AERONÀUTICA

Contacte

Anton Gorostiaga eurecat

Antón Gorostiaga

Desenvolupador de Negoci del Mercat Aeronàutic i Aeroespacial

Tel. +34 636 934 858
anton.gorostiaga[at]eurecat.org

Eurecat està enfocat al desenvolupament de projectes amb alt risc en l’increment del TRL

Eurecat desenvolupa projectes aeronàutics de diversa complexitat, sigui en entorn col·laboratiu o sota contracte, amb l’objectiu d’assolir TRLs que van del 4 al 6.

Aquests projectes poden abastar des de la fase de disseny conceptual a la de disseny crític i la posterior fabricació de prototips per a bancs d’assaig en terra o en vol, amb tecnologies per a materials metàl·lics i compostos (aliatges titani o alumini i súper aliatges de níquel, així com també materials compostos termoestables i termoplàstics). En la fase de fabricació, els projectes engloben la millora de processos productius amb solucions innovadores per integració de processos. També es realitzen projectes d’utillatges tant de fabricació (motlles, preformes, ….), com petit utillatge de muntatge.

Eurecat compta amb la ISO9001 i està en procés d'obtenció de l'EN9100.

Segueix els processos habituals del sector aeronàutic: avaluació de riscos, control de canvis, pla de gestió de la configuració, etc.

Nous productes, materials, tecnologies i processos orientats al sector aeronàutic

Canonada

Reemplaçament de canonades metàl·liques per canonades elaborades en termoplàstics

Selecció de materials i processos, redisseny mecànic, validació per anàlisi d’elements finits, validació per assajos experimentals.

Pintat riblet

Sistema automatitzat per al pintat de riblets per a la reducció del drag

Motor aeronàutic

Disseny i fabricació de prototipus de components de motor aeronàutic

Notícies del sector