SECTOR PÚBLIC

Contacte

encarna baras eurecat sostenibilidad

Encarna Baras

Desenvolupadora de Negoci del Sector Públic

Tel. +34 682 663 658
encarna.baras[at]eurecat.org

Productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors

– Oficina tècnica per a executar les polítiques d’innovació liderades des de les AA.PP. (serveis de diagnòstic i acompanyament per a la innovació i la internacionalització de les pimes, esdeveniments de difusió tecnològica, generació d’idees i networking, etc.)

– Smart services (assessoria tecnològica, definició de models de negoci sostenibles, conceptualització i validació de pilots, etc.)

– Smart data (pre-processament de dades internes, captació de dades de xarxes socials, encreuament i analítica, etc)

Eurecat, a l’avantguarda dels avenços científic-tecnològics per fer front a les necessitats de present i als reptes del futur

Partint del coneixement tecnològic i les tendències innovadores dels mercats sectorials, Eurecat ofereix un servei a mida de les Administracions Públiques, encarregant-nos de tota la cadena de valor per cada cas. I complementàriament, Eurecat també s’encarrega de la gestió de tot el servei contractat.

El coneixement dels processos de gestió interns de l’Administració Pública i l’experiència acumulada per diversos agents del sistema públic

fan que des de la interlocució i fins al seguiment del projecte/servei, els nostres tècnics parlin amb el mateix llenguatge que el client.

Nous productes i tecnologies orientades a les Administracions públiques

ev-connect   EV-CONNECT

Servei contractat per la Comissió Europea per desenvolupar un full de ruta estratègic, en col·laboració amb els actors principals, per passar de l’actual sistema d’infraestructures de càrrega de bateries elèctriques per vehicles, cap a un model basat en xarxes interconnectades.

idigital
iDigital

Eurecat-BDigital actua com a Oficina tècnica del projecte idigital de la Generalitat de Catalunya, dirigit al desenvolupament d’un pol d’innovació digital, generador de creixement econòmic, ocupació de qualitat i transformador de la societat catalana, gràcies a les TIC.

BeWiser
BeWiser

Estudi de la seguretat wireless a Internet en el marc d’organitzacions i empreses, aprofitant el paper que juguen els Clústers Triple Hèlix com a pols d’innovació en les regions europees. Aquest estudi ha permès reforçar la posició d’Europa en el desplegament de tecnologies wireless com a motor del desenvolupament econòmic i poder-se alinear amb els reptes marcats per l’Agenda Digital Europea.