El centre tecnològic Eurecat lidera el projecte Secutil, que ha abordat innovacions tecnològiques per preservar la ciberseguretat i la seguretat física d’infraestructures crítiques d’aigua, gas i electricitat, basades en el desplegament de dispositius connectats a Internet (IoT), per tal d’incrementar la resiliència d’aquest tipus d’infraestructures davant de possibles atacs cibernètics o combinats (físics i ciber).

Enquadrat dins de la Comunitat Ris3Cat Utilities, el projecte Secutil, que acabarà el proper mes de març, ha comptat amb la participació de Cellnex, Naturgy, Cetaqua, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

En paraules del responsable de recerca de la Unitat IT&OT Security d’Eurecat, Mario Reyes, “el projecte aborda la resiliència de les infraestructures crítiques d’una forma holística”, incloent algoritmes, tecnologies i sistemes basats en criptografia, intel·ligència artificial, aprenentatge i raonament cognitiu, en previsió “d’un augment massiu en la sensorització, en el volum de dades i en la tipologia de dades crítiques”.

Segons explica, “l’objectiu és construir eines i solucions distribuïdes, descentralitzades i intel·ligents que permetin adaptar-se als nous reptes de seguretat, així com a la generació de coneixement en relació amb atacs, amenaces i atacants, millorant la presa de decisions”.

D’aquesta manera, detalla el director d’IT&OT Security d’Eurecat, Juan Caubet, “es millorarà la resiliència de les infraestructures crítiques i, al compartir el coneixement d’amenaces i atacs obtingut, s’avançarà en la lluita global contra el cibercrim i el ciberterrorisme”.

Amb aquest propòsit, el projecte Secutil ha abastat innovacions en els sistemes de gestió de claus criptogràfiques i d’autenticació, en la integració de criptografia resistent a la computació quàntica en dispositius IoT i en la integritat de les dades, així com en l’actualització segura i eficient de firmware.

També ha abordat els sistemes de control d’accés físic combinat amb sistemes d’autenticació, posicionament i detecció de persones, preservant la privacitat, i nous models bio-inspirats de protecció, predicció i detecció d’atacs, a més de mecanismes de defensa activa i autònoma en base a la intel·ligència d’atacs i amenaces generada.

El projecte Secutil, que finalitzarà el proper mes de març, ha tingut una durada de tres anys, amb un pressupost total de 1.253.787 euros. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), gestionat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya-, amb una dotació de 626.893 euros.