TIC

  Si us plau, deixa'ns les teves dades de contacte i rebràs el catàleg directament a la teva bústia.

   

  Productes, serveis i sistemes digitals innovadors

  La nostra metodologia per a la implementació de solucions tecnològiques avançades preveu la consultoria de requeriments, l’anàlisi funcional, la realització de focus group per contrastar les funcionalitats, l’arquitectura de la solució i la certificació de la qualitat final.

  Eurecat ofereix el seu coneixement de l’estat de l’art de les solucions tecnològiques i la seva metodologia capdavantera de desenvolupament de producte programari a través de l’ecosistema de desenvolupament BCIDES, una eina internament concebuda i dissenyada que posa el desenvolupament de codi 100% professional a l’abast de la petita i mitjana empresa.

  Eurecat aporta informació rellevant per a la presa de decisions ben fonamentada en els processos de compra tecnològica. Està a l’avantguarda de l’estat de l’art en solucions tecnològiques innovadores en els seus àmbits d’experiència, disposa d’un gran coneixement del sector TIC i dels proveïdors i solucions disponibles.
  Identifiquem nous models de negoci i necessitats tecnològiques per concretar projectes de col·laboració

  Els comitès de treball cross-sector permeten el desenvolupament de reptes tecnològics d’alt interès a partir de la detecció de noves oportunitats de negoci i de la concreció de projectes col·laboratius que augmentin la competitivitat de les empreses demandants i ofertants de solucions tecnològiques.

  -Estratègia d’innovació

  Eurecat us ajuda a identificar en què podeu innovar i a desenvolupar un pla personalitzat per a que aquesta innovació en productes o serveis es realitzi de manera ordenada, àgil i efectiva.

  – Laboratori d’avaluació

  El centre ofereix un servei d’avaluació de tecnologies per identificar el seu encaix en les seves necessitats específiques en un entorn acotat i controlat, per anticipar i minimitzar els riscos (d’interoperabilitat, normatiu, etc) que puguin generar durant la implementació en entorns productius.

  – Intel·ligència competitiva

  La informació és poder. Els experts d’Eurecat en vigilància tecnològica us descobreixen les tendències innovadores, nous models de negoci, noves tecnologies d’aplicació en el seu sector i casos d’èxit i us mantenen al dia de convocatòries d’ajudes que poden ser d’utilitat per orientar l’estratègia de la seva empresa. Eurecat converteix la informació en coneixement amb valor afegit jos podem acompanyar per convertir-lo en actius rendibles per al vostre negoci.

  – Tallers d’innovació

  Tallers específicament dissenyats per detectar oportunitats d’innovació per l’empresa centrades en un àmbit concret: un producte o servei o un procés clau per l’empresa.

  Aquests tallers poden incloure diferents dinàmiques segons les necessitats de l’empresa:

  – Tallers de creativitat, per aportar noves idees. Es poden realitzar amb personal propi de l’empresa amb l’opció de convidar algun expert en l’àmbit d’interès per fomentar encara més la creativitat i aportar elements disruptius a la dinàmica.

  – Workshops, reunions de treball dirigides amb diferents empreses (oferta-demanda, empreses d’una mateixa cadena de valor, empreses d’un projecte col·laboratiu, etc.) o diferents persones d’una mateixa empresa per a compartir visions estratègiques o formar-se en un àmbit concret (tendències tecnològiques, gestió de la innovació, etc.)
  – Focus group per validar proves de concepte: requeriments funcionals, barreres d’entrada, noves idees de negoci, aspectes més valorats pels clients, etc.

  Eurecat, el soci estratègic TIC per a les empreses i l’administració pública

  Eurecat desenvolupa eines TIC i solucions innovadores que contribueixen a solucionar els reptes existents a les ciutats i àrees metropolitanes extenses (Smart Regions), fent un especial èmfasi en la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la gestió de les infraestructures urbanes, els serveis o l’adaptació dels negocis a les noves realitats socials   Contribuint a la millora dels processos i serveis oferts per les empreses TIC, treballant en col·laboració i múltiples consorcis en projectes d’innovació tecnològica per i amb el sector TIC.

  El marc conceptual de les Smart Cities es centra en la recerca de sistemes de creació de coneixement a partir de la captura i el processament de dades heterogènies sobre l’entorn urbà en el sentit mes ampli, com els provinents d’orígens diversos com són els sensors, els portals d’Open Data o els mitjans socials.

  L’experiència i expertesa d’Eurecat en el coneixement i tractament de materials i teixits, la situa com a un soci privilegiat per a desenvolupar projectes en l’àmbit de l’Internet de les Coses (IoT: ‘Internet of Things’).

  Més de 100 empreses i organismes públics de referència

  confien en la nostra experiència en gestió i execució de projectes de base tecnològica per fer front als seus reptes de futur.

  Testimonials

  MASATS

  SPLENDID FOODS

  CAFÈS CORNELLÀ

  Notícies del sector