INFORMACIÓ TRACTAMENT DE DADES DESCARREGA CATÀLEG

Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, amb CIF G-66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org (el “Responsable”)

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades  dpo@eurecat.org

Finalitat: es tractaran dades i dentificatives i de contacte (nom, cognom, adreça, l’email, telèfon) i dades professionals (sector d’activitat i càrrec) per la finalitat de gestionar l’enviament del catàleg i per l’enviament de informació relacionada amb la temàtica, en aquest sentit, les dades es tractaran per elaborar un perfil i segmentar l’enviament d’informació en base a la temàtica en qüestió del formulari.

Legitimació: La base de legitimació del tractament les dades és el consentiment (art 6.1 a RGPD) i interès legítim del Responsable (art 6.1 c)RGPD i art21 LSSICE).

Destinataris: Les dades no són objecte de cessió a tercers. No obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable o bé, per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades. Les dades indicades al formulari s’utilitzaran per segmentar l’enviament d’informacions que puguin ser d’interès en base al perfil. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat