cupons innovació i estrategia

Què són els cupons d’Innovació i estratègia?

Els cupons d’Innovació i estratègia tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies de la mà de proveïdors acreditats. Eurecat pot ajudar a les empreses a emprendre aquests tipus d’actuacions que inclou: estudis i desenvolupament tecnològic, serveis d’Economia circular i  model de gestió i processos d’Innovació, entre d’altres.

Quines empreses poden sol·licitar els cupons?

Els cupons van dirigits a pimes amb un establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida. L’ajut màxim pel cupons és de 6.000€. 

Actuacions financiables

Els cupons us permetran contractar amb Eurecat els següent serveis:

  • Tecnologia: Serveis d’innovació relacions amb estudis de viabilitat tecnològica i industrial, desenvolupament tecnològic i testeig i validació experimental. Ajut màxim: 6.000 euros.

  • Economia circular: Serveis en economia circular amb l’objectiu que millorin la sostenibilitat dels productes, serveis o processsos de l’empresa. Ajut màxim: 6.000 euros.

  • Model de gestió i processos d’innovació: Implantació d’un sistema de gestió de la innovació, conceptualització i disseny de nous productes i serveis, i innovacions en la gestió dels processos interns de l’empresa. Ajut màxim: 6.000 euros.

  • Propietat industrial: Assessorament en la identificació i desenvolupament de l’estratègia de propietat industrial i intel·lectual més adient. Ajut màxim: 4.000 euros.

Execució dels serveis

Des de l’1 de gener de 2021 a 30 de setembre de 2022, no es donaran ampliacions d’aquest termini.

Eurecat, proveïor acreditat

Actualment Eurecat té 23 assessors acreditats en el marc dels programes d’ACCIÓ en diferents àrees d’expertesa i àmbits sectorials RIS3CAT: Tecnologia, Estratègia, Operacions i Organització, Economia circular, Gestió de la Innovació i Indústria 4.0, entre d’altres.

Per tant, Eurecat pot actuar com a proveïdor acreditat en diferents categories dels cupons a la competitivitat empresarial com: cupons de Diagnosi Indústria 4.0, cupons d’Implantació Indústria 4.0, cupons de Tecnologia, cupons d’Economia circular o cupons de Model de gesitó i processos d’innovació.

Les bases de la convocatòria 2021 ja estan publicades al DOGC i la convocatòria es preveu que obri a inicis d’abril de 2021.