TIC2016-10-23T16:52:59+00:00

Productes, serveis i sistemes digitals innovadors

La nostra metodologia per a la implementació de solucions tecnològiques avançades preveu la consultoria de requeriments, l’anàlisi funcional, la realització de focus group per contrastar les funcionalitats, l’arquitectura de la solució i la certificació de la qualitat final.

Eurecat ofereix el seu coneixement de l’estat de l’art de les solucions tecnològiques i la seva metodologia capdavantera de desenvolupament de producte programari a través de l’ecosistema de desenvolupament BCIDES, una eina internament concebuda i dissenyada que posa el desenvolupament de codi 100% professional a l’abast de la petita i mitjana empresa.

Eurecat aporta informació rellevant per a la presa de decisions ben fonamentada en els processos de compra tecnològica. Està a l’avantguarda de l’estat de l’art en solucions tecnològiques innovadores en els seus àmbits d’experiència, disposa d’un gran coneixement del sector TIC i dels proveïdors i solucions disponibles.
Identifiquem nous models de negoci i necessitats tecnològiques per concretar projectes de col·laboració

Els comitès de treball cross-sector permeten el desenvolupament de reptes tecnològics d’alt interès a partir de la detecció de noves oportunitats de negoci i de la concreció de projectes col·laboratius que augmentin la competitivitat de les empreses demandants i ofertants de solucions tecnològiques.

-Estratègia d’innovació

Eurecat us ajuda a identificar en què podeu innovar i a desenvolupar un pla personalitzat per a que aquesta innovació en productes o serveis es realitzi de manera ordenada, àgil i efectiva.

– Laboratori d’avaluació

El centre ofereix un servei d’avaluació de tecnologies per identificar el seu encaix en les seves necessitats específiques en un entorn acotat i controlat, per anticipar i minimitzar els riscos (d’interoperabilitat, normatiu, etc) que puguin generar durant la implementació en entorns productius.

– Intel·ligència competitiva

La informació és poder. Els experts d’Eurecat en vigilància tecnològica us descobreixen les tendències innovadores, nous models de negoci, noves tecnologies d’aplicació en el seu sector i casos d’èxit i us mantenen al dia de convocatòries d’ajudes que poden ser d’utilitat per orientar l’estratègia de la seva empresa. Eurecat converteix la informació en coneixement amb valor afegit jos podem acompanyar per convertir-lo en actius rendibles per al vostre negoci.

– Tallers d’innovació

Tallers específicament dissenyats per detectar oportunitats d’innovació per l’empresa centrades en un àmbit concret: un producte o servei o un procés clau per l’empresa.

Aquests tallers poden incloure diferents dinàmiques segons les necessitats de l’empresa:

– Tallers de creativitat, per aportar noves idees. Es poden realitzar amb personal propi de l’empresa amb l’opció de convidar algun expert en l’àmbit d’interès per fomentar encara més la creativitat i aportar elements disruptius a la dinàmica.

– Workshops, reunions de treball dirigides amb diferents empreses (oferta-demanda, empreses d’una mateixa cadena de valor, empreses d’un projecte col·laboratiu, etc.) o diferents persones d’una mateixa empresa per a compartir visions estratègiques o formar-se en un àmbit concret (tendències tecnològiques, gestió de la innovació, etc.)
– Focus group per validar proves de concepte: requeriments funcionals, barreres d’entrada, noves idees de negoci, aspectes més valorats pels clients, etc.

Eurecat, el soci estratègic TIC per a les empreses i l’administració pública

Eurecat desenvolupa eines TIC i solucions innovadores que contribueixen a solucionar els reptes existents a les ciutats i àrees metropolitanes extenses (Smart Regions), fent un especial èmfasi en la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la gestió de les infraestructures urbanes, els serveis o l’adaptació dels negocis a les noves realitats socials   Contribuint a la millora dels processos i serveis oferts per les empreses TIC, treballant en col·laboració i múltiples consorcis en projectes d’innovació tecnològica per i amb el sector TIC.

El marc conceptual de les Smart Cities es centra en la recerca de sistemes de creació de coneixement a partir de la captura i el processament de dades heterogènies sobre l’entorn urbà en el sentit mes ampli, com els provinents d’orígens diversos com són els sensors, els portals d’Open Data o els mitjans socials.

L’experiència i expertesa d’Eurecat en el coneixement i tractament de materials i teixits, la situa com a un soci privilegiat per a desenvolupar projectes en l’àmbit de l’Internet de les Coses (IoT: ‘Internet of Things’).

Més de 100 empreses i organismes públics de referència

confien en la nostra experiència en gestió i execució de projectes de base tecnològica per fer front als seus reptes de futur.

Nous productes, serveis i solucions tecnologies per abordar els reptes de la societat digital

Appytest

Appytest

Appytest és un conjunt de serveis TIC orientats a l’assegurament de la qualitat (QA) en aplicacions mòbils. Mitjançant la plataforma Appytest, Eurecat garanteix la qualitat de les aplicacions per a smartphones a través de serveis de consultoria, testeig i monitoratge d’aplicacions mòbils, tant per a desenvolupadors i integradors, com per a empreses usuàries d’apps.

El centre tecnològic ofereix també serveis per certificar l’accessibilitat de les aplicacions i el compliment de requeriments de la LOPD.

floodr

Floodr

Servei sota demanda de simulació d’atacs basat en tècniques de DDoS.

El servei Floodr, basat en cloud computing, permet a les empreses conèixer el seu nivell de seguretat simulant un atac de DDos. Floodr és una eina que ajuda a accelerar la presa de decisions per mitigar aquest tipus d’atacs en empreses de sectors estratègics com la banca, els negocis en línia, farmacèutiques o negocis de telecomunicacions.

Cronic Suite

Cronic Suite

Suite de productes de salut i mobilitat per millorar l’atenció i la gestió de la salut en pacients crònics.

CronicSuite és una solució de mobilitat integrada que ofereix una suite de productes de salut dirigits a pacients crònics i que permet la monitorització de l’activitat física, la prescripció i control de l’adherència farmacològica o el control de la pressió sanguínia. Es tracta d’una solució creada sobre tecnologies estàndards i obertes que s’integra fàcilment en els sistemes d’informació propis tant dels centres de salut, com els pacients.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!