INDÚSTRIA DE BASE I BENS D’EQUIP

Eurecat utilitza els últims avenços en enginyeria industrial i tecnologies digitals per ajudar als fabricants a optimitzar els seus processos productius, fer més eficients els sistemes de gestió i més atractius els productes

Del 18 al 20 d’abril ens trobaràs a l’Advanced Factories que se celebra a Barcelona.

Descobreix al catàleg tot el què hi mostrarem!

  Si us plau, deixa'ns les teves dades de contacte i rebràs el catàleg directament a la teva bústia.

   

  Contacte

  eva fite eurecat

  Eva Fité

  Cap de Negocis de Manufacturing

  Tel. +34 639 320 461
  eva.fite[at]eurecat.org

  Marta Albertí

  Responsable de Desenvolupament de Negoci Sector Industria de Base i Bens equipament

  Antoni Camí

  Director de Desenvolupament de Negoci de Fabricació Digital

  Tel. +34 636 21 56 55
  antoni.cami[at]eurecat.org

  Lucio Grether

  Gestor Negoci Sector Packaging

  Eurecat considera com a Indústria Base, aquella que inicia el procés productiu, transformant matèria primera en productes semielaborats que utilitzen altres indústries per a la seva transformació final. I Indústria de béns d’equip, aquella que es dedica a transformar els productes semielaborats en equips productius per equipar les indústries, fabricació de maquinària, equips electrònics, etc.

  En aquests àmbits, Eurecat ajuda en tot el procés des de la caracterització i millora amb l’additivació dels materials, a la incorporació de noves tecnologies  en processos industrials tradicionals, al desenvolupament i conceptualització de productes i maquinàries i a l’automatització i robòtica industrial.

  Offering

  Serveis

  plàstic construcció eurecat

  Plàstic

  • Incorporar funcionalitats a les peces d’injecció mitjançant In Mold Electronic, nanotexturització, PVD o compounding.

  • Estructures reforçades. Sobreenmotllament de làmines compostes.

  • Disseny de peces i motllos complexos, optimització del procés d’injecció de termoplàstics i silicona. Simulació del procés d’omplerta i proves a escala laboratori, industrial i a casa del client.

  • Incorporació de noves tecnologies al procés de disseny o producció: impressió 3D, ultrasons, microones, fotònica.

  • Recobriments.

  • Caracterització de materials i processos: Determinació de material d’una peça, anàlisis de superfícies, anàlisis dels mecanismes de pèrdua de propietats i falla. Assessorament tècnic en elecció de materials i processos.

  • Compounding i composites:

   • Additivació de material a la carta.
   • Desenvolupament de peces lleugeres d’altes prestacions mecàniques amb tecnologies de fabricació avançada
   • Fabricació de compostos termoplàstics d’alt valor afegit per extrusió i formulació.
   • Extrusió de monofilament, laminat manual, bossa de buit, RTM, pressforming, HDF, autoclau i forn.
   • Teixits estructurals i preformes a mida: desenvolupament de fils i teixits híbrids, disseny i fabricació d’estructures tèxtils segons geometria i aplicació.
  • Disseny de producte: Des del concepte fins a la presèrie.

  processos de fabricació eurecat

  Nous processos de fabricació

  • Impressió 3D:

   • Nous materials d’impressió 3d segons les característiques desitjades.
   • Optimització de paràmetres d’impressió en funció del material i tecnologia emprada.
   • Impressió de materials avançats.
   • Caracterització del material imprès.
   • Desenvolupament de nova maquinària per a fabricació additiva.
   • Optimització topològica.
   • Disseny generatriu.
  • Ultrasons:

   • Aplicació d’ultrasons a processos i/o maquinària industrial.
   • Disseny i simulació de sonotrodes ad hoc.
   • Anàlisis experimental del procés industrial i optimització.
  • Microones i plasma:

   • Aplicació de microones a processos i màquines industrials.
    • Processos de curat, assecatge, descomposició de materials, escalfament H2O.
   • Disseny de generadors de plasma.
   • Nous processos de soldadura per microones.
   • Tractament de residus.
  • Fotònica:

   • Desenvolupament de fons de llum.
   • Sensors òptics.
   • Dispositius microfluídrics amb interrogació fotònica.
   • Caracterització de materials mitjançant tècniques d’espectroscòpia.

  metall eurecat

  Metall

  • Caracterització avançada i assessorament. Propietats, microestructura, performance, forming.

  • Lightweighting. Planta pilot d’injecció d’alumini (HPDC). Noves aleacions, injecció en buit, deshidrogenització per ultrasons,  noyos de sal.

  • Superficies funcionals. Corrosió i degradació, tribologia, tecnologies de superfície.

  • Planta pilot d’estampació en fred i en calent.

  • Simulació de processos de conformat:

   • Conformat en fred: Doblat, tall, embotició, estampació.
   • Conformat en calent: Optimització tèrmica de matrius, predicció microestructural, anàlisi de defectes de conformat.
   • Colada continua, colada convencional.
   • Pulvimetal·lúrgia. Atomització, ompliment de motllos, compactació.
   • Soldadura per fusió, adhesius.

  Smart Management Systems eurecat

  Smart Management Systems

  • Optimització d’operacions, processos i recursos. Monitorització, anàlisi de dades, prognosi i actuació mitjançant algorítmica avançada.

  • Near Zero Defects: Aplicació de tecnologies avançades d’intel·ligència artificial amb capacitat d’autoaprenentatge per a predicció en temps real de defectes en peces. Procés de setup assistit y autoajustament de paràmetres de màquina.

  • Manteniment predictiu: Diagnòstic d’avaries en màquina i predicció de la vida útil. Optimització de recorreguts i realitat augmentada per a suport a l’operari.

  • Treballador del futur: Mòduls de work force management i gestió automàtica d’ordres de treball. Roba sensoritzada per a monitorització de la salut, sistemes de posicionament d’operaris, repositoris de coneixement.

  • Productes intel·ligents: sensoritzats i capaços d’enviar informació durant tota la seva vida. Aquestes dades serveixen per a la millora continua del producte i experiència d’usuari.

  • Roadmap 4.0.

  robotica i automatitzacio eurecat

  Robòtica i Automatització

  • Robòtica industrial. Cel·les robotitzades, disseny d’utillatge, robòtica col·laborativa, modelització i simulació avançada, programació intuitiva i multimodal.

  • Robòtica Autònoma: Vehícles aeris i terrestres, navegació autònoma, control, sensors i actuadors.

  • Automatització i mecatrònica: Control de processos, sensors i actuadors, sistemes encastats, visió artificial, control de qualitat automatitzat.

  sostenibilitat eurecat

  Sostenibilitat

  • Recuperació:

   • Aigües: tractament, reutilització, recuperació de compostos i d’energia.
   • Residus: valorització, estabilització i disposició.
   • Sols, aigües subterrànies, i sediments: tractament i recuperació.
  • Energia:

   • Energia: eficiència energètica, sistemes tèrmics i elèctrics, integració de renovables i microxarxes.
   • Bateries i vehicle elèctric: nous sistemes d’emmagatzematge d’energia i mobilitat sostenible.

  simulació de processos eurecat

  Simulació de processos

  • Processos termodinàmics.

  • Processos fluidodinàmics.

  • Anàlisis i optimització.

  • Simulació de processos de conformat.

  Projectes

  Foundrytile eurecat

  Dotar les foneries fèrriques de vies de valorització dels residus que es generen per tal de reutilitzar-los en els processos de producció del sector ceràmic.

  raw materials eurecat

  Optimització de la manipulació i el processament de matèries primes en condicions de treball difícils.

  erica eurecat

  Millorar la competitivitat en les pimes en l’àmbit de la manufactura eficient i sostenible a través de la cooperació i transferència de coneixements entre clústers i centres tecnològics.

  logimatic eurecat

  Sistema de posicionament d’alta precisió per a l’automatització de vehicles de logística portuària.

  mimant eurecat

  Creació d’un programa de formació online complet sobre les tecnologies de micro fabricació més innovadores a nivell tècnic i econòmic.

  3DELECPRINT eurecat

  Desenvolupament d’una plataforma robòtica flexible integrada d’impressió de sensors electrònics i/o cablejats sobre geometries de peces rígides complexes en 3D.

  encoder eurecat

  Desenvolupament d’una nova generació d’encoders intel·ligents, flexibles, personalitzables i robustos per a entorns de producció alimentària.

  extrulight eurecat

  Desenvolupament d’una nova generació d’encoders intel·ligents, flexibles, personalitzables i robustos per a entorns de producció alimentària.

  Notícies del sector