Salut2016-11-08T11:13:30+00:00

Productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors

-Dispositius mèdics, implants, instrumental, ortesis i ajudes
tècniques. Validació biomecànica.
-Peces de roba tècniques.
– Fabricació de producte personalitzat.
– Fabricació de xips de microfluídica per sistemes lab-on-a-chip tant per sèries curtes com per industrialització.
Teleassistència o telemedicina combinades amb dispositius, wearables i teixits intel·ligents.
– Biosensors.
– Avatars interactius i serious games amb finalitats educatives, preventives i/o terapèutiques. Biofeedback: tecnologies de seguiment de l’impacte emocional i cognitiu davant de continguts audiovisuals.
Desenvolupament de sistemes de suport a la decisió, estratificació de pacients, generació de models predictius i eines d’anàlisi de grans bases de dades heterogènies: clíniques, científiques, d’estil de vida, etc. Identificació de biomarcadors in silico.
Desenvolupament d’apps en suport mòbil integrades a la història clínica per fomentar hàbits saludables, adherència a tractaments i la implicació activa dels pacients en la pròpia salut.
Quantificació de cost/peça i d’inversions necessàries optimitzant materials, disseny i processos a utilitzar en la fase industrial.

Eurecat, a l’avantguarda dels avenços científic-tecnològics per fer front a les necessitats de present i als reptes del futur

Eurecat treballa conjuntament amb tota la cadena de valor del sector de les tecnologies de la salut, des de les empreses als hospitals, per oferir productes, tecnologies i processos innovadors en resposta a necessitats clíniques no resoltes i en el camí envers la medicina personalitzada, preventiva, predictiva i participativa, cercant la sostenibilitat dels sistemes de salut.

Eurecat ha invertit més de 20M€

en R+D+i per al sector Salut en els darrers 7 anys

Nous productes, materials, tecnologies i processos orientats a l’empresa i al sistema de salut

Instrumental quirúrgic d'alta presició

Instrumental quirúrgic d’alta precisió per BMF per a la investigació en malalties de retina.

www.barcelonamaculafound.org

Soles per a calçat sensoritzada

Sola per a calçat sensoritzada per a l’anàlisi del risc de caiguda en gent gran

mockupekauri_201611_02

ekauri

Plataforma ekauri per a teleassistència avançada de gent gran i amb necessitats especials.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!