Comerç i Turisme

//Comerç i Turisme
Comerç i Turisme2016-10-23T16:52:44+00:00

Productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors

plans Estratègics de Màrqueting Turístic, Creació d’espais culturals i turístics de caràcter interactiu i amb un alt nivell de comunicació multimèdia, estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, plans directors i de gestió d’empreses o institucions i projectes.

Eurecat, a l’avantguarda dels avenços científic-tecnològics per fer front a les necessitats de present i als reptes del futur

La globalització ha incrementat la competència dels sectors turisme i comerç a nivell nacional i internacional amb l’entrada de nous agents; i l’evolució i aplicació tecnològica ha provocat canvis en l’esquema tradicional en la cadena de valor i l’aparició de nous models de negoci, a l’hora que un nou tipus de consumidor/productor (prosumer).

Eurecat ofereix solucions tecnològiques avançades per fer front a aquests reptes de present i futur. Ajuda a les empreses en la millora dels processos i els sistemes de gestió, així com en la creació de nous productes i nous models de negoci.

Eurecat compta amb infraestructures específiques per als sectors Comerç i turisme:

Laboratori de cultura i turisme, laboratori d'impressió funcional i laboratori smart objects.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!