Plastrònica: electrònica integrada en peces de plàstic

Què és la Plastrònica i per a què serveix?

La plastrònica, també coneguda com a In Mold Electrònics, és una tecnologia emergent que uneix l’electrònica i els materials plàstics i que té com a objectiu l’obtenció de productes d’alt valor afegit dotant-los de funcions o prestacions avançades, fabricats a gran escala.

Mitjançant la combinació de la impressió funcional i la hibridació de components electrònics amb processos de transformació més tradicionals com la injecció, és possible aconseguir dispositius lleugers, amb noves funcionalitats integrades en peces de geometries complexes.

Plastrònica: una revolució en la fabricació que permet afegir intel·ligència i funcions al components plàstics

Sectors beneficiaris

La plastrònica representa una revolució per als sectors de l’automoció, l’aeronàutica, el packing, l’electrònica de consum, el sector mèdic o l’esportiu. Permet per exemple:

 • La fabricació de plantalles flexibles, comandaments hàptics que permetin una resposta interactiva o botoneria invisiable

 • La creació de peces plàstiques amb sensòrica integrada (sensors de temperatura, pressió, etc.)

 • Creació de botoneres per a l’interior de l’automòbil.

 • Creació d’interfícies d’usuari per a electrodomèstics.

 • Producció de geometries complexes i peces 3D.

 • Components i peces més lleugeres i de volum reduït.

 • Obtenció de peces més fines i barates.

Avantatges de la plastrònica

 • Reducció de la complexitat en els productes fabricats en plàstic (menor número de peces).

 • Automatització dels processos d’acoblament. Fabricació monolítica simplificada a una sola peça, sense muntatge en producció.

 • Integració d’electrònica en geometries complexes i peces en contorns 3D.

 • Reducció de gruixos (fins al 80%).

 • Reducció del pes de la peça (fins al 60% més lleugera que amb el PCB tradicional).

 • Augment de la funcionalitat de la peça.

 • Major durabilitat de l’electrònica, donat que es troba encapsulada/protegida.

 • Increment de la llibertat en el disseny de noves formes i capacitats en les peces.

Nova planta pilot de plastrònica al servei de les empreses

La nova planta pilot de Plastrònica d’Eurecat és la primera d’aquestes característiques a Europa. Es tracta d’una planta pionera situada a Cerdanyola del Vallès al servei de les empreses per a la creació i/o millora de productes i processos, des de la idea fins a la industrialització. Està composada per dues sales blanques que permeten la combinació ordenada de diferents processos de fabricacióo: una dedicaca a la impressió i l’electrònica i una altra orientada als procesos plàstics.

Sala blanca d’impressió electròica

Equipada amb:

 • Màquina d’impressió serigràfica (One-stop cylinder S2S screen printing)
 • Màquina d’hibridació de components SMD (distribució i pick&place).
 • Campana per a la manipulació de tintes electròniques.
 • Línies de multicurat: tèrmic, ultraviolat (UV) i infraroig (IR)
 • Forn de curat per a pastes de soldadura.
 • Equip de tall amb control numèric.

Sala blanca de processos plàstics

Equipada amb:

 • Màquina d’injecció de silicona LSR (Arburg 50 Tn).
 • Màquina d’injecció Tri-material termoplàstic (Engel 160 Tn).
 • Impressió Hibridació Termoconformat Injecció
 • Ambdues sales estan condicionades amb instal·lacions preparades per a ISO7 però amb protocols de treball pensats per a ISO8.
 • Màquina de termoformat de làmines ILLIG 100-UA.
 • Robot de 6 eixos per a la càrrega i descàrrega d’inserts.

Cicle complet de producció de plastrònica d’Eurecat

Amb aquesta nova infraestructura, Eurecat facilita a les empreses el cicle complet de producció, des de la conceptualització fins a la industrialització de peces i productes elaborats amb plastrònica. En concret, la planta permet

Casos d’èxit en plastrònica

Arbre de LEDs, impressos, hibridats i sobreinjectats

Film de policarbonat amb pista conductora de plata amb LEDs integrats. Prova de concepte d’una de peça d’il·luminació per a l’interior d’automòbil.

Impressión de sensors i pistas amb hibridació de leds, termoconformat i sobreinjecció

Demostrador de les capacitats de fabricació d’interfícies. Disposa de tota la funcionalitat necessària per al joc de memòria SIMON.

Projecte PLASTFUN

Desenvolupament de tècniques i mètodes necessaris per a l’establiment, a escala industrial, d’una línia pilot de fabricació
de peces injectades de plàstics amb superfícies que disposin de funcions avançades. El pilot de fabricació permetrà a empreses del territori desenvolupar nous productes amb aquestes tecnologies i adquirir el coneixement necessari per a la seva producció rendible.

PLASTFUN és un projecte de la Comunitat Indústries del Futur (IdF) de RIS3CAT coordinat per Eurecat.