Consultoria tecnològica

//Consultoria tecnològica
Consultoria tecnològica2018-02-01T07:58:45+00:00
Eurecat ofereix un servei integral per a l’elaboració d’un pla d’acció detallat que defineixi l’estratègia per a la innovació i desenvolupament de tecnologia a l’empresa, a més dels procediments i la sistemàtica per dur a terme l’activitat d’R+D+i dins l’empresa. Aquest servei està orientat a identificar en què podeu innovar i desenvolupar un pla personalitzat perquè aquesta innovació en productes o serveis es realitzi de manera ordenada, àgil i efectiva. Principals fases del servei:

 • Diagnòstic del procés d’innovació i capacitats tecnològiques de l’empresa
 • Reflexió estratègica i creació d’estructures
 • Definició de la sistemàtica d’innovació
 • Gestió de la cartera de projectes
 • Pla personalitzat de formació
 • Seguiment i dinamització del procés
Servei d’assessorament a les empreses per a la presentació de projectes d’R+D+i a línies de finançament públic i la seva posterior gestió i justificació. Principals línies de finançament:

La metodologia per a la implementació de solucions tecnològiques avançades preveu:

 • Disseny conceptual
 • Anàlisi funcional
 • Realització de focus group per contrastar les funcionalitats
 • Arquitectura de la solució i la certificació de la qualitat final
Eurecat aporta informació rellevant per a la presa de decisions ben fonamentada en els processos de compra tecnològica. Està a l’avantguarda de l’estat de l’art en solucions tecnològiques innovadores en els seus àmbits d’experiència, disposa d’un gran coneixement del sector TIC i dels proveïdors i solucions disponibles.
La intel·ligència competitiva possibilita l’accés a la informació rellevant, tant tecnològica com de mercat, per al suport en la presa de decisions estratègiques de l’empresa. Principals serveis:

 • Vigilància Tecnològica.
 • Protecció i explotació dels resultats de la recerca.
 • Estudis de la propietat intel·lectual (patents).
 • Estudis de tendències tecnològiques (Prospectiva).
Assessorem a l’administració pública en la definició, implantació i monitorització de polítiques i estratègies per l’impuls de la competitivitat del territori basades en l’acceleració del cicle d’innovació.

 • Benchmarking internacional de polítiques i estratègies per l’impuls industrial i empresarial del territori
 • Definició d’estratègies i polítiques per a l’impuls industrial i empresarial del territori
 • Avaluació i monitorització de l’impacte de les mesures plantejades
 • Suport en la creació de centres tecnològics, d’investigació i d’innovació
Eurecat considera la cultura i el turisme com un factor de desenvolupament de la qualitat de vida, l’economia i el territori. Per això, ens dediquem a transferir coneixements i tecnologia a empreses, entitats i institucions públiques per tal d’innovar en la presentació i gestió del patrimoni i en el desenvolupament de projectes culturals, de lleure i turisme basats en la cultura, el desenvolupament territorial i l’economia creativa. La nostra expertesa gira al voltant de:

 • Creació d’espais, plataformes i projectes culturals i turístics de caràcter interactiu i amb un alt nivell de comunicació multimèdia.
 • Creació d’universos i aplicacions virtuals orientades a la investigació en el camp dels museus, el patrimoni cultural i la divulgació cultural.
 • Projectes de revitalització urbana i d’economia creativa
 • Projectes museològics i museogràfics, plans d’usos, estratègics i turístics, de gestió i de viabilitat.
 • Projectes de cooperació amb països d’Àsia i Amèrica Llatina.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!