Eurecat ofereix a les empreses productes i serveis innovadors mitjançat la recerca i el desenvolupament aplicat i la transferència de tecnologia.

 • R+D aplicat
 • Projectes de recerca aplicada
 • Innovació i desenvolupament de producte

Els serveis d'R+D aplicat són la base de l'activitat del Centre.

• Aplicacions i necessitats específiques de mercat
• Adquisició de nous coneixements
• Transferència dels coneixement per a la creació de nous productes, processos o serveis
• Millora dels productes, processos o serveis ja existents.
 • Serveis tecnològics
 • Prototipatge i realització de pilots
 • Assajos i certificacions
 • Producció de series curtes

Equipaments, infraestructures i laboratoris...

• Automatització i Mecatrònica
• Laboratori Virtual de Millora de Producte
• Laboratori d'Avaluació Normativa
• Assistència Tècnica en Motlles i Processos
• Laboratori de Materials
• Laboratori de Tractament de Superfícies per a la Impressió funcional
• Laboratori d’Smart Objects
• Laboratori de Recerca, Tecnologia Tèxtil i Teixits d’Alt Rendiment
• Laboratori de Cultura i Turisme
• Laboratori de Visualització Virtual
• Laboratori d’Àudio
• Testeig i Certificació d’Apps
 • Consultoria tecnològica
 • Estratègia i gestió de la innovació
 • Gestió de projectes
 • Gestió d’ajuts públics
 • Intel·ligència competitiva
 • Sistemes de gestió industrial i millora de processos

Estratègia i gestió de la innovació

Eurecat ofereix un servei integral per a l’elaboració d’un pla d’acció detallat que defineixi l’estratègia per a la innovació i desenvolupament de tecnologia a l’empresa, a més dels procediments i la sistemàtica per dur a terme l’activitat d’R+D+i internament.

Aquest servei està orientat a identificar en què podeu innovar i desenvolupar un pla personalitzat perquè aquesta innovació en productes o serveis es realitzi de manera ordenada, àgil i efectiva.

Formació

Transferència de coneixements

a través de programes formatius multidisciplinars dirigits a professionals i empreses interessades en incrementar la seva expertesa en l’àmbit tecnològic i d’innovació.

Eurecat empra metodologies de formació innovadores a través de workshops presencials, hands on als laboratoris, webinars online, o la combinació de la formació presencial amb la formació online.

Eurecat idea i executa

múltiples activitats pròpies de promoció i divulgació, posicionant-se en el mercat com el punt de trobada per a milers de professionals tant dels proveïdors tecnològics com del teixit industrial.