El centre tecnològic Eurecat mostra a partir d’avui a Advanced Factories un nou sistema de visió artificial que valida les mides del tallatge d’una peça de roba per automatitzar-ne el control de qualitat desenvolupat en el marc del projecte FASHIONAUT, enfocat a donar impuls de la indústria 4.0 en el sector tèxtil gràcies a la robotització i l’automatització de la confecció per a petites i mitjanes empreses.

“L’aplicació de tecnologies digitals de visió artificial permet l’automatització de la comprovació de les mesures necessàries durant el procés d’inspecció de qualitat de la producció de les peces de roba, reduint el temps de producció de les empreses i incrementant la qualitat del producte”, explica el promotor tecnològic de la Unitat de Robòtica i Automatització del centre tecnològic Eurecat, Jesús Pablo González.

En el projecte FASHIONAUT, “s’han desenvolupat solucions per abordar reptes tecnològics del sector relacionats amb la robòtica col·laborativa, la manipulació d’objectes deformables i la visió per computació, per avançar cap a una indústria tèxtil 4.0 i la transformació digital de les pimes i empreses del sector”, afegeix.

Aquest projecte, liderat pel Cluster Català de la Moda (MODACC), ha introduït les tecnologies digitals, la robotització i l’automatització en el procés de producció del sector de la confecció de peces de roba per millorar-ne la flexibilitat, obtenir una major qualitat amb un menor impacte en el medi ambient i millorar la productivitat de les pimes del sector.

Com assenyala el director executiu del Cluster Català de la Moda (MODACC), David Garcia, “l’automatització dels processos industrials tèxtils és clau per a la recuperació d’aquesta indústria a Europa”.

El projecte FASHIONAUT, finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la convocatòria d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI 2021), està liderat pel Cluster Català de la Moda (MODACC) i compta amb la participació d’Eurecat a través de les unitats de Robòtica i Automatització i Functional Textiles, FITEX i les empreses ESCORPION i GAVI PUNT.

El sector de la moda a Catalunya

L’ecosistema del sector de la moda a Catalunya el formen tres tipus de negoci com el tèxtil o els productes de vestir, la pell i el calçat i la joieria i bijuteria, dels quals el principal negoci és el del tèxtil, que representa més del 80 per cent del total de facturació de la moda catalana.

Dins d’aquest segment tèxtil, el 43 per cent són empreses productores i el 57 per cent són empreses de marca o distribució. Aquestes empreses productores generen el 16 per cent de la facturació total de la moda-tèxtil, mentre que les marques i distribuïdores en generen el 84 per cent.

Segons les darreres dades de l’Agrupació Catalana del Tèxtil i la Moda (AEI-MODACC), comptava amb 150 empreses i entitats que representaven una ocupació total de 8.000 professionals i una facturació agregada de més de 2.000 milions d’euros.