L’empresa xilena Comberplast i el centre tecnològic Eurecat duran a terme de forma conjunta el projecte FreeBreath, per al desenvolupament de mascaretes de protecció individual de material plàstic reutilitzables i esterilitzables, amb filtres intercanviables per aconseguir ràpidament diferents graus de protecció enfront del coronavirus.

En concret, l’objectiu de FreeBreath és produir mascaretes de protecció individual FFP2 i FFP3, amb filtres àmpliament disponibles al mercat per “garantir el subministrament d’aquests elements de protecció al personal sanitari i, d’aquesta manera, poder actuar de manera efectiva, però també segura, enfront de la COVID-19”, destaca la responsable d’Internacionalització d’Eurecat, Carme Margelí.

Comberplast treballarà juntament amb Eurecat per escalar la producció i portar al mercat la major quantitat de mascaretes per protegir el personal de salut. Per això, ha posat a disposició tot el seu equip professional i les seves instal·lacions, per tal de dur a terme el projecte.

FreeBreath ha estat un dels tretze projectes seleccionats en la convocatòria “Reptes d’innovació – Elements de Protecció per al personal de salut COVID-19”, llançada pel Ministeri de Ciència, Tecnologia, Coneixement i Innovació i Corfo, per assegurar la disponibilitat de mascaretes amb la màxima protecció davant el coronavirus.

“Des del centre tecnològic Eurecat, hem posat totes les nostres capacitats i infraestructures a disposició dels governs, empreses i organitzacions per dur endavant projectes que contribueixin a combatre l’emergència sanitària i social que ha desencadenat la COVID-19 i un exemple d’això és el projecte FreeBreath”, subratlla el director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat, Xavier López.

Per portar-ho a terme, detalla, “la selecció de materials s’ha fet escollint els més adequats a fi de garantir el seu subministrament en grans quantitats i ja s’han realitzat els assajos de laboratori de filtrat de partícules amb bons resultats, de manera que s’espera la seva certificació en les pròximes setmanes”, amb la finalitat d’aportar “aquesta solució innovadora per assegurar la disponibilitat de mascaretes amb el màxim nivell de protecció enfront de la pandèmia”.

D’acord amb la directora de Desenvolupament de Producte d’Eurecat, Irene Ràfols, “el seu disseny pot adoptar diferents configuracions, amb filtres intercanviables i una vàlvula d’exhalació”. Mentre es fabrica el motlle, assenyala, “es poden servir les primeres unitats fabricades per impressió 3D i, a partir de la tercera setmana, es poden començar a produir en massa les mascaretes per injecció de plàstic”.

Comberplast és una empresa de reciclatge i fabricació de productes plàstics amb més de 40 anys d’història i una mica més de dues dècades dedicada a l’Economia Circular. Gràcies a les seves iniciatives, l’empresa recupera i reutilitza més de 5.000 tones anuals de residus plàstics, que en cas contrari contaminarien el planeta. Això els ha portat a ser distingits local i internacionalment, amb reconeixements com el Premi Nacional de Medi Ambient Recyclápolis, el Premi Latinoamérica Verde, entre d’altres.

Podeu consultar el vídeo de FreeBreath aquí