Eurecat treballa amb les empreses d’alimentació per aconseguir ingredients i aliments saludables amb processos sostenibles i intel·ligents

  Si us plau, deixa'ns les teves dades de contacte i rebràs el catàleg directament a la teva bústia.

   

  Contacte

  carol benedi

  Carol Benedi

  Desenvolupadora de Negoci del Mercat d’Alimentació

  Tel. +34 618 414 270
  carol.benedi[at]eurecat.org

  Clara Rafel París

  Business Development Manager | Food Industries

  Tel. +34 649 575 750
  clara.rafel[at]eurecat.org

  Eurecat és un centre tecnològic privat que integra capacitats i experiència en alimentació i salut, biotecnologia, tecnologies industrials i digitalització.

  El centre col·labora amb la indústria alimentària en activitats i projectes d’R+D+I i ofereix serveis cientificotecnològics avançats per desenvolupar nous ingredients i aliments d’acord a les preferències i el benestar dels consumidors i tenint en compte factors clau de la producció alimentària, amb nous models i tecnologies avançades que permetin la millora dels productes i processos agroalimentaris.

  Indústria alimentària 4.0, connectada, intel·ligent, flexible i sostenible, orientada a la creació de valor en productes alimentaris saludables, convenients i segurs, per a consumidors informats, digitals i conscients de la relació entre nutrició i salut.

  Offering

  Serveis

  1. Concepte i disseny de producte

  • Disseny i formulació de productes saludables adaptats als tipus de consumidors objectiu. Nutrició personalitzada.
  • Cerca de nous ingredients. Eines de quimioinformàtica.
  • Identificació i caracterització de probiòtics, efecte sobre la microbiota.
  • Identificació de compostos bioactius en extractes naturals complexos.
  • Clean Labels
  • Aliments intel·ligents amb una aproximació integral a la síndrome metabòlica.

  • Aliments per reduir els nivells de colesterol.

  • Aliments per controlar la hipertensió.

  • Aliments per millorar la salut articular.

  • Probiòtics per prevenir l’obesitat i altres factors de risc.

  • Aliments funcionals, complements, nutracèutics, medical foods.

  • Aliments per a usos dietètics especials, intoleràncies alimentàries, desordres alimentaris….

  Cas d’èxit:

  SMARTFOODS, ALIMENTACIÓ INTEL·LIGENT PER RESOLDRE REPTES COMPLEXOS

  Donem suport al desenvolupament i validació de l’eficàcia d’aliments intel·ligents que combinen diferents ingredients bioactius que actuen de manera multifactorial sobre diferents dianes i que per tant redueixen el risc de malalties cròniques com la diabetis, el càncer o l’obesitat.

  Cas d’èxit: CITRUS

  Eurecat duu a terme un estudi per comprovar els efectes saludables del consum de suc de taronja natural sobre la pressió arterial en més de 250 persones, arran d’una licitació internacional de productors dels Estats Units, Brasil i Europa.

  2. Validació de l’efecte saludable

  • Estratègia científica per fases per validar l’efecte saludable del producte en els consumidors.
  • Validació de l’eficàcia biològica de l’aliment i dels seus components bioactius utilitzant models cel·lulars (in vitro) i animals (in vivo)  amb diferents eines cel·lulars i de models animals.
  • Estudis en humans per a la validació científica dels aliments funcionals.

  Posem les ciències òmiques al servei de la indústria alimentària

  Eurecat posa al servei de les empreses el COS, Centre de Ciències Òmiques, una infraestructura científica titularitat de la URV, equipada amb eines i tecnologies punteres en els camps de la metabolòmica, la proteòmica, la transcriptòmica i la genòmica, per demostrar l’efecte saludable, els mecanismes d’acció pels quals es produeix i avançar cap a la nutrició personalitzada.

  3. Tecnologia i seguretat alimentària

  • Desenvolupament de les aplicacions de tecnologies òmiques a diferents tipus de frau alimentari. Base de dades de sistemes de detecció de frau.
  • Disseny i validació de nous productes alimentaris (amb funcionalitat tecnològica específica).
  • Qualitat microbiològica i seguretat alimentària (anàlisi de fongs i micotoxines).
  • Estudi de les propietats fisicoquímiques, reològiques (paràmetres de textura i estabilitat d’emulsions) i sensorials en aliments al llarg del seu procés d’elaboració i/o millora dels mateixos.
  • Planta pilot per al desenvolupament i optimització de productes alimentaris.
  • Planta específica per aliments de V Gamma.
  • Tecnologies alternatives a la calor: polsos elèctrics, polsos lluminosos, atmosferes modificades, combinació de tècniques.
  • Estudis de vida útil i vida útil accelerada.
  • Anàlisi sensorial dels aliments: formació específica i assajos amb consumidors.
  laboratori alimentacio eurecat

  4. Estudis de toxicitat i ecotoxicitat.

  • Novel Foods.
  • Estudis de toxicitat:
   • Determinació de la toxicitat oral aguda en rosegadors (OECD 425).
   • Determinació de la toxicitat oral subcrònica de dosis repetides (90 dies) en rosegadors (OECD 408).
   • Detecció in vitro de micronuclis (genotoxicitat) en cèl·lules de mamífers (OECD 487).
   • Detecció de mutagenicitat mitjançant el test de mutació inversa en bacteris (Test d’Ames). Mètode basat en OECD 471.
   • Determinació de la sensitivitat d’un agent microbiològic vers la exposició a agents externs (Mètode Kirby-Bauer).
   • Avaluació de l’activitat bactericida de materials porosos i no porosos segons la guia OECD ENV/JM/MONO(2014)18.
   • Determinació del grau i/o ruta de transformació de substàncies al sòl d’acord a la guia OECD 307. Seguiment de substàncies marcades amb 13C. Estudi realitzat d’acord als principis de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) (en procés de reconeixement)

  Cas d’èxit: Mobilee, el primer Novel Food d’Espanya

  mobilee eurecat novel food

  L’extracte de cresta de gall va ser aprovat per la Comissió Europea com un nou ingredient alimentari i va suposar el primer Novel Food aprovat a una empresa espanyola. És un ingredient natural ric en àcid hialurònic, col·lagen i polisacàrids que ha demostrat efectes positius sobre la mobilitat i la salut de les articulacions. Eurecat va dur a terme un estudi d’intervenció nutricional per valorar l’eficàcia i la seguretat de l’ingredient en una matriu làctia.

  packaging eurecat

  5. Packaging.

  • Propietats bactericides i hidròfugues.
  • Envasos funcionals a partir d’electrònica impresa.
  • Impressió integració de sensors de les condicions ambientals.
  • Traçabilitat, etiquetes RFID.
  • APPS i programari software per estudis de distribució geogràfica i perfils de consum i clients.
  • Disseny optimitzat per evitar degradació (scuffing,…).

  Desenvolupem, de manera integral, productes d’envasat i empaquetatge: des de la creació del concepte i del seu prototip fins a la industrialització.

  6. Gestió 4.0 agrícola i ramadera

  Incorporem tecnologia als processos agroalimentaris.

  • Assajos i serveis d’enginyeria sobre maquinària agrícola.
  • Robusterització d’electrònica aplicable a entorns agrícoles.
  • Connexió de maquinària a Internet i analítica de dades.
  • Sistemes integrats i multilocalitzats per a una millor gestió i presa de decisions.
  • Adopció i conversió a entorns interoperables.
  • Creació de serveis de manteniment predictiu.
  gestio agricola ramadera 4.0 eurecat

  7. Economia circular i sostenibilitat, Ecologia Industrial i impacte ambiental, Cicle integral de l’Aigua.

  Ecologia Industrial i impacte ambiental

  • Minimització de residus.
  • Gestió de residus complexos.
  • Valorització de subproductes, esquemes de reutilització i reducció de consum de matèries primeres.
  • Anàlisi del cicle de vida, cicle de costos i petjada hídrica.
  • Simbiosi industrial.
  • Anàlisi de l’aplicació de tecnologies renovables en tractament de residus.

  Cicle integral de l’Aigua

  • Optimització i validació tecnologies, tractaments químics i físics i tractaments biològics d’aigües.
  • Sistemes de regeneració i reutilització d’aigües residuals. Filtració avançada, membranes.
  • Gestió sostenible de l’aigua i reducció del consum.

  Eurecat i el grup Inclam han creat l’empresa WatEner, que introdueix la intel·ligència artificial en la gestió de les xarxes de distribució.

  La nova solució tecnològica es basa en tècniques d’intel·ligència artificial i d’aprenentatge automàtic i respon a les necessitats del mercat en favor d’una major eficiència d’aigua i d’energia en la gestió de les xarxes de distribució (http://watener.com)

  watener eurecat

  Remediació de sòls i aigües subterrànies

  • Desenvolupament, optimització i validació de tecnologies de tractament d’aigua subterrània i de sòls contaminats.
  • Avaluació de l’impacte de compostos químics en la salut humana i ecosistemes. Anàlisi de risc químic (RD 9/2005).

  Eficiència energètica i bateries

  • Anàlisi de l’eficiència energètica dels equips i recuperació d’energia.
  • Anàlisi de l’aplicació de tecnologies renovables en el mix energètic industrial.
  • Microxarxa monitoritzada amb sistema de gestió, estudis de capacitat per a la integració de tecnologies de generació elèctrica (fotovoltaica i micro eòlica), banc de bateries i càrregues programables.

  8. Indústria alimentària 4.0, Smart Management Systems, ciberseguretat, visió artificial, realitat virtual, robòtica i automatització, modelització i simulació, solucions en materials i mitigació, processos de corrosió, formació.

  industria alimentaria eurecat

  • Smart management systems, indústria connectada i eficient, digitalització de la producció.
  • Plataformes de gestió, monitorització i control, sensòrica.
  • Solucions per a la seguretat digital (ciberseguretat) d’equips, instal·lacions i dispositius.
  • Control de qualitat de processos productius: Visió artificial, escàner làser, termografia, anàlisi físico-químic i microbiològic, control per imatge.
  • Realitat virtual, Realitat augmentada.
  • Solucions avançades per a l’automatització de tasques: Robòtica autònoma (vehicles aeris i terrestres, navegació) i robòtica industrial (cel·les robotitzades, disseny d’utillatge, robòtica col·laborativa, modelització i simulació).
  • Modelització i simulació de productes i processos: Simulació aplicada a la mecànica, la transferència de calor, la dinàmica de fluids i l’electromagnetisme.
  • Solucions en materials (metàl·lics, plàstics, ceràmics, composites) en envasos i equipaments; identificació i mitigació de la degradació ((bio)corrosió, picadura, corrosió galvànica, desgast, etc.) i proposta de solucions (recobriments, inhibidors, etc.) per a la reducció de costos de manteniment.
  • Aplicacions de traçabilitat.
  • Fabricació additiva, impressió 3D.
  • Formació continuada en tecnologies 4.0.

  9. Valoratizació i comercialització de productes i tecnologies, Coneixement dels clients i del mercat.

  • Obtenció de patents d’extractes i compostos per a usos i patologies determinades, llicències d’ús.
  • Assessorament sobre ingredients i declaracions (claims) nutricionals i de salut: afegir valor al producte amb cada ingredient.
  • Col·laboració amb l’empresa en la redacció de textos científics  per ser difosos en plataformes i revistes científiques de referència.
  • Elaboració i millora de fitxes tècniques d’ingredients.
  • Formació especialitzada. Vigilància tecnològica.

  Cas d’èxit:

  ALIMENTASE

  Eurecat ha assessorat més de 30 empreses espanyoles sobre l’estratègia d’etiquetatge en relació a claims nutricionals i de salut, en el marc de projectes interclúster.

  A Eurecat impulsem l’activitat industrial alimentària per generar oportunitats i incrementar el seu potencial dins l’economia catalana. Tenim experiència en gestió de projectes d’R+D+I nacionals i internacionals, i acompanyem l’empresa en la internacionalització de la seva activitat de recerca i innovació.

  Equipaments

  Centre de

  Ciències Òmiques

  CRG COS eurecat
  Centre for Omic Sciences Eurecat

  Planta pilot de tecnologia

  dels aliments de 5a gamma

  LabLleida

  Plataforma

  d’estudis de toxicitat

  lab ciencies omiques eurecat COS

  Eurecat està en procés de certificació de BPL en el Laboratoris de Reus: estudis de toxicitat, ISO 9001.

  + Casos d’èxit

  GRAPE projecte Eurecat

  Grape

  L’agricultura de precisió és un tema clau per a la robòtica. La incursió dels robots en l’agricultura s’està convertint en realitat en els últims anys i, actualment, la robòtica no només s’utilitza per al control de cultius, com ara la inspecció aèria per al control del creixement, sinó que pren un paper clau en la vida quotidiana dels agricultors i productors.

  fiberox eurecat

  Fiberox

  Des de la seu a Reus, Eurecat ha estudiat la pell de l’avellana per  encàrrec de la cooperativa Unió. Per la seva  composició, rica en polifenols,  es va decidir ampliar la recerca  i s’aprofitava per analitzar si la pell de l’avellana tenia efectes beneficiosos en el metabolisme  cardiovascular.

  ecorkwaste eurecat

  Ecorkwaste

  El projecte LIFE ECORKWASTE  té l’objectiu de valoritzar els residus generats per la indústria del suro, mitjançant el seu aprofitament per al tractament d’aigües residuals del sector del vi i la seva utilització també com a combustible per generar electricitat.

  interacciona eurecat

  Interacciona

  Disseny i fabricació d’etiquetes intel·ligents alimentades a partir de la tecnologia NFC. Aquestes etiquetes estan pensades per ser utilitzades en ampolles de vins i licors, i desenvolupament d’un circuit electrònic de control i d’alimentació de les etiquetes, que estan pensades per ser distribuïdes a gran escala.

  waterp eurecat

  Waterp

  En el marc del projecte WatErp, s’ha desenvolupat i desplegat una plataforma de gestió oberta que permet la integració de tot coneixement referit a l’oferta i demanda d’aigua dins del cicle de subministrament i distribució. Una visió completa i integrada de la producció i el consum d’aigua possibilitarà que els sistemes de subministrament i distribució siguin vistos de manera exhaustiva i personalitzada, permetent una gestió integral dels recursos hídrics (IWRM) més efectiva.

  agritech big data

  Agritech Big Data

  L’Agritech Big Data és una iniciativa liderada per Eurecat i la Universitat de Lleida amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de les tecnologies Big Data en les empreses del sector agroalimentari i aconseguir un impacte directe en el seu negoci.

  tolera eurecat

  Tolera

  Recerca industrial de nous ingredients, aliments, tecnologies i seguretat en l’àmbit d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

  Projectes

  PREVENTOMICS projecte

  Preventomics

   Desenvolupa un sistema d’enviament de consells dietètics i d’hàbits de vida personalitzats basat en biomarcadors per capacitar als consumidors a prevenir l’aparició de malalties relacionades amb la dieta.

  PEGASO projecte

  Pegaso

  El projecte europeu Pegaso-Fit 4 Future té com a objectiu monitoritzar la dieta i els hàbits físics dels adolescents per tal de millorar-los a partir d’una aplicació mòbil que gamifica els seus hàbits de vida saludables per fer-los més atractius.

  DEMOWARE projecte

  Demoware

  La iniciativa Demoware busca garantir l’abastiment sostenible d’aigua potable a Europa mitjançant tecnologies innovadores de reutilització en un context de falta de recursos, sobreexplotació i increment de costos d’obtenció i distribució.

  NESTORE projecte

  Nestore

  Sistema personalitzat de coaching per mantenir la motivació de la gent gran a cuidar de la seva salut, fomentar una nutrició saludable, brindar un recolzament físic i mental personalitzat i incentivar a que la persona interaccioni socialment per tal de preservar el seu benestar general.

  Multimèdia

  Notícies del sector