Convocatòria Red Cervera

500 milions d’ajuts a la innovació per a pimes i mitjanes empreses en col·laboració amb centres tecnològics

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través del Centro per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) obre una nova convocatòria d’ajudes per a la línia de Projectes de Transferència Cervera.

La convocatòria vol potenciar el desenvolupament de noves capacitats en les denominades tecnologies prioritàries Cervera (veure Àrees prioritàries Cervera).

A qui va dirigida

Tipus de projecte a finançar

Les empreses hauran de presentar un projecte d’R+D que serà finançable amb un pressupost mínim elegible de 175.000€.

El projecte ha de comptar amb una participació rellevant de Centres Tecnològics de, com a mínim, el 10% del pressupost total del projecte i tindrà una durada de 12 a 36 mesos per als projectes individuals.

Qui pot sol·licitar els ajuts de la Red Cervera

La convocatòria estarà està dirigida a pimes i empreses de mitjana capitalització que vulguin obtenir finançament per al desenvolupament de projectes individuals d’R+D.

Els projectes han d’estar desenvolupats per empreses que col·laborin amb centres tecnològics d’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera com Eurecat.

Eurecat, membre de la Red Cervera 

Eurecat forma part de la Red Cervera, per la qual cosa les empreses interessades poden contactar-nos per a presentar el seu projecte d’innovació i sol·licitar l’ajuda.

T’ajudem a presentar-te a la convocatòria de la Red Cervera i al desenvolupament i implementació del projecte d’innovació sol·licitat.

Àrees prioritàries

Materials avançats

Eco-Innovació

Transició energètica

Fabricació intel·ligent

Tecnologies per la salut

Cadena alimentària segura i saludable

Deep learning, Intel·ligència Artificial

Xarxes mòbils avançades

Transport intel·ligent

Protecció de la informació

Detalls del projecte

 • Es finançaran projectes d‘investigació i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.

 • Els projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents en el mercat.

 • Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental, segons es defineixen en el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 • Totes les despeses finançades s’han de destinar en exclusiva o derivar directament de l’activitat de R+D recolzada.

 • La característica essencial d’aquesta tipologia de projectes és que necessàriament han de desenvolupar-se en un grup limitat d’àrees tecnològiques (tecnologies prioritàries Cervera) i contractar determinades activitats del projecte a Centres Tecnològics.

 • Es financen despeses de personal; costos d’instrumental i material; costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides, consultoria i serveis equivalents (exclosos els associats a la tramitació i gestió del projecte); despeses generals suplementàries i altres despeses derivades del projecte. També és elegible la despesa derivada de l’informe d’auditor.

Finançament

 • Préstec: Cobertura financera de fins al 85% del pressupost aprovat.

 • Devolució: 7 o 10 anys incloent una carència entre 2 i 3 anys.

 • Tram no reemborsable del 33% de l’ajut.

 • Co-finançament: Pot incloure co-finançament FEDER.

 • Avançament: Del 35% de l’ajut amb límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.

 • Finançament propi: L’empresa haurà de finançar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

 • Aval: Se sol·licitarà un aval del 5% sobre el préstec concedit. Si l’avaluació economico financera establís un volum de garanties superior al 5%, l’empresa pot acollir-se al Fons de Provisió Tècnica per a la seva minoració fins al mínim sol·licitat (5%), fins a una cobertura màxima de 1.000.000 euros.

Vols participar en la convovatòria?

Si vols participar en la convocatòria o tens dubtes, emplena el formulari i et contactarem el més aviat possible.

Sol·licitud de participació