RECURSOS

Eurecat posa el seu coneixement i tecnologies al servei de les empreses del sector acompanyant-les al llarg de tota la cadena de valor dels recursos naturals i les primeres matèries

Contacte

jesus boschmonart eurecat

Jesús Boschmonart

Head of Business Development – Equip Green Cities & Industries

Tel. +34 682 930 194
jesus.boschmonart[at]eurecat.org

Merche Carod

Responsable de Desenvolupament de Negoci Sector Recursos

Tel. +34 646 006 018
merche.carod[at]eurecat.org

Des del sector de Recursos d’Eurecat ens posicionem com un soci estratègic que ofereix serveis integrals tecnològics en 5 grans àmbits de recursos naturals amb l’objectiu d’impulsar un canvi disruptiu en les empreses i afrontar grans reptes del futur

Serveis

Mineria

 • Serveis avançats de laboratori: anàlisi de contaminants, d’efluents, de metalls, etc

 • Modelització i simulació de processos: estudis de precipitació, cristal·lització, recuperació de compostos químics estratègics

 • Tractament de salmorres i optimització circular d’efluents residuals i materials crítics

 • Desenvolupament de materials i recobriments per millorar el comportament mecànic d’eines (abrasió, fricció)

 • Ús de drons/AGV per a la monitorització, logística, inspecció d’infraestructures

Residus

 • Serveis avançats de laboratori en residus (caracterització i composició de residus industrials, nuclears, municipals i complexos)

 • Estratègies de prevenció, minimització i reducció de la generació de residus

 • Avaluació i desenvolupament de tecnologies i vies de gestió i tractament de residus. Processos de separació, extracció i concentració de residus: físics, químics i tèrmics

 • Avaluació tècnica de tecnologies per a la gestió de residus complexos: cendres, escòries, plàstics, composites, tèxtils, metalls, bateries, RAEEs, etc

 • Circularitat plàstics: biodegradabilitat, bioplàstics, compostabilitat

 • Desenvolupament de tecnologies per la valorització material i energètica de subproductes i residus: piròlisi, gasificació, producció H2

 • Estabilització de residus: disposició i confinament

 • Implementació d’estratègies de descarbonització, captura i aprofitament del CO2

 • Simbiosi industrial, aprofitament de residu-recurs de tercers i tancament de cicles industrials

Aigua

 • Serveis avançats de laboratori en aigües com anàlisis microbiològics, traces de metalls, contaminants emergents, detecció de virus (SARS-COV2), etc

 • Modelització i simulació de processos físics, químics i termodinàmics

 • Definició, optimització i validació de tractaments físics, químics i biològics del cicle integral de l’aigua: tecnologies de separació, bescanvi iònic, desinfecció (clor, ultravioleta i nous desinfectants), sedimentació, precipitació, cristal·lització, ultrafiltració, tractaments amb algues, tractaments amb fongs, etc.

 • Plantes pilot per avaluació a escala pre-industrial

 • Definició, optimització i validació de processos de dessalinització

 • Tractament d’efluents complexos i recuperació de nutrients i compostos de valor afegit: salmorres, lixiviats, fangs, llots…

 • Tecnologies per a la reutilització de l’aigua

 • Tecnologies de generació d’hidrogen verd a partir d’electròlisi

 • Avaluació del potencial de regeneració i reaprofitament de membranes

 • Intel·ligència artificial i optimització en la presa decisions: manteniment predictiu, predicció qualitat de l’aigua, detecció d’anomalies

 • Arquitectura i interoperabilitat de dades al cicle de l’aigua per integració d’informació aigua (Hub Semàntic-Middelware)

 • Plataformes intel·ligents i digital twins en processos vinculats a l’aigua i els recursos naturals

 • Desenvolupament de sensors virtuals i sensors impresos low-cost per a la determinació de paràmetres complexos del cicle de l’aigua (soft sensing)

Sòls contaminats, sediments i aigües subterrànies

 • Mostreig i caracterització d’emplaçaments contaminats

 • Monitorització, modelització i estudis de mobilitat de contaminants en sòls i aqüífers

 • Avaluació de la tractabilitat de contaminants en sòls, aigües subterrànies i sediments per diferents tractaments (físic, químics i/o biològics): mitjançant fongs, microorganismes, nanopartícules, etc

 • Testeig, validació i optimització en camp de tecnologies de tractament de sòls, aigües subterrànies i sediments (difuses y puntuals)

 • Tractament de dades i imatges de sòls: bases de dades georeferenciades, imatges satèl·lit

 • Suport a l’Avaluació de Risc Químic (AQR) en Salut Humana i Ecosistemes

 • Suport en l’Avaluació de Risc Industrial i d’accidents greus

 • Estudis marc de referència del Risc: biodisponibilitat de metalls

Productes forestals: fuesta, biomassa i suro

 • Planificació d’estratègies de bioeconomia i bioenergia

 • Desenvolupament de tecnologies per a l’aprofitament de la fusta, biomassa, suro i d’altres productes forestals

 • Avaluació de processos per a la producció de biocombustibles, bioplàstics i/o altres productes d’alt interès (biochar, biooil, resines naturals…)

 • Estudis de gasificació i piròlisi de subproductes forestals

 • Optimització i logística dels processos de recollida, transport i manipulació dels productes forestals

 • Sistemes d’informació geogràfica (GIS) i imatges de satèl·lit per a la estimació de recursos naturals biòtics

 • Desenvolupament de nous productes a partir de la fusta, restes vegetals i suro

 • Estudi de l’impacte ambiental i social de les activitats forestals i de la biomassa, i desenvolupament de solucions per a la gestió sostenible dels recursos naturals

Aire i contaminació atmosfèrica

 • Caracterització i mostreig d’emissions atmosfèriques i de corrents gasoses

 • Monitoreig de contaminants atmosfèrics

 • Modelització i simulació d’aire: fluxos aire outdoor & indoor

 • Gestió d’episodis d’olors en indústria, plantes de residus i EDARs

 • Estudi de tecnologies de tractament d’emissions contaminants i d’efluents industrials en estat gas

 • Estudis tècnics de contaminants gasosos: dioxines, furans, COVs…

 • Implementació d’estratègies de descarbonització, captura i aprofitament del CO2

Serveis transversals

Consultoria tecnològica d’innovació i formació sectorial

 • Vigilància tecnològica, antenes de tendències sectorials i intel·ligència competitiva

 • Estratègia d’innovació: Lean management, Roadmaps industria 4.0, Roadmap Economia Circular

 • Estudis de propietat intel·lectual/industrial

 • Formació especialitzada: industria 4.0, economia circular, robòtica

Avaluació de mètriques i sostenibilitat

 • Estudis de viabilitat tècnica, econòmica y ambiental en el desenvolupament i posada al mercat de nous materials, productes o processos

 • Mètrica de sostenibilitat: Anàlisi del cicle de vida (ACV), petjada de carboni, petjada hídrica, declaracions ambientals de producte (DAP), anàlisi social i econòmic

 • Ecodisseny de productes i processos

Automatització industrial i/o robotització per a la inspecció

 • Robots autònoms i drons per a la monitorització i inspecció d’infraestructures: xarxa de clavegueram, plantes energètiques, xarxes de distribució

 • Integració de solucions avançades per a l’automatització de tasques industrials: mecanitzat, polit, trepanat, manipulació, col·laboració home-robot

Indústria 4.0, dades i Intel·ligència Artificial

 • Plataformes intel·ligents de pel control de sensors i dades

 • Arquitectura de dades: creuament i analítica de sistemes d’informació per a la presa de decisions

 • Determinació de paràmetres complexes a partir de sensors virtuals (soft sensing)

 • Integració i comunicació de la informació amb els sistemes de gestió (Hub Semàntic-Middleware)

Ciberseguretat

 • Intercanvi d’informació segura mitjançant la integritat de la informació (contractes intel·ligents digitals) i blockchain

 • Solucions per a la seguretat digital d’equips, instal·lacions i dispositius

 • Sistema de control d’amenaces ciberfísiques en infraestructures crítiques

Equipaments

Laboratori de sostenibilitat

Laboratori de materials

Laboratori virtual de millora de producte

Laboratori de bateries

Projectes destacats

Sarsaigua

Creació de la plataforma de control analític d’aigües residuals

L’objectiu és monitoritzar rastres genètics del virus SARS-COV-2  a les depuradores catalanes per controlar la seva concentració a les diferents poblacions i així, poder aplicar mesures de prevenció per evitar la seva propagació

DESAL +

Desenvolupament de solucions innovadores per obtenir aigua dolça

Eurecat participa en la investigació avançada per dessalar l’aigua minimitzant el consum energètic, reduint costos i l’impacte ambiental. L’objectiu és oferir alternatives a l’osmosi inversa, el mètode que s’utilitza actualment a escala global

Cyclo- Vidre

Desenvolupament d’un procés de reciclatge que genera residu 0

El projecte té per objectiu crear un procés de reciclatge de vidre que minimitza els residus tot incrementant la seva sostenibilitat. En concret, la investigació es focalitzarà en dues possibles estratègies per aconseguir reduir l’impacte ambiental

Canal Isabel II

Recopilació de solucions innovadores multisectorials per fer front a futurs reptes del canvi climàtic

L’estudi compta amb 127 solucions innovadores que cobreixen els sectors de aigua, agricultura i ramaderia, salut, urbanisme i edificació, alerta primerenca, biodiversitat i patrimoni natural, indústria i serveis, transport i mobilitat, finances i asseguradores, turisme i patrimoni cultural

Notícies del sector