La salut digital ha experimentat “un salt exponencial en el darrer any arran de la pandèmia de la Covid-19 i ha obert les portes a projectes molt innovadors que estan marcant les tendències en tecnologies de la salut per als propers anys”, on es preveu que tinguin “un gran protagonisme la medicina regenerativa i la introducció de tecnologies com la robòtica i la intel·ligència artificial en els hospitals i en el processos assistencials”.

La salut digital és una àrea científica i tecnològica “extremadament multidisciplinària, que està transformant els sistemes de salut tal com els coneixem, per fer-los sostenibles i més universals i per incorporar una medicina personalitzada i de precisió, que proporcioni a tots el ciutadans una millor qualitat de vida i un rol actiu i preventiu”, subratlla el director de Digital Health del centre tecnològic Eurecat, Felip Miralles.

En aquest sentit, Eurecat impulsa sengles consorcis europeus, EMAPS-Cardio i AICCELERATE, que estan enfocats, respectivament, a la creació de nous teixits cardíacs artificials per a una millor comprensió i tractament de les patologies cardíaques i a la configuració d’algunes de les tecnologies que definiran nous processos i serveis en els hospitals intel·ligents del futur, com la intel·ligència artificial i la robòtica.

Les malalties cardiovasculars representen el 45 per cent de les morts a Europa i s’estima que suposen un cost de 210 bilions d’euros anuals a la Unió Europea, però, tot i així, han aprovat molt pocs medicaments dirigits a aquestes patologies en la darrera dècada. Per ajudar a invertir aquesta tendència, EMAPS-Cardio està enfocat al desenvolupament de models que puguin simular els teixits malalts a fi de poder entendre millor les patologies i desenvolupar nous fàrmacs cardiovasculars més eficaços, sense models animals.

En concret, el projecte se centra en la utilització de cèl·lules mare per a la generació de microteixits cardíacs destinats als processos clínics de validació, mitjançant una plataforma per al creixement i la maduració per a models organotípics semblants a adults en estats sans i malalts. Mitjançant l’aplicació de models d’aprenentatge profund, s’estudiarà el comportament dels diferents microteixits cardíacs i s’analitzarà la seva resposta a l’aplicació de diferents fàrmacs.

En paraules de la investigadora de la Unitat de Digital Health d’Eurecat Paula Subías,  en EMAPS-Cardio “el treball transdisciplinar és clau per a avançar en la recerca en molts àmbits d’aplicació, com és el cas de la salut digital. La sinergia de coneixement present a EMAPS-Cardio tindrà un impacte en el desenvolupament de fàrmacs cardiovasculars, procés que s’accelerarà gràcies a la utilització de tecnologies emergents. La incorporació de models d’aprenentatge profund permetrà detectar patrons de comportament excessivament complexos per a l’ull humà”.

Per la seva banda, el projecte AICCELERATE, que compta també amb la participació de l’hospital Sant Joan de Déu, combina la intel·ligència artificial i la robòtica autònoma per avançar cap a un model d’hospital d’avantguarda que incorpori nous serveis i processos a les unitats de cures intensives, a les sales quirúrgiques i a les habitacions, que englobin des de funcions vinculades a la logística i al transport de medicaments fins a la desinfecció, entre d’altres.

En aquest sentit, l’enfocament d’AICCELERATE busca ampliar les solucions digitals compatibles amb la intel·ligència artificial per a diferents casos d’ús hospitalaris, orientats a millorar l’atenció al pacient.

L’objectiu és permetre el desenvolupament d’una via d’atenció hospitalària flexible i intel·ligent que reverteixi en la qualitat de l’atenció assistencial i en els resultats mèdics, a més de facilitar una presa de decisions més eficaç i l’empoderament dels pacients.

Aquestes eines es posaran a prova en tres pilots que se centraran en la gestió del flux de pacients per a unitats d’urgències i quirúrgics, en l’establiment d’una ruta d’atenció digital per a malaltia de Parkinson i en la prestació de serveis a pacients pediàtrics.

Segons detalla l’investigador de la Unitat de Digital Health Jordi Escuder, “la majoria de solucions d’intel·ligència artificial actuals es troben limitades a aplicacions aïllades. A AICCELERATE plantegem un sistema que no només abordi els reptes que presenten els pilots, sinó que pugui ser aplicat a altres i hi proporcioni una estructura per al desplegament a gran escala de solucions digitals, robòtiques i d’intel·ligència artificial”.

Els coordinadors dels projectes EMAPS-Cardio i AICCELERATE són, respectivament, el Centre National de la Recherche Scientifique, de França (CNRS), i el Helsinki University Hospital, de Finlàndia (HUS).