El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu DIAMOND, que ha començat a recopilar i analitzar dades amb l’objectiu de convertir-les en coneixement útil, amb la finalitat de desenvolupar una eina d’autodiagnòstic i protocols per al sector del transport que promoguin uns sistemes de transport més inclusius i eficients des d’una perspectiva de gènere, mitjançant l’aprenentatge automàtic, Big Data i algoritmes no discriminatoris.

Amb aquesta finalitat, entre aquest mes de març i abril es duran a terme activitats de recopilació de dades amb el propòsit d’identificar les necessitats i les expectatives dels usuaris i professionals del sector del transport i, en base a això, dissenyar mesures específiques.

La nova eina “generarà i difondrà recomanacions per a un sistema de transport més just i inclusiu i identificarà reptes relacionats amb la mobilitat des d’una perspectiva de gènere”, explica la coordinadora del projecte DIAMOND, Lucía Recio.

Implantació dels resultats de DIAMOND en quatre escenaris reals

Els resultats del projecte DIAMOND s’aplicaran en l’àmbit europeu del transport públic, els vehicles autònoms, els serveis de bici compartida i en la capacitat de contractació de la industria del transport, que serviran com a casos d’estudi.

En relació al transport públic, s’estudiaran les necessitats i expectatives en termes de seguretat dins d’una estació, accessibilitat i confort mitjançant Sistemes de Suport a la Decisió (DSS), mentre que pel que fa als vehicles autònoms, es generaran directrius orientades a garantir una experiència inclusiva.

En el cas de la bicicleta compartida, es tindran en compte les necessitats i les expectatives en la planificació dels serveis i la ubicació de la flota.

Per altra banda, en termes de responsabilitat social corporativa i treball, s’investigarà la presència femenina en llocs de treball concrets en el sector del transport i les noves oportunitats que es presenten.

Els sistemes de transport europeus en clau de gènere

El sector del transport a Europa compta amb 11 milions de llocs de treball, dels quals només un 22 per cent són dones, i genera un valor afegit brut de 548 milions d’euros per als 28 països membres de la Unió Europea.

A Europa, les dones que es dediquen al transport per carretera i ferrocarril representen el 14 per cent respecte als homes, un 40 per cent en el cas del transport aeri i un 20 per cent en el transport fluvial i marítim. En aquesta línia, DIAMOND busca promoure l’increment de la presència femenina en el sector, adaptant les característiques i les necessitats de les dones als canvis i a les oportunitats del mercat del transport i la mobilitat.

El projecte s’emmarca dins del programa Horizon 2020 de la Unió Europea i compta amb la participació de 14 socis d’Espanya, el Regne Unit, Itàlia, Sèrbia, Polònia, França i Irlanda d’entre els quals hi ha centres de recerca (Eurecat i IBV–Institut de Biomecànica de València), universitats (Universitat de Stirling, Universitat Napier d’Edimburg, la Universitat de Tecnología de Dublin (TUDublin) i la Facultat de Transport i Trànsit de la Universitat de Belgrad), operadors de transport (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Públic de Varsòvia i Autolib’ Vélib’), associacions (Genre & Ville i WAVE) i empreses privades i consultores (AITEC, Systematica i RINA).

Es pot participar en el projecte en el següent enllaç.