilment aplicables per al diagnòstic de l’acumulació de greix al fetge, denominada tècnicament esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA). La malaltia, que afecta el 20-30% de la població d’Occident, és asimptomàtica i actualment requereix d’una biòpsia [...]

2018-10-23T14:19:35+00:00

UNIKO

Descripció del projecte L'objectiu principal d'UNIKO és una innovadora plataforma d'ajuda a la investigació social que permeti incrementar l'eficiència de la investigació, dotant els investigadors d'una eina que faciliti al màxim la recerca i processament de les dades d'entrada, cobrint totes les seves possibles fonts: des d'altres investigacions [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!