Som especialistes en disseny de nous productes i components d’altes prestacions amb utilització intensiva del concepte Lightweight materials, superfícies i teixits intel·ligents per a disseny d’interiors, parts estructurals i tot tipus d’elements mecànics per a material rodant i infraestructures.

Tenim experiència contrastada en digitalització; Smart Management Systems, visió artificial, IT-Security, Big Data, oferim solucions de gran valor afegit a Administració Pública, Operadors (persones i mercaderies), Integradors i Enginyeries del sector ferroviari.

Oferim tecnologia puntera per a inspecció d’infraestructures crítiques mitjançant vehicles autònoms tant terrestres com aeris, i gestió i automatització de processos complexos.

Contacte

Joan Cardona

Responsable del sector ferroviari i logístic

Tel. +34 626 512 651

joan.cardona[at]eurecat.org

David Pardos

Cap de la unitat de negoci de Mobilitat

Tel. +34 93 594 47 00
Mov. +34 676 35 21 37

david.pardos[at]eurecat.org

Serveis

Eurecat proporciona serveis integrals de desenvolupament tecnològic i suport a la industrialització de tota la cadena de valor de la indústria ferroviària i logística:

  • Administracions públiques i operadors, agents implicats en la gestió, la construcció i el manteniment d’infraestructures.
  • Enginyeries, constructores material fix, electrificació i comunicacions.
  • Fabricants de material rodant, interiorisme, sistemes i components. I finalment als agents logístics urbans i interurbans.
projectes de mobilitat Eurecat

Desenvolupament de projectes per a la digitalització de la mobilitat, desenvolupament de nous models de negoci i generació de plataformes digitals que permeten la interoperabilitat i intermodalitat.

disseny productes eurecat

Disseny i desenvolupament de productes i components aplicant tecnologia de materials avançats i funcionalitats complexes per a reduir el pes, incrementar la seguretat i millorar la qualitat, l’experiència d’usuari i el confort. Processos avançats per a la fabricació de sèries curtes.

Aplicació de sensors i connectivitat de les infraestructures per a la generació de plataformes predictives en la gestió del manteniment. Inspecció d’infraestructures mitjançant vehicles autònoms terrestres i aeris.

multimodal eurecat

Generació de plataformes intel·ligents, per a la gestió de la logística multimodal. Sensorització de paqueteria, contenidors, etc. Traçabilitat de mercaderies i optimització dels circuits de documentació.

Digitalització de la mobilitat, tractament de dades, planificació del transport més sostenible, organització per afavorir la cohesió de les ciutats.

Digitalització de l’operació, manteniment predictiu, safety & security, sostenibilitat, capacitació de personal.

Sostenibilitat, automatització de processos, inspecció d’infraestructures crítiques,  tractament de dades, disseny de nous productes.

Sostenibilitat, automatització de processos, inspecció d’infraestructures crítiques,  tractament de dades, IoT.

Tractament de dades, safety & security, IoT, inspecció d’infraestructures, automatització de processos.

Desenvolupament de producte, superfícies i materials intel·ligents, ergonomia, tecnologia de materials avançats, IoT del tren.

Assessorament tecnològic, formació, capacitació de personal.

Plataformes logístiques intel·ligents, IoT, automatització de processos, desenvolupament de nous productes. Gestió multimodal, blockchain.

OCA-WAS, l’organisme de control d’Eurecat acreditat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a l’àmbit d’accidents greus

Eurecat posa al servei de les empreses l’organisme de control OCA-WAS per donar suport a l’activitat professional de les empreses a través de l’evaluació d’informes de seguretat (IS) i informes d’Anàlisi Quantativa de Risc (AQR).

Disposem dels mitjans tècnics necessaris per prevenir accidents amb substàncies perilloses limitant així les seves conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient.

Equipaments

IS tech Eurecat

Màquina de deformació incremental de xapa

Tecnologia Incremental Sheet Forming (ISF) 

taller mecanitzat eurecat

Centres de mecanitzat

Lab plastics Eurecat

Laboratori d’injecció de termoplàstics

Sistemes de Resin Transfer Moulding per a mono i bi components

Laboratori de materials

Casos d’èxit

ATM Eurecat

Generació noves matrius de mobilitat per a l’Autoritat del Transport Metropolità

Projectes de recerca i investigació per definir les matrius de mobilitat Origen-Destí segons els modes de transport mitjançant la utilització de dades de telefonia mòbil.

ATM Eurecat

Roadmap d’accessibilitat per al transport de l’àrea metropolitana de Barcelona

Analitzar les actuacions realitzades en el marc dels plans d’accessibilitat actuals i desenvolupar un full de ruta per tal de facilitar-ne la seva implementació i millorar-ne l’impacte.

Rolen Eurecat

Toylet 2022 de ROLEN

Nou disseny innovador de mòdul de bany que incorpora les darreres tecnologies d’HMIs (Human-Machine interfaces) en forma de botoneres impreses o l’aplicació d’eines de simulació avançades per analitzar el manteniment preventiu del mateix; com a prova de concepte abans de la seva producció.

TRAM Eurecat

Estudi pilot del comportament i ús dels passatgers del servei de tramvia operat per l’empresa TRAM

L’objectiu d’aquesta proposta és validar i valorar el disseny d’una plataforma embarcada per a l’obtenció de patrons d’ús i comportament dels usuaris del servei de tramvia operat per la companyia TRAM.

railmap challenge eurecat

RailMapChallenge 2018 per a l’ATM

Repte: disseny del mapa  de la xarxa ferroviària integrada a l’àrea de Barcelona.  Per a la realització d’aquesta activitat, Eurecat va organitzar un esdeveniment en amb format competició.

Projectes

Analitza i recopila dades amb l’objectiu de convertir-les en coneixement útil i desenvolupar una eina d’autodiagnòstic i protocols per al sector del transport, incloses la responsabilitat social corporativa i pautes d’ocupació que promoguin uns sistemes de transport més inclusius i eficients des d’una perspectiva de gènere.

Sharework project Eurecat

Sharework proporcionarà la intel·ligència, els mètodes i les eines necessàries per a l’adopció efectiva de la Col·laboració Humà-Robot (HRC, Human Robot Collaboration en anglès) en processos de fabricació mancats d’automatització. La tecnologia es testejarà en aplicacions per als sectors de l’automoció, el ferroviari, el metall i la fabricació de béns d’equips.

Projecte europeu que provarà l’ús de drons per monitoritzar l’estat de les infraestructures ferroviàries, com ponts i túnels, amb la finalitat de detectar possibles defectes i d’augmentar-ne la seguretat.

Multimèdia

Notícies del sector